Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Những Hành Động Hèn Hạ, Sự Đáp Trả Hung Bạo

Ngày 10 – Những Hành Động Hèn Hạ, Sự Đáp Trả Hung Bạo

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi người Lê-vi mất cô vợ bé bởi sự hãm hiếp ở Ghi-bê-a, anh ta đã gửi thi thể bị chặt ra của vợ bé mình đến các vùng của Y-sơ-ra-ên để tố cáo sự gian ác ở Ghi-bê-a.

Các Quan Xét 19:22-30

22 Khi họ đang vui vẻ với nhau thì một nhóm người trong thành, là bọn bất lương, vây nhà, đập cửa và nói với cụ già, là chủ nhà, rằng: “Hãy đem người đã vào nhà lão ra đây để chúng tôi được biết hắn.” 23 Cụ chủ nhà ra nói với chúng: “Nầy các anh, xin đừng làm việc ác đức như thế, vì người nầy đã vào nhà tôi, chớ làm chuyện đồi bại nầy. 24 Tôi có con gái còn trinh, và người kia cũng có cô vợ bé; tôi sẽ dẫn chúng ra ngoài cho các anh cưỡng hiếp, lăng nhục tùy thích, nhưng đừng làm chuyện đồi bại như thế với người nầy.” 25 Nhưng bọn bất lương ấy không thèm nghe. Vì thế, người Lê-vi phải dẫn vợ bé ra ngoài cho chúng và chúng cưỡng hiếp, lăng nhục nàng suốt đêm cho đến sáng, rồi đuổi nàng về lúc rạng đông. 26 Gần sáng, người đàn bà trở về và ngã quỵ trước cửa nhà ông chủ nơi chồng nàng trọ, và nằm đó cho đến khi trời sáng.

27 Chồng nàng trỗi dậy lúc sáng sớm và mở cửa nhà để lên đường thì thấy vợ bé mình nằm sải dài trước cửa nhà, hai tay ở trên ngưỡng cửa. 28 Người chồng nói với nàng: “Hãy đứng dậy, chúng ta sẽ lên đường.” Nhưng nàng chẳng trả lời. Rồi người chồng xốc nàng lên lừa mình, và lên đường trở về nhà. 29 Về đến nhà, người chồng lấy dao chặt xác vợ thành từng mảnh và chia làm mười hai phần gửi đi khắp địa phận Y-sơ-ra-ên. 30 Mọi người thấy đều nói: “Từ khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập cho đến nay có bao giờ thấy sự việc như thế xảy ra chưa? Xin quý vị suy nghĩ điều đó, bàn luận và cho biết phải làm gì đây.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi người Lê-vi và những người cùng đi với anh ta nghỉ ngơi, những người nam Ghi-bê-a bại hoại và vô đạo đức đã đến nhà cụ già. Chúng đòi cụ già nộp người Lê-vi, để chúng có thể thực hiện những hành động đồng tính một cách sỉ nhục với anh ta. Tuy nhiên, người Lê-vi đã giao cho chúng người vợ bé của mình, và chúng đã hãm hiếp và làm nhục nàng suốt đêm. Sáng hôm sau, họ để cho nàng đi, nhưng nàng đã ngã quỵ và chết tại cửa nhà cụ già. Để bày tỏ sự gian ác của Ghi-bê-a, người Lê-vi đã chặt thi thể vợ bé mình thành mười hai phần, và gửi đến khắp Y- sơ-ra-ên. Điều này chỉ ra rằng Y-sơ-ra-ên đang ở giữa sự vô cùng đồi bại và hỗn loạn (c.22-30).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.25-28 Người Lê-vi giao người vợ bé mình cho những người dâm đãng ở Ghi-bê-a. Người vợ bé bị những người này làm nhục một cách tàn nhẫn suốt đêm, và đã chết trong sự bị sỉ nhục. Nhưng người Lê-vi cũng không bày tỏ một sự quan tâm nào đối với người vợ bé của mình cho đến sáng, khi anh ta thấy nàng nằm tại bậu cửa. Anh ta thậm chí còn phản ứng lại một cách lạnh lùng khi nhìn thấy cảnh tàn bạo nơi người vợ bé. Sự kiện này dường như để bày tỏ rằng người ta có thể trở nên không có trái tim như thế nào khi họ sống vào những thời bại hoại.

C.29-30 Khi người Lê-vi quay trở về nhà mình, anh ta đã chặt thi thể của người vợ bé thành mười hai phần và gửi đi khắp Y-sơ-ra-ên. Anh ta làm điều này để khiến Y-sơ-ra-ên phải đối diện với bi kịch của cuộc chiến anh em giết nhau đang càng ngày càng trở nên dữ dội. Tương tự, nếu chúng ta làm điều đúng theo con mắt của mình, chúng ta sẽ không tránh khỏi những hậu quả bi thảm.

Tham khảo   

19:22-26 “Sự mến khách” mà Ghi-bê-a bày tỏ hoàn toàn không phải là sự mến khách; đó là “sự mến khách” của Sô-đôm (so sánh với Sáng Thế Ký 19), một sự lăng mạ xúc phạm đối với người Lê-vi và đặc biệt đối với người vợ bé của anh ta. Phần này gần như lặp lại Sáng Thế Ký 19:4-9; thực sự, dường như trước giả có chủ ý đưa đoạn văn thành một mô hình sau sự mô tả của Sáng Thế Ký, như thể để nói rằng, “Mọi việc bây giờ cũng tồi tệ như vào những ngày của Sô-đôm và Gô-mô-rơ!”

19:22 bọn bất lương. Theo nghĩa đen là “các con của Bê-li-an”. Trong Cựu Ước, từ “Bê-li-an” được sử dụng để mô tả, nói về những người hư hỏng hoặc vô giá trị (so sánh với 20:13; 1Sa-mu-ên 10:27; 1 Các Vua 21:13). Trong những tài liệu về giữa hai giao ước, từ này được sử dụng chỉ về Sa-tan, và đó chính là ý nghĩa của Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 6:15: “Có gì chung giữa Đấng Christ và Bê-li-an chăng?” mà chúng ta có thể biết hắn. Từ “biết” là uyển ngữ bình thường tiếng Hê-bơ-rơ về những mối quan hệ tình dục (so sánh với Sáng Thế Ký 4:1). Vẫn cách diễn đạt tương tự tìm thấy trong Sáng Thế Ký  19:5, nơi những người đàn ông Sô-đôm muốn quan hệ tình dục đồng giới với những vị khách của Lót.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy đổ Đức Thánh Linh của Ngài xuống vùng đất bị hủy hoại này, và xin hãy phục hồi cho nó.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 9-11

Bình Luận:

You may also like