Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Sự Cám Dỗ Của Đa-Li-La

Ngày 03 – Sự Cám Dỗ Của Đa-Li-La

by SU Việt Nam
30 đọc

Việc Sam-sôn dễ dàng bị sa ngã vào sự cám dỗ tình dục cho thấy cộng đồng Y-sơ-ra-ên đã trở nên bại hoại như thế nào.

Các Quan Xét 16:1-14

1 Sam-sôn đi đến Ga-xa, gặp một kỹ nữ ở đó và đi vào nhà nàng. 2 Người ta thuật cho dân Ga-xa rằng: “Sam-sôn đã đến đây.” Chúng bao vây ông và canh giữ suốt đêm tại cổng thành. Cả đêm ấy, chúng giữ yên lặng, và nói: “Tảng sáng, chúng ta sẽ giết hắn.” 3 Sam-sôn ngủ ở đó cho đến nửa đêm. Vào nửa đêm, ông thức dậy, nắm cánh cổng thành và hai cây trụ cổng, nhổ lên luôn với then cài rồi vác lên vai, đi lên đỉnh núi đối diện Hếp-rôn. 4 Sau đó ít lâu, ông yêu một phụ nữ ở thung lũng Sô-réc, tên là Đa-li-la. 5 Các thủ lĩnh Phi-li-tin đến nhà nàng và nói: “Hãy dụ hắn nói cho biết do đâu hắn có sức mạnh phi thường như thế và chúng tôi phải làm sao chế ngự được hắn, trói lại và bắt hắn phục tùng. Mỗi người chúng tôi sẽ thưởng cho cô một nghìn một trăm miếng bạc.” 6 Đa-li-la nói với Sam-sôn: “Xin anh cho em biết do đâu mà anh có sức mạnh phi thường như thế, và phải làm sao để có thể trói anh lại và chế ngự được anh?” 7 Sam-sôn đáp: “Nếu người ta trói anh bằng bảy sợi dây cung còn tươi, chưa phơi khô, thì anh sẽ trở nên yếu như bao nhiêu người khác.” 8 Các thủ lĩnh Phi-li-tin đem cho Đa-li-la bảy sợi dây cung còn tươi, chưa phơi khô và nàng lấy trói ông lại. 9 Lúc ấy, quân lính đang phục kích sẵn trong phòng nàng. Nàng kêu lên: “Hỡi Sam-sôn, người Phi-li-tin tấn công anh đó!” Nhưng ông bứt những sợi dây như một sợi chỉ gai khi gặp lửa. Như vậy, chẳng ai biết được bí mật sức mạnh của ông. 10 Đa-li-la nói với Sam-sôn: “Nầy, anh đã gạt em, nói dối em rồi. Bây giờ xin nói cho em biết phải lấy gì để trói được anh?” 11 Ông trả lời: “Nếu người ta cột anh bằng sợi dây thừng còn mới, chưa có ai dùng, thì anh sẽ trở nên yếu như bao nhiêu người khác.” 12 Vậy, Đa-li-la lấy dây thừng còn mới, trói Sam-sôn lại. Khi quân lính đang phục kích sẵn trong phòng, nàng kêu lên: “Hỡi Sam-sôn, người Phi-li-tin tấn công anh đó!” Nhưng ông bứt đứt những sợi dây thừng khỏi cánh tay như một sợi chỉ vậy.

13 Đa-li-la nói với Sam-sôn: “Cho đến giờ phút nầy anh vẫn gạt em và nói dối em. Xin nói cho em biết cách nào có thể trói được anh.” Ông nói: “Nếu em dệt bảy lọn tóc trên đầu của anh vào canh chỉ trên khung cửi rồi dùng con sẻ cột chặt lại thì anh sẽ yếu đi như bao nhiêu người khác.” 14 Khi ông ngủ, Đa-li-la dệt bảy lọn tóc trên đầu ông vào canh chỉ trên khung cửi, dùng con sẻ cột chặt lại rồi kêu lên: “Hỡi Sam-sôn, người Phi-li-tin tấn công anh đó!” Nhưng ông thức dậy, nhổ con sẻ của khung cửi luôn với canh chỉ.

Suy ngẫm và hiểu

Sam-sôn đã có những mối liên hệ tình dục với một người nữ Phi-li-tin, một kỵ nữ ở Ga-xa (14:1), và khi ông phải lòng Đa-li-la, người ở thung lũng Sô-réc. Các thủ lĩnh của người Phi-li-tin đã thuyết phục Đa-li-la bằng tiền bạc để tìm ra bí mật sức mạnh của Sam-sôn. Khi Đa-li-la cứ gặng hỏi Sam-sôn liên tục sức mạnh của ông đến từ đâu, ông đã không coi những câu hỏi của cô ta là quan trọng, và đã đùa nói dối cô ta. Nhưng Đa-li-la càng hỏi ông nhiều, thì những câu trả lời của Sam-sôn càng đến gần với sự thật, cho đến khi ông đã để lộ ra rằng tóc của ông là nguồn sức mạnh của ông (c.1-14).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-6 Sam-sôn nhìn thấy những người con gái của người  Phi-li-tin ở Thim-na (14:1), đã đến với một kỵ nữ ở Ga-xa (c.1), và yêu Đa-li-la người vùng Sô-réc (c.4). Điều này cho thấy rằng Sam-sôn dần dần ở bên trong không chống nổi những ham muốn tình dục của mình. Hình ảnh này của Sam-sôn, khi ông tìm kiếm không phải là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng là sự ham mến những người ngoại ở Thim-na, sau đó từ Thim-na đến Ga-xa, và từ Ga-xa đến Sô-réc, thì cũng không có sự khác biệt với sự ưa thích đặt sai chỗ của Y-sơ-ra-ên lúc đó. Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời là đường đi, nhưng Sam-sôn và Y-sơ-ra-ên đều sai lạc ngày càng xa tình yêu thương của Ngài, và chẳng mấy chốc phải đối diện với sự chết (sự hủy diệt).

C.7-14 Đối với Sam-sôn, sự cám dỗ của Đa-li-la không gì khác ngoài sự ngọt ngào. Tuy vậy, điều xảy đến với Sam-sôn từ sự cám dỗ này, không mang lại điều gì ngoài sự đau đớn. Đây là thuộc tính thường xuyên của tội lỗi: có vẻ như lúc đầu là sự ngọt ngào, nhưng sau đó nó trở nên sự cay đắng.

Tham khảo   

16:7-9 Trong cuộc thử nghiệm sức mạnh của Sam-sôn lần thứ nhất, bảy sợi dây cung còn tươi, được làm từ ruột động vật,  yếu hơn những sợi đã khô và đã được trải qua thời gian. Gợi ý của Sam-sôn về những việc trói không đầy đủ này chỉ ra sự coi thường của ông đối với các địch thủ của ông, và tính cả tin của họ chỉ ra sự vội vã bắt ông của họ.

Cầu nguyệnThưa Cha Thiên Thượng, xin hãy giúp chúng con không quên sự kêu gọi của Ngài, và tránh xa khỏi cám dỗ của tội lỗi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mi-chê 5-7

Bình Luận:

You may also like