Browsing: vấp phạm

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Jêsus phán rằng những ai không chống nghịch chúng ta là những người ủng hộ chúng ta. Bất chấp hoàn cảnh, Đức Chúa Jêsus cũng nhấn mạnh rằng chúng ta phải cắt bỏ mọi tội lỗi vì Nước Đức Chúa Trời và vì sự sống đời đời.