Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Người Nhỏ Nhất Trong Các Con Chính Là Người Cao Trọng Nhất

Ngày 02 – Người Nhỏ Nhất Trong Các Con Chính Là Người Cao Trọng Nhất

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi Đức Chúa Jêsus xuống núi, Ngài đã chữa lành cho một đứa trẻ bị một quỷ ám. Không lâu sau đó, một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa các môn đồ về việc ai là người cao trọng nhất, điều Đức Chúa Jêsus đã giải quyết bằng cách phán bảo họ rằng người hèn mọn nhất giữa họ chính là người cao trọng nhất.

Lu-ca 9:37-50 

37 Hôm sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến gặp Ngài. 38 Kìa, có một người trong đám đông kêu lên rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy đoái thương con trai tôi, vì nó là con một của tôi. 39 Khi bị quỷ ám, cháu thình lình kêu la. Quỷ vật vã cháu đến sôi bọt mồm, làm mình mẩy bầm nát và ít khi nó chịu rời khỏi cháu. 40 Tôi đã xin các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ đuổi không được.” 41 Đức Chúa Jêsus đáp: “Hỡi thế hệ vô tín và ngoan cố kia! Ta sẽ ở với các ngươi, chịu đựng các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con trai ngươi lại đây!” 42 Khi đứa trẻ vừa lại gần, quỷ quật mạnh nó xuống đất, vật vã nó. Nhưng Đức Chúa Jêsus quở trách quỷ và chữa lành đứa trẻ ấy, rồi giao lại cho cha nó.

43 Mọi người đều kinh ngạc về quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời. Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên về mọi việc Đức Chúa Jêsus đã làm, thì Ngài phán với các môn đồ: 44 “Các con hãy nghe kỹ những lời nầy: Con Người sẽ bị nộp trong tay người ta.” 45 Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy. Đối với họ, lời ấy còn bị che khuất khiến họ không lĩnh hội được nhưng họ sợ, không dám hỏi Ngài.

46 Các môn đồ tranh luận với nhau, xem ai trong số họ là người cao trọng nhất. 47 Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng trong lòng họ nên đem một đứa trẻ để bên cạnh mình 48 và phán với họ: “Người nào vì danh Ta mà tiếp đứa trẻ nầy tức là tiếp Ta, còn ai tiếp Ta tức là tiếp Đấng đã sai Ta. Vì người nào nhỏ nhất trong các con chính là người cao trọng nhất.”

49 Giăng thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã thấy một người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ, chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta.” 50 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán với ông: “Đừng ngăn cấm, vì ai không nghịch với các con là thuận với các con.” 

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi từ trên núi hóa hình xuống, Đức Chúa Jêsus gặp một người đàn ông mang đứa con bị quỷ ám của ông ta đến cho Ngài. Các môn đồ, những người vẫn ở dưới chân núi, đã cố đuổi con quỷ này, nhưng không đuổi được. Sau khi chữa lành cho đứa trẻ, Đức Chúa Jêsus phán bảo các môn đồ rằng họ đã thất bại, bởi vì tấm lòng của họ không ngay thẳng và họ không có đức tin (c.37-45). Bởi vì họ mong muốn được quyền lực của thế giới này, các môn đồ không thể hiểu được sự khiêm nhường, sự chịu khổ và sự chết mà Đức Chúa Jêsus phải trải qua. Đơn giản là họ chỉ mong muốn được làm những người vĩ đại. Qua việc phán bảo rằng người hèn mọn nhất trong số họ chính là người cao trọng nhất, Đức Chúa Jêsus đã tỏ cho biết rằng vương quốc mà các môn đồ mơ ước đến không liên quan đến Ngài (c.46-50).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.43-45 Trong khi mọi người kinh ngạc bởi việc Ngài đã làm, Đức Chúa Jêsus phán với các môn đồ của Ngài về các sự kiện diễn ra trước mắt Ngài. Dầu vậy, cũng giống như ba môn đồ đã hiểu sai những gì họ nhìn thấy và trải nghiệm trên đỉnh núi, các môn đồ dưới chân núi cũng không thể hiểu được ý nghĩa những lời nói của Đức Chúa Jêsus. Tuy vậy, Đức Chúa Jêsus đã phán điều Ngài cần phán bảo, và tiếp tục bằng lòng đi theo con đường của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.46-48 Trong khi Đức Chúa Jêsus phán về sự chết của Ngài, các môn đồ tranh cãi với nhau về việc ai là người cao trọng nhất giữa họ. Các môn đồ đang mơ ước về quyền lực của thế giới này, kiểu quyền lực dẫn đến việc áp bức, định kiến và cướp bóc. Vì thế, Đức Chúa Jêsus dạy cho họ ý nghĩa đích thực của sự cao trọng bằng cách cho họ thấy một đứa trẻ, “người trong số họ nhỏ nhất”, và không có quyền lực nhất. Để trở nên cao trọng, họ phải phải hạ mình xuống vị trí của một đứa trẻ, và đầu phục chính mình trước Đức Chúa Jêsus. Liệu sự vinh quang mà Chúa hứa có giống sự vinh quang mà chúng ta hy vọng, hay không?

Tham khảo

9:39 khi một quỷ ám nó. Trong đoạn mô tả tương tự ở Ma-thi-ơ 17:15, 18 quỷ có liên hệ tới chứng động kinh; nhưng hãy xem Ma-thi-ơ 4:24, nơi chứng động kinh được phân biệt với việc bị quỷ ám. ít khi rời khỏi cháu. Quỷ liên tục gây họa cho đứa trẻ.

9:45 Việc thiếu hiểu biết của các môn đồ là do ý nghĩa những lời của Đức Chúa Jêsus được Đức Chúa Trời giấu kín. Hãy so sánh câu gần như giống hoàn trong 18:34. Và họ e ngại hỏi Ngài, có thể bởi vì điều mà Ngài đang phán họ có thể hiểu đủ rồi, đến nỗi mà họ không muốn biết thêm gì nữa.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con không trở nên những người không có đức tin và chối bỏ Phúc Âm.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 15-17

Bình Luận:

You may also like