Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Sự Hủy Diệt Được Báo Trước

Ngày 15 – Sự Hủy Diệt Được Báo Trước

by SU Việt Nam
30 đọc

Thông qua khải tượng ban cho A-mốt về một giỏ trái cây mùa hè đã chín, Đức Chúa Trời phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng họ đã chín muồi cho sự hủy diệt.

A-mốt 8:1-14 

1 Đây là điều mà Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy: Một giỏ trái cây mùa hạ. 2 Bấy giờ Ngài phán: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một giỏ trái cây mùa hạ.” Đức Giê-hô-va lại phán với tôi: “Sự cuối cùng đã đến trên dân Y-sơ-ra-ên Ta; Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa đâu.3 Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền sẽ trở thành tiếng khóc than” Chúa Giê-hô-va phán vậy.“Xác chết vương vãi khắp nơi, và người ta lặng lẽ ném chúng đi.”4 Hãy nghe đây! Các ngươi là kẻ áp bức người nghèo nàn, hủy diệt kẻ khốn cùng trong đất. 5 Các ngươi nói rằng: “Khi nào trăng mới sẽ qua để chúng ta có thể bán lúa miến và ngày sa-bát qua, để chúng ta mở kho lúa mì ra bán; để bớt ê-pha, thêm nặng siếc-lơ và dùng cân dối giả để lường gạt, 6 để chúng ta lấy bạc mua người khốn cùng, lấy một đôi dép mua kẻ thiếu thốn và bán cho đến lúa lép nữa.” 7 Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà thề rằng: “Ta sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng! 8 Đất sẽ không rúng động về việc đó sao? Và tất cả dân cư nó sẽ không than khóc sao? Cả đất sẽ dậy lên như sông Nin,nó sẽ lung lay và lún xuống như sông của Ai Cập vậy.” 9 Chúa Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó, Ta sẽ khiến mặt trời lặn xuống giữa trưa và khiến đất tối tăm giữa ban ngày. 10 Ta sẽ đổi các ngày lễ các ngươi ra sầu thảm và tất cả những bài hát của các ngươi thành ra ai ca. Ta sẽ khiến các ngươi mặc áo sô trên lưng và làm cho mọi đầu đều hói. Ta sẽ làm cho các ngươi than khóc như người mất con trai một và kết cuộc sẽ như một ngày đắng cay.” 11 Chúa Giê-hô-va phán: “Nầy những ngày sẽ đến khi Ta khiến cơn đói kém xảy đến trong đất, chẳng phải đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, nhưng đói khát được nghe lời của Đức Giê-hô-va. 12 Bấy giờ, chúng sẽ đi lang thang từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chúng chạy đi đây đó để tìm kiếm lời Đức Giê-hô-va nhưng không tìm được. 13 Trong ngày đó, những trinh nữ xinh đẹp và những chàng trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát. 14 Tất cả những kẻ chỉ thần của Sa-ma-ri mà thề rằng: ‘Hỡi Đan, thật như thần ngươi sống! Thật như thần của Bê-e Sê-ba sống!’ Tất cả những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa.” 

Suy ngẫm và hiểu

Khải tượng thứ tư A-mốt có là một giỏ trái cây mùa hè đã chín. Trái cây mùa hè ở trong giỏ tượng trưng cho sự kết thúc của mùa hè và bắt đầu mùa thu hoạch, và chính khải tượng biểu thị rằng mùa thu hoạch của Đức Chúa Trời (sự đoán phạt) và sự kết thúc của Y-sơ-ra-ên đã gần. Đức Chúa Trời công bằng sẽ không quên những công việc gian ác của Y-sơ-ra-ên, và Ngài sẽ mang đến sự phán xét. Ngày đó, Đức Chúa Trời sẽ đưa tới động đất lớn và sự tối tăm, và một nạn đói trầm trọng đến mức Y-sơ-ra-ên sẽ bị khốn khổ, than van và khóc lóc. Nhưng sự bất hạnh lớn nhất, điều sẽ giáng trên Y-sơ-ra-ên là Đức Chúa Trời sẽ quay đi khỏi họ, và lời của Ngài sẽ không còn ở với Y-sơ-ra-ên  nữa (c.1-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4-8 Đức Chúa Trời dõi theo những kẻ áp bức những người khốn cùng và người nghèo, và sẽ báo trả sự gian ác của họ một cách xứng đáng. Ngài không bỏ qua sự phi lý của thế giới này, cũng chẳng bị đánh lừa bởi thủ đoạn gian trá của con người. Ngài giải phóng người yếu đuối và người nghèo khó khỏi sự bất công,  và là Người Cha an ủi của họ, Đấng lau ráo nước mắt cho họ, nhưng đồng thời, Ngài là một Đức Chúa Trời đáng kinh sợ, Đấng theo dõi tất cả những sự gian ác của con người. Ngày nay, liệu danh của Đức Chúa Trời có an ủi hay gây sự kinh sợ đối với chúng ta hay không?

C.9-14 Đáng sợ hơn cả việc sỉ nhục và sự đau buồn sẽ giáng trên Y-sơ-ra-ên là sự đói khát lời của Đức Chúa Trời. Lý do dân Y-sơ-ra-ên phải đối diện với sự bất hạnh khủng khiếp như thế này là bởi vì, cho dù Đức Chúa Trời đã phán với họ qua nhiều tôi tớ của Ngài, họ chỉ nghe thấy những gì họ muốn nghe. Thái độ của chúng ta đối với lời của Chúa mà Ngài phán mỗi ngày với chúng ta là gì?

Tham khảo   

8:4 các ngươi chà đạp người khốn cùng. Người giàu và có quyền lực áp bức người nghèo khó và yếu đuối hơn là giúp đỡ họ. Nhưng những người tìm cách đưa những người nghèo của xứ đến chỗ phải kết thúc đang phải đối diện với kết cục khủng khiếp.

8:9-10 Sự hủy diệt Y-sơ-ra-ên sẽ khủng khiếp đến mức thậm chí thiên nhiên cũng sẽ than khóc, với mặt trời che đi mặt của nó. Đây là sự gợi nhớ đến sự tối tăm bao trùm khắp đất khi Con duy nhất của Đức Chúa Trời chết vì tội lỗi của Y-sơ-ra-ên (xem Mác 15:33). Việc trở nên tối tăm có thể được sử dụng như một biểu tượng của sự phán xét (Giô-ên 3:15; xem cả Khải Huyền 6:12; 8:12).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con nhận biết lời của Ngài, Đức Chúa Trời ôi, để chúng con có thể yêu mến và phục vụ Ngài và những người lân cận của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Hê-bơ-rơ 5-7

Bình Luận:

You may also like