Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Xem Quả Biết Cây

Ngày 21 – Xem Quả Biết Cây

by SU Việt Nam
30 đọc

Chỉ có những người vâng theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus sẽ có đức tin chắc chắn, trước khi người ấy trở thành một người thầy, người dẫn dắt người khác đến với Đức Chúa Trời.

Lu-ca 6:39-49 

39 Ngài cũng phán với họ một ẩn dụ: “Người mù có thể dắt người mù được không? Chẳng phải cả hai cùng ngã xuống hố sao? 40 Môn đồ không hơn thầy, nhưng nếu môn đồ được huấn luyện đầy đủ, thì sẽ giống như thầy mình. 41 Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? 42 Sao con có thể nói với anh em rằng: ‘Anh ơi, để tôi lấy cái dằm trong mắt anh ra,’ còn con, thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, trước hết hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái dằm khỏi mắt anh em được. 43 Không có cây lành nào lại sinh quả độc; không có cây độc nào lại sinh quả lành; 44 vì xem quả thì biết cây. Không ai hái trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi bụi tật lê. 45 Người tốt do lòng chứa điều thiện mà sinh điều thiện; kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh điều ác; bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra. 46 Sao các con gọi Ta: ‘Chúa, Chúa!’ mà không làm theo lời Ta phán? 47 Ta sẽ chỉ cho các con biết người nào đến với Ta, nghe lời Ta và làm theo thì giống như ai. 48 Người ấy giống như một người kia xây nhà, đào xuống thật sâu và đặt nền trên vầng đá. Khi nước lụt dâng lên, dòng nước chảy xiết xô vào nhà ấy cũng không lay động được, vì nhà đã xây chắc chắn. 49 Nhưng ai nghe lời Ta mà không làm theo thì giống như một người kia xây nhà trên đất không có nền móng. Khi dòng nước chảy xiết xô vào, nhà ấy liền bị sụp và thiệt hại nặng nề.” 

Suy ngẫm và hiểu

Không giống như người Pha-ri-si, những người dạy điều mà bản thân họ cũng không biết, một môn đồ thật của Đức Chúa Jêsus áp dụng sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus cho đời sống của họ theo một cách cụ thể. Theo cách này, những người khác có thể thấy sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus được ứng nghiệm và sẽ quay lại con đường đúng đắn đó. Câu chuyện ngụ ngôn về cây đà và cái dằm dạy về chân lý này thậm chí còn rõ ràng hơn nữa (c.39-42). Trong chuyện ngụ ngôn về một cây tốt, một người tốt sinh trái tốt, là một người nghe Lời Chúa và hành động theo Lời ấy. Kiểu người này sẽ không đánh mất đức tin, ngay cả khi đối diện với tất cả mọi loại bắt bớ. Ngược lại, một người nghe nhưng không hành động theo Lời đó sẽ mất đức tin, khi bắt bớ và thử thách xảy đến trên con đường của họ, và họ sẽ gặp một số phận bi thảm (c.43-49).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.39-40 Một môn đệ của Đức Chúa Jêsus phải học và theo Ngài trước khi tự xưng mình là thầy hoặc lãnh đạo của ai đó. Điều này là vì sự giả hình trong việc dạy dỗ ai đó mà không học Lời Chúa, hoặc dẫn dắt người khác mà không theo Đức Chúa Jêsus, gây nguy hiểm cho chính người đó và những người khác. Thay vì cố gắng làm nhiều việc, hãy cố gắng hơn nữa để sống là một môn đồ, người giống với Đức Chúa Jêsus và một người con giống Cha.

C.43-45 Cũng như chúng ta có thể biết loại cây bởi quả của nó, lời nói và đời sống của chúng ta cho thấy chúng ta là ai, bản chất, tính cách của chúng ta như thế nào. Giống như một cây không thể sinh ra trái của một cây khác được, cách cư xử bên ngoài của chúng ta là màn hình qua đó những động cơ và những giá trị bên trong của chúng ta có thể nhìn thấy được. Giống như Đức Chúa Jêsus, Đấng đã sống theo Đức Thánh Linh, các môn đồ sẽ chứng minh danh phận thật của họ bằng việc sinh trái của Đức Thánh Linh.

Tham khảo

6:39 Câu chuyện ngụ ngôn nói về việc bị mù do lỗi của chính mình, trong khi lại đi xét đoán người khác (so sánh với Ma-thi-ơ 23:23-24; Rô-ma 2:19-21).

6:40 được huấn luyện đầy đủ có nghĩa là được giống như Đức Chúa Jêsus trong mọi cách.

6:41-42 cái dằm….cây đà. Tính chất ngoa dụ của những câu này ám chỉ lại thái độ đoán xét của Lu-ca 6:37. Thật rõ ràng rằng không phải tất cả các việc đoán xét đều bị loại trừ, vì khi một người thấy bản tính tội lỗi của chính mình, thì có thể giúp những người khác có cái dằm trong mắt họ. Đồng thời, các Cơ Đốc nhân cần phải quan tâm nhiều đến những lỗi lầm của chính mình, không chỉ trích người khác vì những điều mà chính họ cũng đang phạm lỗi. 

Cầu nguyện: Chúa hỡi, xin giúp chúng con thấy cây đà trong chính mắt của chúng con trước.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 18-20

Bình Luận:

You may also like