Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Những Nguyên Tắc Cho Hôn Nhân

Ngày 11 – Những Nguyên Tắc Cho Hôn Nhân

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô xem đời sống gia đình cũng quý giá như món quà của đời sống độc thân. Cho nên, ông ra lệnh cho những người kết hôn rồi, nếu có thể, thì không nên li dị.

1 Cô-rinh-tô 7:1-16 

1 Còn về những vấn đề anh em đã viết trong thư như “đàn ông không lấy vợ là hay hơn.” 2 Nhưng để tránh tình trạng gian dâm, mỗi người đàn ông nên có vợ, mỗi người đàn bà nên có chồng. 3 Chồng phải làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. 4 Vợ không có quyền trên thân thể mình, mà là chồng; chồng cũng không có quyền trên thân thể mình, mà là vợ. 5 Đừng từ chối nhau, trừ phi hai bên thỏa thuận tạm thời, để biệt riêng thì giờ cầu nguyện, nhưng sau đó trở lại với nhau, kẻo Sa-tan thừa lúc anh em thiếu tự chế mà cám dỗ anh em chăng. 6 Điều tôi nói đây là sự nhân nhượng chứ không phải là mệnh lệnh. 7 Tôi muốn mọi người được như tôi. Nhưng mỗi người được Đức Chúa Trời ban cho ân tứ riêng; người ân tứ nầy, kẻ ân tứ khác. 8 Tôi nói với những người còn độc thân và những quả phụ rằng, nếu ở được như tôi thì tốt. 9 Nhưng nếu họ không thể tự chế được thì nên lập gia đình, vì thà lập gia đình còn hơn bị dục tình un đốt. 10 Đối với những người đã lập gia đình, thì tôi, nhưng không phải tôi mà là Chúa, truyền lệnh nầy: Vợ không được bỏ chồng, 11 (nhưng nếu đã bỏ chồng, thì phải ở vậy, hoặc phải làm hòa lại với chồng). Chồng cũng không được ly dị vợ. 12 Còn với những người khác thì tôi, không phải là Chúa, nói rằng: Nếu anh em nào có vợ không tin Chúa, nhưng người nầy bằng lòng chung sống với mình, thì người ấy không được ly dị vợ. 13 Nếu một phụ nữ có chồng không tin Chúa, nhưng người nầy bằng lòng chung sống với mình, thì người ấy không được ly dị chồng. 14 Vì người chồng không tin Chúa sẽ nhờ vợ được thánh hóa; còn người vợ không tin Chúa sẽ nhờ chồng được thánh hóa. Nếu không, thì con cái anh em đã bị ô uế, nhưng hiện nay chúng đều được thánh hóa cả. 15 Nếu người không tin Chúa muốn phân rẽ thì cứ để người ấy phân rẽ. Trong trường hợp nầy, anh em hay chị em không bị ràng buộc gì. Vì Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta sống trong hòa bình. 16 Hỡi người làm vợ, biết đâu chị em lại cứu được chồng mình? Hỡi người làm chồng, biết đâu anh em lại cứu được vợ mình? 

Suy ngẫm và hiểu

Trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, cũng như những người tranh cãi rằng họ được tự do để làm mọi việc, kể cả việc buông tuông vào những quan hệ xác thịt gian dâm, cũng có những thành viên xem tất cả những mối quan hệ tình dục đó là sai trái, và biện hộ cho đời sống độc thân, và li dị. Đáp lại điều này, Phao-lô nói rằng mặc dù cứ độc thân như ông là tốt hơn, để chỉ tập trung vào Chúa, nhưng mối quan hệ tình dục lành mạnh trong hôn nhân, được Đức Chúa Trời ra lệnh (Sáng Thế Ký 2:24), ngăn mọi người rơi vào tình trạng gian dâm. Vì cả tình trạng kết hôn lẫn độc thân đều là món quà từ Đức Chúa Trời, không ai có thể lập luận là người này tốt hơn người kia được (c.1-6).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2, 8-9 Những người không kết hôn xem việc kết hôn và quan hệ tình dục là bất chính. Tuy nhiên, không chỉ Phao-lô thừa nhận rằng con người là những sinh vật có ham muốn tình dục, ông cũng thừa nhận rằng loài người là những sinh vật yếu đuối, bất cứ lúc nào cũng có thể mất sự tự kiểm soát, và vì thế rơi vào cám dỗ tình dục. Mặc dù sự thỏa mãn về ham muốn tình dục không phải là mục đích quan trọng nhất của hôn nhân, nhưng nó lại là một trong những phước hạnh quan trọng của hôn nhân. Vì thế, quan hệ tình dục có được trong hôn nhân, phù hợp với sự dạy dỗ của Lời Chúa, là đẹp đẽ.

C.12-16 Phao-lô khích lệ các thành viên trong Hội Thánh, những người kết hôn với người không tin Chúa không li dị người phối ngẫu và tiếp tục sống với họ nếu người phối ngẫu của họ bằng lòng chung sống với mình. Tuy nhiên, ông cho phép li dị trong những hoàn cảnh mà những người phối ngẫu không tin kính muốn phân rẽ. Điều này là vì bảo vệ đức tin trong hòa thuận cũng quan trọng như bảo vệ gia đình vậy.

Tham khảo   

7:2-5 chồng…vợ. Đức Chúa Trời chỉ định hôn nhân là nơi để biểu lộ tình dục của con người. Tình dục trong hôn nhân có cả lợi ích về mối quan hệ cũng như tinh thần (Sáng Thế Ký 2:24, Ê-phê-sô 5:31; cũng xem 1 Cô-rinh-tô 6:17). Điều đó cũng có lợi ích thiết thực của việc giảm sự cám dỗ liên quan đến phạm tội về tình dục (xem 7:9).

7:2 Có lẽ đề cập đến giao hợp tình dục (5:1). Mỗi người đàn ông…có vợ và mỗi người đàn bà nên có chồng khẳng định sự tốt lành của hôn nhân một vợ một chồng và loại trừ chế độ đa thê, vì người chồng “bị chia sẻ” sẽ không còn là người chồng của “riêng của cô ấy” nữa.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con có cuộc hôn nhân mà chúng con không đòi quyền lợi của mình nhưng chu đáo với nhau, đối xử tôn trọng nhau.

Đọc Kinh Thánh trong năm : Công Vụ 13-16

Bình Luận:

You may also like