Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Đừng Lo Lắng, Hãy Tìm Kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời

Ngày 15 – Đừng Lo Lắng, Hãy Tìm Kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus là những người không lo lắng về việc ăn gì và mặc gì, nhưng thay vào đó tích lũy kho báu ở thiên đàng bằng cách tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời, bán tài sản của họ, và ban cho những người khó khăn.

Lu-ca 12:22-34 

22 Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ: “Vậy nên, Ta bảo các con, đừng vì sự sống mà lo đồ ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mặc. 23 Vì sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn đồ mặc. 24 Hãy xem loài quạ: Chúng không gieo, không gặt, cũng không có vựa lẫm hay kho tàng, thế mà Đức Chúa Trời còn nuôi chúng. Các con còn quý trọng hơn loài chim rất nhiều! 25 Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? 26 Vậy, nếu các con không thể làm được một việc nhỏ như thế, tại sao các con lại lo lắng về những việc khác? 27 Hãy xem hoa huệ lớn lên thể nào: Chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng Ta bảo các con, dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong những hoa nầy. 28 Hỡi kẻ ít đức tin, nếu hoa cỏ nay còn sống ngoài đồng, mai bị ném vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho mặc đẹp như thế, huống chi là các con! 29 Vậy, các con đừng tìm kiếm đồ ăn, thức uống, cũng đừng quá lo lắng. 30 Vì mọi điều đó, các dân tộc trên thế gian vẫn thường tìm kiếm, và Cha các con đã biết mọi nhu cầu của các con rồi. 31 Nhưng hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho các con những điều ấy nữa. 32 Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. 33 Hãy bán của cải mình mà làm việc thiện. Hãy sắm cho mình những túi tiền không hư cũ và kho báu không hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không đến gần được, mối mọt không làm hư hại được. 34 Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.” 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus phán bảo các môn đồ vượt qua những nỗi lo lắng của họ về đồ ăn, đồ mặc và nơi ở, và thay vào đó bán của cải của họ để ban cho những người lân cận của mình. Điều này có nghĩa là, do Đức Chúa Trời sẽ chăm lo những vấn đề về thức ăn, quần áo và chỗ ở cho các môn đồ của Ngài, cũng giống như Ngài cho chim quạ ăn và mặc cho hoa huệ, các môn đồ không nên lo lắng, nhưng thay vào đó, thực hành sự thương xót của Đức Chúa Trời thông qua việc ban cho những người khó khăn. Một người có đức tin nhỏ bé có thể sợ mạng lệnh này của Đức Chúa Jêsus. Dầu vậy, Chúa phán rằng việc không từ chối một nhu cầu cấp bách của một người lân cận, vấn đề sống còn của họ, và việc bán tài sản để ban cho những người khó khăn, là thái độ của người tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và là cách để sống một cách đúng đắn (c.22-34).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.22-30 Đức Chúa Trời biết những nhu cầu của chúng ta trước rõ hơn chúng ta biết. Do vậy, nếu chúng ta lo lắng về việc ăn gì hoặc mặc gì, chúng ta chẳng có gì khác hơn người giàu tin rằng sự giàu có của anh ta có thể đảm bảo cuộc sống của anh ta (12:19). Cho dù giàu hay nghèo, mối quan tâm trước tiên của chúng ta không được là việc kéo dài sự sống thông qua của cải, nhưng phải là việc tìm kiếm mục đích của Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự sống,  là vương quốc của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.32-34 Cách tích lũy của cải trên thiên đàng là trông cậy vào quyền làm chủ những của cải vật chất của thế giới là của Đức Chúa Trời và sử dụng của cải chỉ để cho công việc cứu các cuộc đời. Vương quốc Đức Chúa Trời không thể có được bằng cách dự trữ của cải trên đất hoặc bằng cách dành tấm lòng của chúng ta cho những kho báu đó.

Tham khảo

12:28 cỏ…bị ném vào lò. Do sự khan hiếm củi ở xứ Pa-lét-tin cổ, cỏ khô được dùng làm nhiên liệu. Hỡi kẻ ít đức tin ngụ ý sự thiếu hụt hơn là việc không có đức tin (so sánh với Ma-thi-ơ 6:30; 8:2b; 14:31; 16:8).

12:29 Đừng tìm kiếm không có nghĩa là người ta nên lơ là công việc và việc nuôi sống chính mình (so sánh với 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11-12), nhưng mà là một sự cảnh báo chống lại sự lo lắng và liên tục tìm kiếm ăn…gì và uống…gì. So sánh với 12:31 về điều phải tìm kiếm.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con biết ơn về tất cả mọi điều Ngài đã ban cho chúng con, và sống đời sống thực hành việc chia sẻ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 31-33

Bình Luận:

You may also like