Home Dưỡng Linh Ngày 17 –  Lời Cảnh Báo Nghịch Lại Tội Thờ Hình Tượng

Ngày 17 –  Lời Cảnh Báo Nghịch Lại Tội Thờ Hình Tượng

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô cảnh báo rằng những người mạnh mẽ và khoe khoang trong Hội Thánh Cô-rinh-tô có thể bị hủy diệt, giống như dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, nếu họ dự phần vào các nghi lễ thờ lạy thần tượng.

1 Cô-rinh-tô 10:1-13 

1 Thưa anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng tất cả tổ phụ chúng ta đều đã được ở dưới đám mây; tất cả đều vượt qua biển; 2 tất cả đều được báp-têm trong đám mây và trong biển để theo Môi-se; 3 tất cả cùng ăn một thức ăn thiêng liêng; 4 tất cả cùng uống một thức uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một tảng đá thiêng liêng đi với họ; tảng đá ấy chính là Đấng Christ. 5 Dù vậy, phần nhiều trong số họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết trong hoang mạc. 6 Tất cả những điều nầy đã xảy ra như một lời cảnh cáo cho chúng ta, để chúng ta không chiều theo những ham muốn xấu xa như các tổ phụ. 7 Cũng đừng thờ thần tượng như một số người trong họ, như lời đã chép: “Dân chúng ngồi lại ăn uống, rồi đứng dậy nhảy múa. 8 Chúng ta chớ gian dâm như một số người trong họ, để chỉ trong một ngày có hai mươi ba nghìn người gục ngã. 9 Cũng chớ thách thức Chúa như một số người trong họ, để rồi bị rắn hủy diệt. 10 Và cũng đừng cằn nhằn như một số người trong họ, để phải chết bởi thiên sứ hủy diệt.11 Tất cả những điều nầy xảy ra cho họ như một bài học, và được ghi chép lại để cảnh cáo chúng ta là những người đang sống ở cuối các thời đại. 12 Vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. 13 Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. 

Suy ngẫm và hiểu

Một số thành viên trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đã quá tự tin về đức tin và tình trạng thuộc linh của họ,  và khoe khoang rằng họ có thể chống lại được mọi cám dỗ. Đáp lại điều này, Phao-lô cảnh báo rằng giống như dân Y-sơ-ra-ên vào thời Môi-se bị hủy diệt vì thờ lạy thần tượng, mặc dù có đặc ân là dân sự của Đức Chúa Trời và đã từng kinh nghiệm quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời, người Cô-rinh-tô không được ngạo mạn khi cho rằng họ sẽ không bị sa vào cám dỗ. Tuy nhiên, Phao-lô cũng nói rằng không cần phải sợ bị cám dỗ vượt quá điều mà họ có thể chịu đựng, vì Đức Chúa Trời, Đấng thành tín, ban cho dân Ngài sức lực và ân điển để đứng vững trước cám dỗ (c.1-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8-11 gian dâm. (Dân Số Ký 25:1-9), thách thức Đức Chúa Trời (Dân Số Ký 21:5-6) và cằn nhằn (Xuất Ai Cập Ký 16:2-3; Dân Số Ký 14:36) của dân Y-sơ-ra-ên là tội lỗi mà chúng ta, những người đang sống trong thời kỳ cuối cùng phải xem là những lời cảnh báo và không được lặp lại.

C.12-13 Hậu quả của sự thất bại của dân Y-sơ-ra-ên khi chống lại cám dỗ là lời cảnh báo nghiêm trọng để chúng ta thận trọng vì chúng ta, giống như họ đã làm, có thể dễ dàng sa ngã và bị hủy diệt khi đối mặt với cám dỗ. Tuy nhiên, nếu chúng ta nương cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng là thành tín, sẽ bảo vệ chúng ta, chúng ta không cần phải lo lắng về sự cứu rỗi của mình. Sự thành công của chúng ta trong trận chiến thuộc linh phụ thuộc vào việc chúng ta tin cậy vào quyền năng và sự thành tín của Đức Chúa Trời được bao nhiêu.

Tham khảo   

10:2 được báp-têm theo Môi-se. Đức Chúa Trời đã cung cấp một đám mây để dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập (Xuất Ai Cập Ký 13:17-22). Ngài đã dùng Môi-se để rẽ Biển Đỏ và ban quyền cho dân Y-sơ-ra-ên để thoát khỏi sự truy đuổi của người Ai Cập, những kẻ đã bị nước biển nhấn chìm khi Đức Chúa Trời (qua Môi-se) đã bao phủ dân đó lại nhấn chìm chúng (Xuất Ai Cập Ký 14:1-31). Phao-lô giải thích những sự kiện này như là cách ví sánh với việc được “báp-têm trong Đấng Christ” (Rô-ma 6:3; Ga-la-ti 3:27).

10:13 sẽ không để anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu…sẽ mở đường cho ra khỏi. Thậm chí khi các Cơ Đốc nhân đối diện với những hoàn cảnh gây bối rối về đạo đức, họ không bao giờ nên cho rằng họ không có lựa chọn nào khác hơn là những cách phạm tội. Sẽ luôn luôn có một giải pháp đúng đắn về mặt đạo đức mà không đòi hỏi bất tuân với bất kỳ luật đạo đức nào của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con không bị vấp phạm và sa ngã nơi đồng vắng này, và chiến thắng cám dỗ bằng việc nương cậy nơi Ngài, Đấng thành tín.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Rô-ma 4-5

Bình Luận:

You may also like