Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Ẩn Dụ Về Người Giàu Dại Dột

Ngày 14 – Ẩn Dụ Về Người Giàu Dại Dột

by SU Việt Nam
30 đọc

Một người đến gần Đức Chúa Jêsus và cầu xin Ngài giúp đỡ trong một cuộc tranh chấp về tiền bạc, nhưng thay vào đó Đức Chúa Jêsus đã cảnh báo anh ta về sự tham lam.

Lu-ca 12:13-21

13 Bấy giờ, một người trong đoàn dân thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thưa thầy, xin bảo anh con chia gia tài cho con.” 14 Ngài đáp: “Nầy người kia, ai đặt Ta làm người xử kiện hay là người chia gia tài cho các ngươi?” 15 Ngài phán với họ: “Hãy cẩn thận, đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật.” 16 Ngài lại kể cho họ một ẩn dụ: “Ruộng của một người giàu kia rất được mùa. 17 Anh ta thầm nghĩ: ‘Ta phải làm gì đây, vì không còn đủ chỗ để chứa hoa lợi.’ 18 Anh ta nói: ‘Ta sẽ làm thế nầy: Ta sẽ phá những kho nầy và xây những cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ thu trữ thóc lúa và của cải ta vào đó. 19 Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui vẻ.’ 20 Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: ‘Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai?’ 21 Ai thu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.” 

Suy ngẫm và hiểu

Hãy chú ý Đức Chúa Jêsus đã có khả năng phân biệt tấm lòng thực sự của người này như thế nào, và vì thế đã không đáp lại câu hỏi của anh ta về cuộc tranh chấp về tiền bạc một cách trực tiếp, nhưng thay vào đó đã phán bảo anh ta điều anh ta cần phải nghe thấy. Ở đây, cũng như ở nhiều nơi, Đức Chúa Jêsus đã sử dụng ngôn ngữ của sách Châm Ngôn để mô tả người này như một “người dại dột”. Cho dù người này đã dành sự quan tâm to lớn để đảm bảo cho tương lai của anh ta, anh ta được mô tả như một người dại dột, bởi vì anh ta đã không cân nhắc điều gì là quan trọng dưới ánh sáng của sự phán xét của Đức Chúa Trời và sự đời đời.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.20. Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời, Đấng dõi theo những hành động của tất cả mọi người. Do vậy, Ngài kêu gọi những người giàu giải thích họ làm gì với tiền bạc của mình. Ngài là một Đức Chúa Trời, Đấng đòi hỏi luật pháp công bình của Ngài phải được áp dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống, bao gồm cả cách chúng ta sử dụng tiền bạc của mình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác chống lại tội tham lam. Cho dù chúng ta có thể không coi chúng ta là người giàu có, nhưng trong số chúng ta, có những người sống một cách tiện nghi trong thế giới phát triển đặc biệt nhạy cảm đối với sự cám dỗ này. Chúng ta có thể dường như là những công dân đáng kính, tuy vậy, lại có thể hoàn toàn đầu hàng trước tội lỗi hủy hoại này. Chúng ta phải kiểm tra tấm lòng của chính mình để xem liệu chúng ta coi vị trí của tiền bạc như thế nào trong đời sống của mình, và sự quan trọng mà chúng ta gắn cho nó.

Tham khảo

12:13-15 xin bảo anh con chia. Bởi vì sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus về sự tham lam, điều ngay lập tức tiếp theo lời đề nghị này, người đàn ông này có thể đang nói bởi lòng tham của cá nhân. ai đặt Ta làm người xử kiện…?

Mặc dù Đức Chúa Jêsus là Chúa của cả vũ trụ, Ngài cẩn thận để không tham gia vào những vấn đề không liên quan trực tiếp đến công việc và chức vụ trên đất của Ngài, và Ngài trông đợi mọi người tự hiểu những việc như vậy. sự sống không cốt tại…sự dư dật. So sánh với 9:24-25; 12:22-34.

Cầu nguyện: Cha ôi, xin hãy giúp chúng con để tội tham lam không có chỗ đứng trong đời sống của chúng con, và để tấm lòng của chúng con không bị phó cho sự đam mê tiền bạc.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 28-30

Bình Luận:

You may also like