Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Đức Chúa Jêsus, Chúa Của Ngày Sa-Bát

Ngày 18 – Đức Chúa Jêsus, Chúa Của Ngày Sa-Bát

by SU Việt Nam
30 đọc

Sự diễn giải mới về ngày sa-bát thật mà Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ, là chúng ta phải thực hành Lời Chúa một cách chính xác trong đời sống của mình.

Lu-ca 6:1-11 

1 Vào ngày sa-bát, Đức Chúa Jêsus đi ngang qua cánh đồng lúa mì, các môn đồ Ngài ngắt vài bông lúa, lấy tay vò và ăn. 2 Có mấy người Pha-ri-si nói: “Tại sao các anh làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát?” 3 Đức Chúa Jêsus đáp: “Các ngươi chưa đọc về điều vua Đa-vít đã làm khi người cùng những kẻ đi theo người bị đói sao? 4 Người vào nhà Đức Chúa Trời lấy bánh cung hiến ăn và cho những người đi theo ăn nữa, mặc dù bánh ấy chỉ thầy tế lễ mới được phép ăn.” 5 Rồi Ngài phán với họ: “Con Người là Chúa của ngày sa-bát.”

6 Một ngày sa-bát khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó, có một người bị teo bàn tay phải. 7 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si theo dõi xem Ngài có chữa bệnh trong ngày sa-bát chăng để tìm cớ tố cáo Ngài. 8 Ngài biết ý tưởng họ nên phán với người teo tay rằng: “Hãy đứng dậy ra giữa đây.” Người ấy đứng dậy và đến đó. 9 Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Ta hỏi các ngươi: Trong ngày sa-bát, được phép làm việc lành hay việc dữ, nên cứu người hay giết người?” 10 Sau khi nhìn khắp mọi người chung quanh, Ngài phán với người bệnh: “Hãy giơ tay ra.” Người ấy giơ ra thì tay được lành. 11 Nhưng họ giận dữ và bàn với nhau xem có thể làm gì với Đức Chúa Jêsus.

Suy ngẫm và hiểu

Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã dùng việc các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã ngắt và ăn vài bông lúa mì vào ngày sa-bát là một cái cớ để bắt đầu tranh cãi với Đức Chúa Jêsus về ngày sa-bát (c.1-5). Họ cũng theo dõi Đức Chúa Jêsus vào ngày Sa-bát để tìm ra những lý do khác để tố cáo Ngài (c.7). Vì vào lúc đó, đối với các lãnh đạo tôn giáo, luật về ngày sa-bát là cách để chỉnh đốn mọi người và có được những quyền được trao, nhưng đối với Đức Chúa Jêsus, những luật điều chỉnh này là những hành động gian ác ngăn cản người ta làm việc lành trong ngày sa-bát. Vì thế, mặc dù Đức Chúa Jêsus biết rằng kẻ thù Ngài đang theo dõi Ngài, nhưng Ngài vẫn tiếp tục chữa lành người bệnh trong ngày sa-bát. Qua việc này, Đức Chúa Jêsus chỉ ra ý nghĩa thật của ngày sa-bát là làm lành và cứu sống (c.6-11).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-5 Đức Chúa Jêsus là “Chúa của ngày sa-bát”, Đấng đã đến để thực hiện ý nghĩa thật của ngày sa-bát. Do đó, có thể chấp nhận được việc các môn đồ của Đức Chúa Jêsus ăn trong nhóm của Ngài. Điều này là vì họ không phạm một tội ác, nhưng đang vui hưởng ngày sa-bát được làm thành trong Đức Chúa Jêsus. Giờ đây, khi chúng ta đang ở trong Đức Chúa Jêsus và không tuân theo ngày sa-bát trong sách vở theo nghĩa đen, mà chúng ta có thể vui hưởng một sự an nghỉ thật.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-11 Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã phớt lờ đi nỗi đau của người bị teo tay và muốn giết Đức Chúa Jêsus, Đấng đang làm điều lành và cứu người vào ngày sa-bát. Những lãnh đạo này chỉ quan tâm đến quyền được giao của họ và chỉ nói về niềm tin và truyền thống của họ. Họ đã quên mất tinh thần cơ bản của ngày sa-bát và những giá trị quan trọng cần phải được đưa vào thực hành vào ngày sa-bát. Đây là một kiểu mẫu của đức tin bị bóp méo và cằn cỗi.

Tham khảo   

6:7 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si (xem 5:21) đã theo dõi Đức Chúa Jêsus, không phải để có được cái nhìn sâu sắc hơn mà để tố cáo Ngài. Lẽ ra họ nên thừa nhận rằng những tình huống hiểm nghèo cho phép vi phạm ngày sa-bát, nhưng đây không phải là một tình huống như thế (13:14).

6:9 trong ngày sa-bát được phép làm việc lành hay việc dữ…? Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ lòng thương xót để chữa lành người teo tay. Tuy nhiên, kẻ thù của Ngài, tự đẩy mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, từ chối trả lời (xem 13:15-17; 14:5-6; 20:3-7).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy để ngày hôm nay là một ngày mà chúng con có thể vui hưởng sự an nghỉ thật ở trong Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 8-11

Bình Luận:

You may also like