Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Ta Sẽ Cưới Ngươi Làm Vợ Ta

Ngày 18 – Ta Sẽ Cưới Ngươi Làm Vợ Ta

by SU Việt Nam
30 đọc

Mặc dầu Y-sơ-ra-ên đã rời bỏ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời lại một lần nữa kêu gọi Y-sơ-ra-ên và phục hồi với họ mối quan hệ tươi mới, an ninh hơn, và phong phú.  Ô-sê bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời qua việc đoàn tụ lại với vợ ông.

Ô-sê 2:14-3:5 

14 “Vì vậy, nầy, Ta sẽ quyến dụ nó, đưa nó vào hoang mạc, lấy lời ngọt ngào nói với nó.15 Từ nơi đó, Ta sẽ ban cho nó vườn nho, biến thung lũng A-cô thành cánh cửa hi vọng.Tại đó, nó sẽ đáp ứng như trong ngày trẻ tuổi, như trong ngày nó ra khỏi Ai Cập.”16 Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó, ngươi sẽ gọi Ta là ‘‘chồng tôi’’ và sẽ không gọi Ta là ‘‘chủ tôi’’ nữa.17 Vì Ta sẽ không cho nó mở miệng gọi các thần Ba-anh, và sẽ không còn ai nhắc đến tên chúng nữa.18 Trong ngày đó, Ta sẽ lập giao ước giữa các ngươi với các thú rừng, chim trời, với các loài bò sát trên đất. Ta sẽ bẻ gãy cung tên, gươm giáo và làm cho chiến tranh biến khỏi xứ nầy, để các ngươi được nằm yên ổn.19 Ta sẽ cưới ngươi cho Ta đời đời; Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự công minh và chính trực, nhân từ và thương xót.20 Phải, Ta sẽ cưới ngươi cho Ta trong sự thành tín; và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va.”21 Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó Ta sẽ đáp lời,Ta sẽ đáp lời các tầng trời, các tầng trời sẽ đáp lời đất.22 Đất sẽ đáp lời lúa mì, rượu mới, và dầu; cả ba thứ đó sẽ đáp lời Gít-rê-ên.23 Ta sẽ gieo nó cho Ta trong đất tỏ lòng thương xót ‘‘kẻ không được thương xót’’.Và phán với dân ‘‘không phải là dân Ta’’ rằng: ‘‘Ngươi là dân Ta’’, và dân đó sẽ trả lời: ‘‘Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con.’’

31Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Hãy đi và yêu lại người đàn bà đang ngoại tình và đang có tình nhân, như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Y-sơ-ra-ên dù chúng nó hướng về các thần khác và ưa thích bánh nho khô” 2 Vậy, tôi đã mua lại nàng với giá khoảng một trăm bảy mươi gam bạc và khoảng ba trăm ba mươi lít lúa mạch. 3 Rồi tôi bảo nàng: “Bà phải ở yên cho tôi một thời gian; không được bán dâm, không được ngoại tình với bất cứ người đàn ông nào; tôi cũng đối xử với bà như thế.” 4 Vì trong một thời gian dài, con dân Y-sơ-ra-ên sẽ không có vua, không có thủ lĩnh, không có sinh tế, không có trụ tượng, không có ê-phót và không có thê-ra-phim. 5 Nhưng sau đó con dân Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và Đa-vít vua mình. Trong những ngày cuối cùng, chúng sẽ run sợ mà trở về với Đức Giê-hô-va và hưởng phước lành của Ngài. 

Suy ngẫm và hiểu

Cho dù Ngài có thể trừng phạt họ, Đức Chúa Trời không từ bỏ Y-sơ-ra-ên mãi mãi. Dân Y-sơ-ra-ên sẽ nhận ra những việc làm sai trái của mình sau khi họ bị bắt như những tù binh. Lúc này Đức Chúa Trời sẽ đến với họ, an ủi họ và ban cho họ niềm hy vọng, và khi làm như vậy, làm mới lại mối quan hệ của Ngài (của người chồng và vợ chung thủy) với họ (2:14-23). Để xác nhận lẽ thật này, Đức Chúa Trời đã hướng dẫn cho Ô-sê tìm và đưa Gô-me, người bỏ nhà ra đi đến với người đàn ông khác, trở về nhà (3:1-5). 

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

2:19-20 Trong sự công bình, công lý, tình yêu thương và lòng nhân từ, Đức Chúa Trời lại lấy Y-sơ-ra-ên làm vợ Ngài. Vì thế, đó chính là những giá trị này mà chúng ta phải áp dụng vào thực tiễn đời sống chúng ta để Chúa sẽ đẹp lòng trong chúng ta như vợ Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

2:16-18 Vào ngày Đức Chúa Trời sẽ nhận lại Y-sơ-ra-ên, thuyết hổ lốn, phục vụ cả thần Ba-anh lẫn Đức Chúa Trời, sẽ biến mất không còn dấu vết. Ngoài ra, Đức Chúa Trời sẽ khiến dân Y-sơ-ra-ên sống hòa bình với các con vật hoang dã, những điều vào lúc đó sẽ là những công cụ của sự phán xét, và sẽ bẻ gãy cung và gươm, để họ sẽ sống mà không có chiến tranh với các nước xung quanh. Ngay cả ngày nay, bất cứ ai tiếp nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời và yêu mến Đức Chúa Trời, thì sẽ biết được sự bình an thật.

Tham khảo   

2:21-23 Và trong ngày đó. Có nghĩa là, khi cuộc hôn nhân một lần nữa đã được hoàn tất. Những tai họa trước đó Y-sơ-ra-ên đã phải chịu sẽ được đảo ngược lại; lúa mì, rượu, và dầu sẽ được làm đầy (so sánh với c. 5, 8-9). Không có Sự Thương Xót sẽ nhận được sự thương xót (so sánh với 1:6; 2:4), và Không phải Dân Ta sẽ lại một lần nữa là dân của Đức Chúa Trời (so sánh với 1:9).

Cầu nguyện: Cám ơn Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài, qua đó mà Ngài đã tiếp nhận lại chúng con, hết lần này đến lần khác. Xin hãy giúp chúng con đến trước Ngài ngày hôm nay, trong sự nhận biết Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 17-20

Bình Luận:

You may also like