Browsing: khao khát

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Trong một tình cảnh tuyệt vọng, nơi tiên tri Mi-chê không thể tìm được thậm chí một người công bình, ông công bố,điều cơ bản để hy vọng là đức tin hướng lên Đức Chúa Trời.