Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Ai Là Người Lân Cận Thật Sự?

Ngày 06 – Ai Là Người Lân Cận Thật Sự?

by SU Việt Nam
30 đọc

Để làm một người lân cận của ai đó, chúng ta phải kéo bỏ những rào cản giữa chúng ta và họ, và đến với họ bằng tình yêu thương và sự hiểu biết.

Lu-ca 10:25-37 

25 Khi ấy, có một luật gia đứng dậy hỏi để thử Đức Chúa Jêsus rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” 26 Ngài đáp: “Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc và hiểu thế nào?” 27 Người ấy thưa: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu thương người lân cận như chính mình.” 28 Đức Chúa Jêsus phán: “Ngươi đáp phải lắm. Hãy làm điều đó thì ngươi sẽ sống.”

29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ mình là công chính nên thưa với Đức Chúa Jêsus: “Ai là người lân cận tôi?” 30 Đức Chúa Jêsus đáp: “Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô rơi vào tay bọn cướp. Chúng lột hết quần áo và đánh đập rồi bỏ đi, để mặc người đó dở sống dở chết. 31 Bấy giờ, có một thầy tế lễ tình cờ đi xuống đường đó, thấy nạn nhân thì đi tránh qua bên kia đường. 32 Tương tự như thế, một người Lê-vi cũng đến nơi, thấy rồi cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần thấy nạn nhân thì động lòng thương xót 34 liền áp lại, lấy dầu và rượu xức vào vết thương, băng bó lại, rồi đỡ nạn nhân lên con vật của mình và đưa đến quán trọ để săn sóc. 35 Ngày hôm sau, ông lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán và nói: ‘Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi trở về tôi sẽ hoàn lại.’ 36 Theo ngươi nghĩ, trong ba người đó, ai là người lân cận với kẻ bị cướp?” 37 Luật gia thưa: “Ấy là người đã bày tỏ lòng thương xót đối với nạn nhân.” Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy đi, làm theo như vậy.” 

Suy ngẫm và hiểu

Khi một luật gia hỏi một câu hỏi về sự sống đời đời, Đức Chúa Jêsus đã đáp lại anh ta dưới hình thức một câu chuyện về một người Sa-ma-ri, người đã giúp đỡ một người bị rơi vào giữa những tên cướp và bị bỏ lại trong một tình trạng nguy kịch. Cả thầy tế lễ lẫn người Lê-vi đều không chăm sóc người bị thương, nhưng người Sa-ma-ri đã có lòng thương xót đối với anh ta, và vì thế đã trở nên một người lân cận thực sự. Dù vậy, vị luật gia, người coi mình biết sự bí mật của sự sống đời đời, đã học được qua ẩn dụ này rằng anh ta là một tội nhân, người không thực hành tình yêu thương thực sự đối với người lân cận. Anh ta nhận biết rằng, giống như người bị rơi vào giữa những tên cướp, anh ta không thể có được sự sống đời đời nếu không có sự trợ giúp của Đức Chúa Jêsus (c.25-37).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.26-29 Sự yêu mến Đức Chúa Trời và người lân cận của chúng ta với tất cả tấm lòng của mình là con đường đến sự sống đời đời. Đức tin, điều không sinh bông trái qua việc vâng lời bằng hành động, sẽ không mang đến sự cứu chuộc. Sự hiểu biết, điều không trở thành sự sống, chỉ đơn giản làm đầy sự phù phiếm của tôn giáo. Liệu chúng ta có đang trải nghiệm quyền năng sáng tạo của lời Chúa qua việc áp dụng và hành động thực sự hay không? Khi có đức tin, điều được đưa vào hành động, lời Chúa thay đổi chúng ta, thay đổi những điều xung quanh chúng ta, và thay đổi cộng đồng chúng ta.

C.29, 37 Hãy ghi nhớ lời đáp của Đức Chúa Jêsus đối với câu hỏi, “Ai là người lân cận của tôi?”- chúng ta phải trở thành người lân cận. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời, điều thể hiện ra ngoài qua chúng ta lớn hơn và đẹp hơn so với tình yêu thương của thế gian. Chúng ta có thể là một người lân cận đối với ai ngày nay?

Tham khảo

10:28 Ngươi đáp phải lắm. Không có gì sai với câu trả lời của vị luật gia. Hãy làm điều đó thì ngươi sẽ sống. Sự hiểu biết về “Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?” là không đầy đủ. Một người phải “làm việc này”. Đức Chúa Jêsus chuẩn bị cho vị luật gia thấy rằng anh ta còn cách xa đối với việc tuân theo những mạng lệnh này.

10:29 Việc muốn chứng tỏ mình là công chính bộc lộ sự không chân thành của vị luật gia. Ai là người lân cận tôi? Một câu hỏi không đúng mực bởi vì vị luật gia đang cố đẩy trách nhiệm cho những người khác bằng cách khiến một số người “không phải là người lân cận”. Một câu hỏi thích hợp hơn sẽ phải là, “Tôi có thể là một người lân cận yêu thương như thế nào?” 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dạy chúng con biết giúp đỡ những người đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn hôm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 1-4

Bình Luận:

You may also like