Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Tình Yêu Thương Và Lòng Thương Xót, Trái Thực Sự Của Nước Trời

Ngày 19 – Tình Yêu Thương Và Lòng Thương Xót, Trái Thực Sự Của Nước Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Tinh thần của ngày sa-bát là dân sự của Đức Chúa Trời nhớ đến Ngài, vui mừng và thực thành tình yêu thương và lòng thương xót. Thông qua điều này, vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng.

Lu-ca 13:10-21 

10 Nhân ngày sa-bát, Đức Chúa Jêsus đang giảng dạy trong một nhà hội. 11 Tại đó, có người đàn bà bị tà linh ám làm cho bệnh tật suốt mười tám năm, lưng bị còng xuống không thể đứng thẳng được. 12 Khi thấy bà ấy, Đức Chúa Jêsus gọi lại và phán: “Nầy con, con đã được giải cứu khỏi bệnh tật rồi.” 13 Và Ngài đặt tay trên bà. Lập tức, bà đứng thẳng lên được, và ca ngợi Đức Chúa Trời. 14 Viên quản lý nhà hội thấy Đức Chúa Jêsus đã chữa bệnh trong ngày sa-bát thì nổi giận và nói với đoàn dân rằng: “Có sáu ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa lành, đừng đến vào ngày sa-bát.” 15 Nhưng Chúa đáp: “Hỡi bọn đạo đức giả, vào ngày sa-bát, không phải tất cả các ngươi đều mở bò hoặc lừa của mình khỏi máng cỏ mà dẫn nó đi uống nước hay sao? 16 Còn bà nầy là con gái của Áp-ra-ham, bị Sa-tan trói buộc đã mười tám năm, lại không nên mở trói cho bà trong ngày sa-bát sao?” 17 Khi Ngài phán như vậy, tất cả những kẻ chống đối Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc diệu kỳ mà Ngài đã làm.

18 Vậy, Đức Chúa Jêsus phán: “Vương quốc Đức Chúa Trời giống như gì? Ta sẽ lấy gì mà so sánh với nó? 19 Vương quốc ấy giống như một hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn, nó mọc thành cây, và chim trời làm tổ trên cành nó.” 20 Ngài lại phán: “Ta sẽ so sánh vương quốc Đức Chúa Trời với gì? 21 Vương quốc ấy giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào ba đấu bột, cho đến chừng bột dậy cả lên.” 

Suy ngẫm và hiểu

Câu chuyện của Đức Chúa Jêsus chữa lành một người phụ nữ, người đã bị phiền toái bởi một căn bệnh 18 năm vào ngày sa-bát, cho thấy rằng trái mà Đức Chúa Jêsus mong đợi không phải là việc tuân thủ từng chữ của Luật Pháp, nhưng là tình yêu thương và lòng thương xót. Dầu vậy, những nhà lãnh đạo tôn giáo coi việc thực hành tình yêu thương vào ngày sa-bát là vi phạm luật pháp. Họ không hiểu tinh thần của ngày sa-bát, và là những kẻ giả hình chống lại vương quốc của Đức Chúa Trời (c.10-17). Đức Chúa Jêsus phán rằng cho dù vương quốc Đức Chúa Trời bắt đầu từ một điều gì đó không có ý nghĩa như một hạt cải nhỏ bé, hoặc men bỏ vào bột, cuối cùng nó sẽ lớn lên một cách đáng kinh ngạc và phát triển một cách to lớn (c.18-21). 

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.10-16 Việc Đức Chúa Jêsus chữa lành cho người đàn bà, người đã bị phiền hà bởi một căn bệnh trong mười tám năm vào ngày sa-bát, không chỉ đơn giản là một hành động chữa lành một căn bệnh, nhưng mà còn là một hành động của sự cứu rỗi, đã giải phóng người phụ nữ khỏi sự trói buộc của Sa-tan và cho bà được sự yên nghỉ. Qua việc thực hiện hành động này, Đức Chúa Jêsus đang cho thấy trước sự vui mừng thuộc linh (4:18-19) điều Ngài sẽ mang tới tất cả mọi người thông qua thập tự giá và sự phục sinh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-21 Cho dù vương quốc Đức Chúa Trời được so sánh với một hạt cải nhỏ xíu, nó sẽ lớn lên như hạt cải trở nên một cây lớn đáng kinh ngạc, trên cành của nó chim trời có thể làm tổ. Vì thế, thay vì việc tích trữ các sự kiện, bằng những phương pháp của con người, điều phô trương con số các tín hữu, nên chăng các Hội Thánh cố gắng để thay đổi mỗi một tâm hồn?

Tham khảo   

13:14 Viên quản lý nhà hội. Bởi vì Đức Chúa Jêsus đã chữa bệnh trong ngày sa-bát, sự phẫn nộ của viên quản lý nổi lên, hoàn toàn lờ đi việc người đàn bà được giải phóng khỏi 18 năm khổ sở. Đức Chúa Jêsus không vi phạm bất cứ mạng lệnh nào của Cựu Ước; sau này những truyền thống của người Do Thái đã thêm vào nhiều mạng lệnh và những điều răn cấm hơn so với những điều Đức Chúa Trời đã từng ban trong Lời của Ngài.

13:15-16 Các ngươi, bọn đạo đức giả. So sánh với 6:42; 12:56. Có phải mỗi một người trong anh chị em đưa ra một sự tranh luận “nhỏ hơn hay lớn hơn”, trong đó việc làm nhìn chung được chấp nhận về việc chăm sóc các con vật vào ngày sa-bát, nhấn mạnh nhu cầu lớn hơn để chỉ ra mối quan tâm như vậy cho một người con gái của Áp-ra-ham. Mở và nới lỏng là cùng một từ trong tiếng Hy Lạp (luō).

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con thực hành tình yêu thương thực sự, điều không chỉ là việc tuân theo đức tin hoặc hoạt động tôn giáo.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 8-10

Bình Luận:

You may also like