Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Sự Ra Đời Của Vị Thẩm Phán Sam-Sôn

Ngày 30 – Sự Ra Đời Của Vị Thẩm Phán Sam-Sôn

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị khách, người đem đến cho Ma-nô-a và vợ ông tin mừng rằng họ sẽ có con, bảo Ma-nô-a dâng một của lễ thiêu lên cho Đức Chúa Trời. Ma-nô-a đã vâng lời và kinh nghiệm phép lạ của Ngài.

Các Quan Xét 13:15-25

15 Bấy giờ, Ma-nô-a thưa với thiên sứ của Đức Giê-hô-va: “Xin cho phép chúng tôi được cầm ông lại để dọn cho ông một con dê con.” 16 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói với Ma-nô-a rằng: “Dù ngươi cầm ta lại, ta cũng không ăn thức ăn của ngươi được. Nhưng nếu ngươi muốn thì hãy làm một tế lễ thiêu dâng lên Đức Giê-hô-va”. Ma-nô-a vốn không biết đó là thiên sứ của Đức Giê-hô-va. 17 Ma-nô-a lại thưa với thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: “Danh ông là gì, để chúng tôi tôn trọng ông khi lời ông phán được ứng nghiệm?” 18 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp: “Sao ngươi hỏi danh ta? Danh ta rất diệu kỳ.” 19 Ma-nô-a bắt con dê con cùng với tế lễ chay, và dâng lên cho Đức Giê-hô-va trên tảng đá. Thiên sứ thi hành một việc lạ lùng trước sự chứng kiến của Ma-nô-a và vợ ông. 20 Khi ngọn lửa từ bàn thờ bay lên trời thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va cũng bay lên trong ngọn lửa ấy. Thấy vậy, Ma-nô-a và vợ sấp mặt xuống đất. 21 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va không còn hiện đến cùng Ma-nô-a và vợ người nữa. Ma-nô-a nhận biết đó là thiên sứ của Đức Giê-hô-va. 22 Ông nói với vợ: “Chắc chúng ta sẽ chết, vì đã thấy Đức Chúa Trời!” 23 Nhưng vợ ông nói: “Nếu Đức Giê-hô-va muốn giết chúng ta, lẽ nào Ngài nhậm tế lễ thiêu và tế lễ chay chúng ta dâng lên, và lẽ nào Ngài cho chúng ta thấy các việc lạ nầy, cũng như cho chúng ta nghe những lời như hôm nay.” 24 Người đàn bà nầy sinh một bé trai, đặt tên là Sam-sôn. Đứa trẻ lớn lên, và Đức Giê-hô-va ban phước cho nó. 25 Thần của Đức Giê-hô-va bắt đầu tác động trên Sam-sôn khi chàng ở trong trại Đan, giữa khoảng Xô-rê-a và Ê-ta-ôn.

Suy ngẫm và hiểu 

Ma-nô-a không biết danh tính của người (thiên sứ), người đang nói chuyện với ông, nhưng lại muốn chuẩn bị một con dê cho vị khách, vì đó là phong tục của dân Y-sơ-ra-ên. Đáp lại, người đó bảo Ma-nô-ê dâng một của lễ thiêu lên cho Đức Chúa Trời. Khi Ma-nô-ê thiêu một con dê con cùng với tế lễ chay dâng lên cho Đức Chúa Trời, trong ngọn lửa từ bàn thờ, thiên sứ bay lên trời. Đấy là lúc Ma-nô-a và vợ ông nhận biết rằng đó chính là Đức Chúa Trời (thiên sứ của Chúa) đã phán với họ. Về sau, vợ của Ma-nô-ê sinh một con trai và đặt tên là Sam-sôn. Sam-sôn lớn lên cùng với phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho, và Thần của Chúa ở cùng Sam-sôn (c.15-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.21-23 Đức Chúa Trời ban sự sống; chứ Ngài không hủy diệt. Ma-nô-a kêu rên rằng ông sẽ chết vì đã thấy Chúa, nhưng thực tế, Đức Chúa Trời đã ban một sự sống mới cho gia đình của Ma-nô-a. Chúng ta hãy có đức tin rằng quyền năng của Đức Chúa Trời ban sự sống cho chúng ta sẽ phục hồi chúng ta, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15 Ma-nô-a muốn bày tỏ sự biết ơn của mình tới vị khách, người đã mang tin tốt lành về một đứa con trai bằng việc biểu lộ cho ông ấy lòng hiếu khách. Ai là những người mà chúng ta nên tiếp đón với lòng hiếu khách hôm nay? Chúng ta hãy phục vụ họ với suy nghĩ rằng họ có thể là thiên sứ của Chúa.

Tham khảo

13:18 Tên của thiên sứ này quá diệu kỳ đến mức không thể hiểu được, vì thế vị thiên sứ không cho cha mẹ Sam-sôn biết tên mình. 13:22 chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời. Nỗi sợ hãi của Ma-nô-a gợi lại những người của Ghi-đê-ôn khi gặp thiên sứ của Đức Chúa Trời (xem 6:22; Sáng Thế Ký 32:30; Xuất Ai Cập Ký 33:20).

13:25 Thần của Chúa bắt đầu tác động trên Sam-sôn. Thần của Đức Chúa Trời đang thúc đẩy Sam-sôn đến với công việc mà Đức Chúa Trời muốn ông làm (14:4).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con vâng lời Ngài vì Ngài vượt quá sự hiểu biết của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Áp-đi-a 1

Bình Luận:

You may also like