Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Làm Sao Ta Bỏ Ngươi Được

Ngày 26 – Làm Sao Ta Bỏ Ngươi Được

by SU Việt Nam
30 đọc

Cho dù dân Y-sơ-ra-ên, những người đã từ bỏ tình yêu thương và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, sẽ phải bị đuổi đến A-sy-ri và Ai Cập, Đức Chúa Trời sẽ không hủy diệt họ hoàn toàn. Trong lòng thương xót được nhen lại của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ phục hồi lại họ.

Ô-sê 11:1-11

1 “Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu Ta đã yêu mến nó; Ta gọi con trai Ta ra khỏi Ai Cập.2 Ta gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh Ta chừng nấy. Chúng đã dâng tế lễ cho các tượng Ba-anh và đốt hương cho tượng chạm.3 Dù vậy Ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó. Nhưng chúng chẳng biết rằngTa đã chữa lành cho chúng.4 Ta đã dùng dây nhân từ, dùng xích yêu thương mà kéo chúng đến. Ta đã như người cởi ách khỏi hàm chúng, và cúi xuống để cho chúng ăn.5 Chúng sẽ không trở về đất Ai Cập nữa, nhưng người A-si-ri sẽ làm vua của chúng, vì chúng không chịu trở lại cùng Ta.6 Gươm đao sẽ hoành hành trên các thành của chúng, phá hủy các then cửa và nuốt sạch chúng vì các âm mưu của chúng.7 Thật dân Ta quyết ý từ bỏ Ta. Cho dù chúng kêu cầu Đấng Chí Cao, Ngài cũng không đỡ chúng dậy.8 Hỡi Ép-ra-im, làm sao Ta bỏ ngươi được? Hỡi Y-sơ-ra-ên, làm sao Ta đành giao ngươi cho kẻ thù? Làm sao Ta đối xử với ngươi như Át-ma, hay như với Sê-bô-im được? Tim Ta rung động, lòng thương xót của Ta như nung như đốt.9 Ta sẽ không thi hành cơn phẫn nộ Ta và sẽ chẳng tiêu diệt Ép-ra-im. Vì Ta là Đức Chúa Trời chứ không phải là người; Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, Ta chẳng đến với ngươi trong cơn thịnh nộ.10 Chúng sẽ bước theo Đức Giê-hô-va, Ngài gầm thét như sư tử; vâng, Ngài sẽ gầm thét, con cái Ngài sẽ từ phương tây run rẩy mà đến.11 Chúng sẽ run rẩy mà đến như chim từ Ai Cập, như bồ câu từ đất A-si-ri, Ta sẽ khiến chúng trở về nhà mình”. Đức Giê-hô-va phán vậy.

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời đã chọn Y-sơ-ra-ên làm con của Ngài, kêu gọi họ ra khỏi Ai Cập, và nuôi dưỡng họ bằng tình yêu thương. Tuy nhiên, dân Y-sơ-ra-ên đã từ bỏ tình yêu thương và ân điển của Ngài, và chán ghét nhận được những sự hướng dẫn của Ngài. Họ đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời và rời bỏ Ngài, giống như một người con hoang đàng (c.1-7).

Mặc dầu dân Y-sơ-ra-ên phản bội lại ân điển của Đức Chúa Trời, Cha, và rời xa khỏi Ngài, Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Y-sơ-ra-ên làm con của Ngài, không bao giờ rời bỏ họ. Đức Chúa Trời hứa sẽ khiến Y-sơ-ra-ên, những người đã nhận sự đoán xét và bị đuổi đến đất ngoại bang, ăn năn và quay trở lại quê hương của họ (c.8-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1, 3, 8 “Làm sao Ta có thể bỏ ngươi, Ép-ra-im?” Đức Chúa Trời yêu thương dân Y-sơ-ra-ên khi lần đầu tiên Ngài nhận họ làm con cái Ngài, trong suốt thời gian khi đức tin của họ tăng trưởng, và thậm chí ngay cả khi họ phạm tội và xứng đáng bị trừng phạt. Điều này cho thấy rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời không thay đổi, cho dù tình thế có như thế nào đi nữa.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-7 Dân Y-sơ-ra-ên, những người đã chối bỏ luật lệ và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và rời khỏi Ngài, cuối cùng sẽ trở nên nô lệ cho A-sy-ri và Ai Cập. Vào ngày đó, thần Ba-anh, mà họ trông cậy, sẽ không thể đỡ họ dậy. Liệu chúng ta có rời khỏi sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để phải quay trở lại với Ngài hay không? Liệu chúng ta có còn đang quá bướng bỉnh hay không? Liệu chúng ta có đang bám víu vào điều gì đó không thể cứu được chúng ta hay không?

Tham khảo

11:1 Khi Y-sơ-ra-ên là một đứa trẻ, ta đã yêu nó, ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Đây là một trong những đoạn yêu quý nhất trong sách Ô-sê. Vị tiên tri sử dụng lối ví sánh về gia đình khác, mô tả Chúa không chỉ như một người chồng, nhưng cũng như một người cha (so sánh với Lu-ca 15:11-32). (Tiếp trong phần Tham Khảo 2)

Phép ẩn dụ này không phải là khởi đầu đối với Ô-sê (so sánh với Xuất Ai Cập Ký 4:22-23). Ma-thi-ơ 2:15 sử dụng dòng “Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập” để chỉ ra rằng Đức Chúa Jêsus là “Con Đức Chúa Trời,” có nghĩa là, người thừa hưởng của Đa-vít, người tượng trưng cho mối quan hệ của Y-sơ-ra-ên với Đức Chúa Trời (so sánh với 2 Sa-mu-ên 7:14; Thi Thiên  89:26-27).

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài, Đức Chúa Trời ôi, vì yêu một cách không giới hạn đối với con, kẻ đã từng sống không có Ngài, và vì việc đã khiến con quay trở lại với Ngài bằng mọi cách có thể.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 1-4

Bình Luận:

You may also like