Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Nói Tiếng Lạ Và Nói Tiên Tri

Ngày 25 – Nói Tiếng Lạ Và Nói Tiên Tri

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong khi dạy dỗ về các ân tứ, Phao-lô đã hướng dẫn người Cô-rinh-tô mong ước ân tứ nói tiên tri hơn là ân tứ nói tiếng lạ, vì nói tiên tri có ích cho việc mang đến điều lành và gây dựng cộng đồng.

1 Cô-rinh-tô 14:1-12 

1 Hãy theo đuổi tình yêu thương; hãy ao ước các ân tứ thuộc linh, nhất là ân tứ nói tiên tri. 2 Vì người nói tiếng lạ không nói với loài người, mà nói với Đức Chúa Trời nên không ai hiểu được, bởi người ấy nói những điều mầu nhiệm trong Thánh Linh. 3 Còn người nói tiên tri thì nói với con người để xây dựng, khích lệ và an ủi. 4 Người nói tiếng lạ tự xây dựng chính mình, nhưng người nói tiên tri xây dựng Hội Thánh. 5 Tôi ao ước tất cả anh em đều nói tiếng lạ, nhưng lại càng ao ước anh em nói tiên tri hơn. Người nói tiên tri thì cao trọng hơn người nói tiếng lạ, trừ phi có người thông dịch, để Hội Thánh được xây dựng. 6 Thưa anh em, nếu tôi đến với anh em, nói bằng các thứ tiếng lạ, và nếu lời nói của tôi không có sự mặc khải nào, không có sự tri thức nào, không có lời tiên tri nào, không có sự dạy dỗ nào thì có ích gì cho anh em? 7 Ngay cả những nhạc cụ không hồn, như sáo hay thụ cầm, nếu không phát ra âm thanh riêng biệt, làm sao nhận ra được tiếng sáo hay thụ cầm? 8 Nếu kèn trỗi tiếng không rõ ràng thì ai sẽ chuẩn bị chiến đấu? 9 Anh em cũng vậy, nếu lưỡi không nói những điều có thể hiểu được thì làm sao người ta hiểu điều anh em nói? Vì anh em chỉ nói vu vơ. 10 Trong thế gian nầy có nhiều thứ tiếng, mỗi thứ tiếng đều có ý nghĩa. 11 Vậy, nếu tôi không hiểu ý nghĩa của tiếng ấy thì người nói tiếng ấy sẽ xem tôi là người ngoại quốc, và tôi cũng xem họ là người ngoại quốc. 12 Anh em cũng vậy, vì khao khát những ân tứ thuộc linh, anh em hãy tìm kiếm cho được dư dật các ân tứ đó để xây dựng Hội Thánh. 

 Suy ngẫm và hiểu

C.1 Mặc dù các ân tứ được ban cho chúng ta bởi Đức Thánh Linh theo ý muốn Ngài, nhưng chúng ta cũng phải ước ao chúng. Tuy nhiên, động cơ của chúng ta ao ước những ân tứ đó phải là tình yêu thương.

C.5-11 Lý do khiến chúng ta phải mong mỏi nói tiên tri hơn là nói tiếng lạ là bởi vì nói tiếng lạ không thể hiểu được, trong khi nói tiên tri thì có thể. Tất cả các thứ tiếng trên thế gian này đều có nghĩa, nhưng dù nó là một công cụ hoặc là chiếc tù và trong chiến trận, thì nó là vô ích nếu nó không thể hiểu được. Tương tự như vậy, cho dù ngôn ngữ có thuộc linh và tao nhã đến bao nhiêu đi chăng nữa, nếu nó không thể hiểu được thì nó không khác gì những lời nói gió bay. Thậm chí nếu một người nói tiếng lạ với những ý định tốt lành về việc gây dựng chính mình, mà người bên cạnh họ không thể hiểu được, thì nó chẳng hơn gì tiếng ồn mà họ phải lắng nghe với sự chịu đựng. Điều này chỉ là một hành động tôn giáo ích kỷ, chứ không phải là tình yêu thương.

 Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Mặc dù các ân tứ được ban cho chúng ta bởi Đức Thánh Linh theo ý muốn Ngài, nhưng chúng ta cũng phải ước ao chúng. Tuy nhiên, động cơ của chúng ta ao ước những ân tứ đó phải là tình yêu thương.

C.5-11 Lý do khiến chúng ta phải mong mỏi nói tiên tri hơn là nói tiếng lạ là bởi vì nói tiếng lạ không thể hiểu được, trong khi nói tiên tri thì có thể. Tất cả các thứ tiếng trên thế gian này đều có nghĩa, nhưng dù nó là một công cụ hoặc là chiếc tù và trong chiến trận, thì nó là vô ích nếu nó không thể hiểu được. Tương tự như vậy, cho dù ngôn ngữ có thuộc linh và tao nhã đến bao nhiêu đi chăng nữa, nếu nó không thể hiểu được thì nó không khác gì những lời nói gió bay. Thậm chí nếu một người nói tiếng lạ với những ý định tốt lành về việc gây dựng chính mình, mà người bên cạnh họ không thể hiểu được, thì nó chẳng hơn gì tiếng ồn mà họ phải lắng nghe với sự chịu đựng. Điều này chỉ là một hành động tôn giáo ích kỷ, chứ không phải là tình yêu thương.

 Tham khảo

14:1 hãy ước ao. Thậm chí ngay cả ở giữa một số sự lạm dụng các ân tứ thuộc linh, Phao-lô không nói bỏ việc sử dụng chúng, mà hãy tìm kiếm chúng nhiều hơn nữa, phản ánh sự tin chắc của ông rằng những điều này được Đức Chúa Trời ban cho vì sự tốt lành của Hội Thánh (so sánh với c.12; 12:31).

14:2 không nói với loài người mà nói với Đức Chúa Trời cho thấy Phao-lô xem tiếng lạ là một dạng cầu nguyện và ngợi khen, nhưng trong một ngôn ngữ mà người nói không hiểu được. Chẳng ai hiểu được người ấy nói hàm ý rằng Phao-lô tin rằng việc nói tiếng lạ ở Cô-rinh-tô trong hầu hết các trường hợp đều là những thứ tiếng không được biết đến, không giống như tình hình truyền giáo trong Công Vụ 2:1-13.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con sử dụng ân tứ nói tiếng lạ một cách khôn ngoan, và xin hãy ban cho chúng con ân tứ để hiểu được Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: 1 Cô-rinh-tô 10-12

Bình Luận:

You may also like