Home Dưỡng Linh Thiên Sứ Có Thể Xuất Hiện Như Con Người Bình Thường

Thiên Sứ Có Thể Xuất Hiện Như Con Người Bình Thường

by ChristianPost
30 đọc

Hỏi đáp trên The Kansas City Star tuần trước, nhà truyền giáo Billy Graham đã chia sẻ suy nghĩ của ông về sự thần bí, sức mạnh và mục đích của thiên sứ.

“Thiên sứ có thật. Thật như tôi và bạn” – Graham nói và giải thích về sự tồn tại vô hình của vô số thiên sứ, bằng chứng ở Hê-bơ-rơ 12:22 “Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại”.

evangelist-billy-graham

Nhà truyền giáo nổi tiếng 97 tuổi cho rằng mặc dù thiên sứ là linh không có thực thể nhưng họ có thể hiện hình như con người. “Thiên sứ có thể xuất hiện như loài người bình thường, hay thậm chí như những thực thể sáng láng phản ánh sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời”. Minh họa cho sự vinh quang đó, Billy Graham trích dẫn Ê-sai 6:4 “Tiếng kêu của các Xê-ra-phim khiến mọi khung cửa rung chuyển, trong khi đền thờ dầy đặc khói”.

Được tạo dựng nên để hầu việc Chúa, thiên sứ làm việc theo ý muốn của Ngài và để bảo vệ dân của Ngài. “Họ cũng là một phần của đội quân vô hình vĩ đại mà không ngừng chiến đấu với Satan và những kẻ theo nó” – Graham nói – “Lời hứa của Chúa sẽ mang đến sự yên ủi cho mọi tín hữu: “Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi” (Thi Thiên 91:11).

Vân Anh

Bình Luận:

You may also like