Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Nó Đã GẦn, Hãy Ăn Năn

Ngày 28 – Nó Đã GẦn, Hãy Ăn Năn

by SU Việt Nam
30 đọc

Giô-ên khuyên nài dân sự, những người đã bị tội lỗi và sự trừng phạt hủy hoại, xé lòng và ăn năn, bởi vì cách duy nhất để sống là quay trở lại với Đức Chúa Trời.

Giô-ên 2:1-17

1 Hãy thổi tù và trong Si-ôn, hãy thổi vang trên núi thánh Ta! Tất cả cư dân trong xứ hãy run rẩy! Vì ngày Đức Giê-hô-va đến gần, ngày ấy đã gần kề. 2 Đó là một ngày tối tăm u ám, một ngày mây đen dày đặc! Vì một dân đông đảo và hùng mạnh kéo đến tỏa ra khắp núi đồi như ánh bình minh; việc như thế xưa nay chưa hề có, và muôn đời về sau cũng sẽ không bao giờ có nữa. 3 Trước mặt chúng, có lửa thiêu nuốt, sau lưng chúng, có ngọn lửa cháy bừng. Trước khi chúng đến, đất đai như vườn Ê-đen; sau khi chúng qua, chỉ còn là hoang mạc điêu tàn. Không có gì thoát khỏi chúng hết. 4 Hình dạng chúng như đàn ngựa; chúng chạy xông tới như đoàn kỵ binh. 5 Chúng nhảy trên các đỉnh núi nghe như tiếng chiến xa, như tiếng ngọn lửa thiêu đốt rơm rạ; như một đội quân hùng mạnh sẵn sàng lâm trận. 6 Các dân kinh hãi trước mặt chúng, mọi gương mặt đều tái đi. 7 Chúng chạy xông tới như những dũng sĩ, và trèo lên tường thành như các chiến binh; ai nấy tiến thẳng theo đường mình, không hề sai hàng ngũ. 8 Chúng chẳng xô đẩy nhau, ai tiến theo đường nấy; chúng xông qua những khí giới mà không hề bỏ ngũ. 9 Chúng đổ xô vào thành phố, chạy trên tường thành, trèo vào nhà qua các cửa sổ như kẻ trộm. 10 Trước mặt chúng, đất rúng động, các tầng trời rung chuyển, mặt trời, mặt trăng trở nên tối tăm, các ngôi sao thu ánh sáng lại. 11 Đức Giê-hô-va làm cho tiếng Ngài vang ra trước đội quân Ngài, vì trại quân Ngài rất đông và những người làm theo lời Ngài rất mạnh. Ngày của Đức Giê-hô-va thật lớn lao và rất đáng sợ, ai có thể chịu nổi? 12 Đức Giê-hô-va phán: “Bây giờ, hãy hết lòng trở về cùng Ta, hãy kiêng ăn, khóc lóc và đau buồn. 13 Hãy xé lòng các con và đừng xé áo. Hãy trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, vì Ngài nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu tình thương; đổi ý không giáng tai họa. 14 Biết đâu Ngài sẽ quay lại, đổi ý, và để lại phước lành sau Ngài, cho các con có cơ hội dâng tế lễ chay, lễ quán lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con?” 15 Hãy thổi kèn trong Si-ôn, hãy định ngày kiêng ăn, hãy triệu tập một hội đồng trọng thể! 16 Hãy nhóm họp dân chúng, biệt riêng hội chúng ra thánh; hãy mời các trưởng lão đến; hãy nhóm họp các thiếu nhi, kể cả trẻ thơ đang bú! Chú rể hãy ra khỏi phòng mình, và cô dâu hãy ra khỏi chốn loan phòng! 17 Các thầy tế lễ là những người phụng sự Đức Giê-hô-va, hãy khóc lóc, kêu than giữa cổng đền thờ và bàn thờ rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót dân Ngài, đừng để cơ nghiệp Ngài bị các dân sỉ nhục và đàm tiếu. Sao để người ta nói giữa các dân rằng: ‘Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?’”

Suy ngẫm và hiểu 

Giô-ên nói rằng khi ngày đó đến, một đạo quân lớn sẽ đến, đốt và thiêu hủy tất cả xứ. Nhưng ngạc nhiên thay, chỉ huy đạo quân đó là Đức Chúa Trời. Điều này tượng trưng rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng một đạo quân lớn (cào cào và các dân xung quanh) để đoán phạt Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời chiến đấu cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ đi theo Ngài, nhưng khi họ phản bội và bất tuân theo Ngài, Ngài chiến cự chống lại họ. Vì vậy, cách duy nhất đểdân Y-sơ-ra-ên sống là xé lòng mình và quay trở lại với Đức Chúa Trời (c.1-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2, 10-11 Đức Chúa Trời có kế hoạch quay trở lại là Chúa của sự phán xét. Sự phán xét của Ngài, điều sẽ đến từ núi thánh của Ngài với tiếng kèn lớn, là một đạo quân mạnh mẽ, giống như những con cào cào, và không ai có thể tránh được nó. Chúng ta nghe thấy những sự cảnh báo về những sự nguy hiểm nào? Hãy cầu nguyện rằng chúng ta tỉnh thức thuộc linh để, trước tiếng kèn lớn của sự phán xét cuối cùng nghe được, chúng ta có thể đáp ứng với những tiếng cảnh báo nho nhỏ ngày hôm nay.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-17 Khi một cộng đồng bị khủng hoảng, tất cả mọi người, kể cả trẻ em, phải tập hợp lại và cầu nguyện cùng nhau. Những nhà lãnh đạo đại diện cho dân sự phải than van và khóc lóc để vinh hiển của Đức Chúa Trời được phục hồi và dân sự lại một lần nữa nhận được ân điển. Chúng ta nên tham gia vào việc tuần hành thánh này như thế nào để cứu giúp cộng đồng chúng ta khỏi thảm họa của tội lỗi?

Tham khảo

2:4-5 như…ngựa. (So sánh với Gióp 39:19-20; Giê-rê-mi 51:27). Cào cào và các đạo quân có diện mạo, việc di chuyển, và âm thanh tương tự như nhau; cả hai đều được Giô-ên sử dụng nắm lấy sự hiện diện của đạo quân hùng mạnh nhất (nghĩa đen, “những người hùng mạnh” [Tiếng Hê-bơ-rơ ‘am ‘atsum]).

2:11 làm cho vang tiếng Ngài. Sấm được liên hệ với các hiện tượng của vũ trụ của c.10 (so sánh với Gióp 37:4; Thi Thiên 18:13; 77:17; Giê-rê-mi 10:13). đội quân của Ngài. Lực lượng mang đến sự kinh khiếp và hãi hùng do sự ra lệnh của Đức Chúa Trời.  kẻ thi hành. Phép song hành gợi ý rằng “kẻ” nói đến đội quân thi hành mệnh lệnh của Chúa (so sánh với Ê-xê-chi-ên 9:1-11).

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con ăn năn và quay trở lại với Ngài, hỡi Chúa, bằng tấm lòng hiệp một, để chúng con có thể sống như cội nguồn của tất cả các phước hạnh, như Ngài đã phán hứa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 14-16

Bình Luận:

You may also like