Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Cơ Hội Cuối Cùng

Ngày 04 – Cơ Hội Cuối Cùng

by SU Việt Nam
30 đọc

Sam-sôn cuối cùng đã đầu hàng sự cám dỗ dai dẳng của Đa-li-la, và đã để lộ những bí mật của ông cho nàng. Bởi vì điều này, ông đã ngã xuống mất hết sức lực. Dầu vậy, Đức Chúa Trời ban cho Sam-sôn cơ hội cuối cùng để hạ người Phi-li-tin.

Các Quan Xét 16:15-31

15 Bấy giờ, nàng nói với ông: “Làm sao anh nói ‘anh yêu em’ trong khi anh không thật lòng với em? Anh đã gạt em ba lần, và chẳng nói cho em biết do đâu anh có sức mạnh phi thường như thế.” 16 Mỗi ngày nàng cứ cằn nhằn làm ông rối trí và bực mình đến độ muốn chết đi được. 17 Vì thế, ông thật lòng nói cho nàng biết mọi điều. Ông nói: “Dao cạo chưa bao giờ đưa qua đầu anh vì từ trong lòng mẹ, anh đã là người Na-xi-rê(d) của Đức Chúa Trời. Nếu anh bị cạo đầu, sức lực anh sẽ lìa khỏi anh và anh sẽ yếu như bao nhiêu người khác.” 18 Khi Đa-li-la thấy ông đã nói hết mọi điều trong lòng cho mình thì nàng mời các thủ lĩnh Phi-li-tin và nói: “Lần nầy hãy lên, vì hắn đã nói hết mọi điều trong lòng cho tôi rồi.” Vậy, các thủ lĩnh Phi-li-tin đi lên nhà nàng, đem bạc trong tay. 19 Nàng làm cho Sam-sôn nằm ngủ trên đầu gối mình, và bảo một người cạo bảy lọn tóc trên đầu ông. Như vậy, nàng bắt đầu khống chế ông vì sức mạnh đã lìa khỏi ông. 20 Bấy giờ nàng kêu lên: “Hỡi Sam-sôn, người Phi-li-tin tấn công anh đó!” Ông thức dậy và tự nhủ: “Ta sẽ đi ra như các lần trước, và thoát khỏi tay chúng thôi!” Nhưng ông không biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. 21 Người Phi-li-tin bắt ông, khoét mắt, và đem xuống Ga-xa. Chúng trói ông bằng dây xích đồng và bắt ông xay cối trong ngục. 22 Nhưng rồi tóc bị cạo của ông bắt đầu mọc lại. 23 Bấy giờ, các thủ lĩnh Phi-li-tin họp lại để dâng một tế lễ long trọng cho thần Đa-gôn của chúng và ăn mừng. Chúng nói rằng: “Thần chúng ta đã trao Sam-sôn, kẻ thù của chúng ta, vào tay chúng ta.” 24 Khi thấy ông, dân chúng ca ngợi thần của mình, và nói: “Thần chúng ta đã trao kẻ thù vào tay chúng ta, là kẻ đã phá hoại xứ sở chúng ta, và giết hại biết bao nhiêu người.” 25 Trong lúc hứng chí, chúng la lên: “Hãy gọi Sam-sôn ra để hắn làm trò vui cho chúng ta.” Vậy, chúng dẫn Sam-sôn ra khỏi ngục, và ông làm trò trước mặt chúng. Rồi chúng để ông đứng giữa các cột đền. 26 Sam-sôn nói với cậu bé nắm tay mình rằng: “Hãy dẫn ta đến gần các cột đền để ta tựa vào đó.” 27 Đền thờ lúc ấy đông nghẹt người, cả nam lẫn nữ, và tất cả các thủ lĩnh Phi-li-tin cũng ở đó; trên sân thượng đền thờ cũng có độ ba nghìn người cả nam lẫn nữ đang xem Sam-sôn làm trò. 28 Bấy giờ, Sam-sôn kêu cầu Đức Giê-hô-va rằng: “Chúa Giê-hô-va ôi! Xin Ngài nhớ đến con. Lạy Đức Chúa Trời! Xin ban sức mạnh cho con chỉ lần nầy thôi, để con báo thù dân Phi-li-tin về đôi mắt của con.” 29 Sam-sôn với tới hai cây cột chính chống đỡ đền thờ, tay phải vịn cột nầy, tay trái vịn cột kia, và dồn hết sức vào đó. Ông nói: “Nguyện tôi chết chung với dân Phi-li-tin!” Rồi ông cố hết sức, xô hai cây cột đền thì đền sụp đổ đè chết các thủ lĩnh và tất cả dân chúng trong đó. 30 Như thế, lúc chết Sam-sôn giết nhiều người hơn lúc còn sống. 31 Sau đó, anh em ông và cả nhà cha của ông đi xuống, đem xác ông về, chôn khoảng giữa Xô-rê-a và Ê-ta-ôn, trong mộ của Ma-nô-a, cha của ông. Sam-sôn làm quan xét của dân Y-sơ-ra-ên trong hai mươi năm. 

Suy ngẫm và hiểu

Sam-sôn người Na-xi-rê, người đã được kêu gọi để giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi người Phi-li-tin, đã để lộ những bí mật của người Na-xi-rê sau khi đầu hàng những sự cám dỗ của Đa-li-la. Kết quả là Đức Chúa Trời đã rời khỏi Sam-sôn, và Sam-sôn đã bị người Phi-li-tin bắt, những người này đã khoét mắt ông và bắt ông làm trò mua vui tại đền thờ. Sam-sôn cầu nguyện xin sức mạnh trở lại với ông lần cuối cùng để ông có thể trả thù người Phi-li-tin, và Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của ông. Sam-sôn đã xô đổ ngôi đền thờ và chết cùng nhiều người Phi-li-tin (c.15-31).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19-20 Đức Chúa Trời đã ban sức mạnh rất lớn cho Sam-sôn bằng cách đổ Thần của Ngài trên ông, nhưng khi Sam-sôn xây đi khỏi Ngài, Đức Chúa Trời đã rời bỏ ông và khiến ông trở nên bất lực. Sam-sôn không phải bất lực bởi vì ông mất mái tóc của mình, nhưng bởi vì Thần của Đức Chúa Trời đã rời bỏ ông. Những nguyên nhân chúng ta sống đời sống bất lực và bất năng là gì? Hãy khao khát việc Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21, 23-25 Đời sống của Sam-sôn đã bị hạ xuống mức bị chế nhạo, khi ông buộc phải làm anh hề mù cho dân ngoại. Tương tự, Hội Thánh và những người lãnh đạo của chúng ta ngày nay đã trở nên một điều nhạo báng, khi họ xuất hiện trên các tít của các tờ báo hằng ngày. Chúng ta hãy cầu nguyện với những tấm lòng đau thương cầu xin sự thay đổi và sự phục hồi Hội Thánh và những người lãnh đạo của chúng ta.

Tham khảo   

16:22 Tóc trên đầu ông bắt đầu mọc trở lại. Không có quyền năng phép thuật nào trong tóc của Sam-sôn, bởi vì sức mạnh của ông chỉ đến từ Chúa (14:6, 19; 15:14; 16:20). Nhưng việc tóc của ông mọc lại chỉ ra rằng Đức Chúa Trời đang phục hồi lại sức mạnh lúc trước của ông (so sánh với c.17, 19–20). Sam-sôn cũng có thể đã lấy lại đức tin của ông (so sánh với c.28).

Cầu nguyện: Chúng con cầu xin rằng có sự ăn năn thật khắp các Hội Thánh Việt Nam.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Na-hum 1-3

Bình Luận:

You may also like