Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Hãy Quay Trở Lại Với Đức Chúa Trời

Ngày 27 – Hãy Quay Trở Lại Với Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Y-sơ-ra-ên đã hành động không khác gì dân Ca-na-an; họ tìm kiếm tiền bạc và sự dâm đãng. Cho dù vì thế Đức Chúa Trời đoán phạt Y-sơ-ra-ên bởi vì tội lỗi của họ, Ngài vẫn khuyên nài họ quay trở về với Ngài.

Ô-sê 12:1-15

1Ép-ra-im lấy sự nói dối, nhà Y-sơ-ra-ên lấy sự lừa phỉnh mà bao bọc Ta. Nhưng Giu-đa vẫn đi với Đức Chúa Trời và giữ lòng trung tín với Đấng Thánh.2 Ép-ra-im chăn giữ gió, suốt ngày chạy theo gió đông. Cứ gia tăng lời dối trá và bạo tàn; chúng lập giao ước với A-si-ri và đem dầu sang Ai Cập.3 Đức Giê-hô-va lên án Giu-đa và trừng phạt Gia-cốp theo đường lối nó; Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm.4 Trong bụng mẹ Gia-cốp đã nắm gót anh mình, lúc trưởng thành nó đấu tranh với Đức Chúa Trời.5 Nó vật lộn với thiên sứ và thắng cuộc, nó khóc lóc và xin ơn thương xót. Ngài đã gặp Gia-cốp tại Bê-tên và tại đó Ngài phán dạy chúng ta:6 “Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân; Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.7 Vậy ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời ngươi; giữ lòng nhân từ và tính công bằng, và luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi.”8 Là tay buôn bán, nó cầm cân giả trong tay, nó ưa bóc lột.9 Ép-ra-im từng nói: “Thật, ta đã giàu rồi; ta đã có nhiều của cải cho mình. Trong mọi việc ta làm, chẳng hề thấy một việc gian ác nào để gọi là tội lỗi.”10 Ta là Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Ta sẽ lại cho ngươi ở dưới các trại như trong những ngày lễ Hội Kiến.11 Ta cũng đã phán với các nhà tiên tri; chính Ta đã gia tăng các khải tượng. Dùng các nhà tiên tri mà dạy dỗ bằng ngụ ngôn.12 Ga-la-át đầy gian ác, chắc chắn chúng sẽ thành hư không. Chúng dâng bò đực trong Ghinh-ganh, các bàn thờ của chúng không khác gì những đống đá trên các luống cày ngoài đồng ruộng13 Gia-cốp trốn sang đất A-ram; Y-sơ-ra-ên làm tôi để được vợ, vì để có vợ mà phải đi chăn bầy.14 Đức Giê-hô-va dùng một nhà tiên tri đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập và cũng dùng nhà tiên tri canh giữ nó.15 Ép-ra-im đã khơi dậy cơn giận đắng cay, nên máu nó sẽ đổ lại trên nó, và Chúa sẽ báo trả sự nhục mạ của nó.

Suy ngẫm và hiểu 

Mặc dù Gia-cốp có dính líu đến việc lừa lọc và tranh chấp, khi Gia-cốp khóc lóc và bám lấy Đức Chúa Trời, Ngài đã gặp gỡ ông. Việc đưa điều này trở lại trong tâm trí của dân Y-sơ-ra-ên, Ô-sê nài xin họ quay trở về với Đức Chúa Trời và trông cậy nơi Ngài (11:12-12:6).

Dân Y-sơ-ra-ên không muốn sống giống như dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng thay vào đó giống như những nhà buôn sử dụng những cái cân sai, và họ thờ lạy các thần tượng của người Ca-na-an. Một cách ngu ngốc làm sao, họ đã rời bỏ tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời và lựa chọn thay vào đó, cơn thịnh nộ và sự đoán phạt của Đức Chúa Trời (12:7-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

12:12-13 Đức Chúa Trời đã trừng phạt và sau đó giải cứu cả Gia-cốp lẫn dân Y-sơ-ra-ên, những người đã không nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời. Nếu bạn phạm tội mà không bị kỷ luật, bạn không phải là một người con thật (Hê-bơ-rơ 12:8). Nếu Đức Chúa Trời quở trách bạn và trừng phạt bạn, hãy biết ơn và bằng lòng đầu phục sự kỷ luật của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

12:7-9 Dân Y-sơ-ra-ên đã đồng hóa với dân Ca-na-an, những người theo đuổi tiền bạc. Họ tin cậy vào quyền năng của đồng tiền ban cho họ và thậm chí trở nên kiêu ngạo tới mức tin rằng họ có thể tự quyết định điều gì là tội lỗi và điều là không. Đức Chúa Trời của việc Xuất Ai Cập, vì thế, đã quyết định sai dân Y-sơ-ra-ên, những người bị trói buộc trong những ham muốn của thế gian,  trở lại vùng đồng hoang mênh mông và khiến họ phải bắt đầu lại, từ đầu. Nếu chúng ta đang từ bỏ sự thánh khiết vì tiền bạc và thay vào đó, cho sự nói dối, chúng ta phải rời bỏ những thứ này trước khi Đức Chúa Trời đưa chúng ta quay trở lại đồng hoang.

Tham khảo

12:1 Ép-ra-im chăn giữ gió. Ép-ra-im dựa vào những gì khó nắm bắt và không có lợi (vì gió được sử dụng như một hình ảnh cách này so sánh với Gióp 6:26; 8:2; 15:2; Thi Thiên  78:39; Truyền Đạo 1:14; 2:11; Ê-sai 26:18; 41:16). “Gió” một cách hình ảnh mô tả tính kép của việc lập giao ước với cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Dầu…tới Ai Cập có thể đề cập đến một sự xui khiến dâng cho Ai Cập để cứu viện khi Y-sơ-ra-ên đã dâng vật cống cho A-sy-ri.

12:10 chính Ta đã gia tăng các khải tượng. Những sự bày tỏ được ban cho dân của Chúa bởi chức vụ các tiên tri của Chúa là đặc biệt và vô số (Phục Truyền Luật Lệ Ký. 4:5-6, 32-36; Thi Thiên 147:19-20). Những khải tượng và truyện ngụ ngôn ban cho các tiên tri chỉ ra những phương tiện bình thường mà Đức Chúa Trời sử dụng để bày tỏ các lẽ thật cho các vị tiên tri (so sánh với Dân Số Ký 12:6).

Cầu nguyệnChúa ôi, xin hãy giúp chúng con quay trở lại với Ngài và vì thế vẫn còn được đạo đức và công chính, và xin hãy giúp chúng con khao khát Ngài ngày hôm nay.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 5-8

Bình Luận:

You may also like