Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Sự Chắc Chắn Của Sự Chiến Thắng

Ngày 15 – Sự Chắc Chắn Của Sự Chiến Thắng

by SU Việt Nam
30 đọc

Ghi-đê-ôn đã tập trung đội quân đếm được 32,000 người nam, nhưng Đức Chúa Trời thấy con số này là quá đông, và vì thế, tất cả, trừ 300 người nam, đã được cho về nhà.

 Các Quan Xét 7:1-14

1 Giê-ru-ba-anh, tức là Ghi-đê-ôn, và tất cả quân lính của ông dậy sớm, đi đến đóng trại bên suối Ha-rốt. Còn quân Ma-đi-an đóng trại ở phía bắc trại quân Ghi-đê ôn, trong thung lũng bên đồi Mô-rê. 2 Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Số người đi theo con đông quá, Ta không phó dân Ma-đi-an vào tay họ đâu, kẻo Y-sơ-ra-ên khoe khoang tự phụ rằng: ‘Chính tay tôi đã giải cứu tôi.’ 3 Vậy bây giờ, hãy truyền lệnh nầy cho quân lính: ‘Ai sợ hãi run rẩy, hãy sớm rời khỏi núi Ga-la-át và trở về nhà đi!’” Vậy có hai mươi hai nghìn người trở về, còn mười nghìn người ở lại. 4 Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Số người vẫn còn đông quá. Hãy dẫn họ xuống mé nước, rồi Ta sẽ thử nghiệm họ tại đó. Nếu người nào Ta phán với con rằng: “Nó hãy đi với con,” thì nó sẽ đi với con. Còn người nào Ta phán với con rằng: ‘Nó chớ đi với con,’ thì nó đó sẽ không được đi.” 5 Vậy, ông dẫn quân lính xuống mé nước. Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Tất cả những người dùng lưỡi liếm nước như chó, và những người quỳ gối xuống mà uống thì con hãy để riêng ra.” 6 Số người bụm nước trong tay và đưa lên miệng liếm là ba trăm, số người còn lại đều quỳ gối xuống mà uống. 7 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Ta sẽ dùng ba trăm người đã liếm nước mà giải cứu các con, và Ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay con. Còn tất cả những người khác hãy trở về nhà mình!” 8 Ghi-đê-ôn cho tất cả Y-sơ-ra-ên trở về nhà, nhưng giữ lại ba trăm người kia. Họ lấy lương thực và tù và của những người trở về. Quân Ma-đi-an đóng trại trong thung lũng, phía dưới trại Ghi-đê-ôn. 9 Trong đêm đó, Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Hãy trỗi dậy, đi xuống tấn công trại quân Ma-đi-an, vì Ta đã phó chúng vào tay con. 10 Còn nếu con sợ không dám tấn công thì hãy cùng đầy tớ con là Phu-ra đi xuống trại quân. 11 Con sẽ nghe những gì chúng nói, sau đó con sẽ mạnh dạn mà tấn công trại chúng.” Vậy, Ghi-đê-ôn đi xuống cùng đầy tớ ông là Phu-ra, đến gần trạm canh ở đầu trại quân. 12 Dân Ma-đi-an, dân A-ma-léc và tất cả dân phương Đông đóng trại tràn lan trong thung lũng, đông như cào cào; còn lạc đà của chúng nhiều vô số, như cát nơi bờ biển. 13 Khi Ghi-đê-ôn đến nơi, có một người thuật lại giấc chiêm bao cho bạn mình, rằng: “Nầy, tôi nằm mơ, thấy một ổ bánh bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Ma-đi-an. Nó lăn đến đụng vào trại, làm cho trại ngã nghiêng, lật ngược rồi sập xuống.” 14 Người bạn nói: “Điều nầy không gì khác hơn là gươm của Ghi-đê-ôn, con trai Giô-ách, người Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã phó Ma-đi-an và cả trại quân vào tay ông ấy.”

Suy ngẫm và hiểu

Đội quân Y-sơ-ra-ên mà Ghi-đê-ôn đang dẫn dắt là 32,000 người nam. Đức Chúa Trời phán với Ghi-đê-ôn rằng thế này thì quá đông người, và vì thế, qua một quá trình, số người này đã giảm xuống chỉ còn 300. 300 người này là những người đã bụm nước trong tay và đưa lên miệng uống. Số còn lại của đội quân được cho về nhà. Điều này được thực hiện vì kết quả của trận chiến sẽ không phụ thuộc vào số người hay sức mạnh của một đội quân, mà chỉ phụ thuộc vào Đức Chúa Trời (c.1-7). Đêm đó, Ghi-đê-ôn đã được khích lệ rất nhiều vì ông đi do thám quân Ma-đi-an, khi đó ông đã nghe một quân lính đối phương nói rằng: “Đức Chúa Trời sẽ đánh bại Ma-đi-an qua Ghi-đê-ôn” (c.8-14)

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.10-14 Đức Chúa Trời đã sai Ghi-đê-ôn đến trại của quân địch và cho phép ông nghe quân lính Ma-đi-an đang thuật lại một giấc chiêm bao nào đó mà một trong số họ đã mơ. Giấc chiêm bao đó là một cái ổ bánh bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Ma-đi-an và đập vào trại làm trại sập xuống và bánh lúa mạch đó là gươm của Ghi-đê-ôn. Ghi-đê-ôn thấy can đảm khi biết rằng kẻ thù đang khiếp sợ ông, và ông chắc chắn chiến thắng trong trận này. Tương tự, Đức Chúa Trời ban sự can đảm cho những người yếu đuối, là dân Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-12 Điều mà Ghi-đê-ôn nhìn thấy trước mắt ông dưới thung lũng là vô số kẻ thù, đông như cào cào, nhưng điều mà Đức Chúa Trời để ông nghe thấy là sự bất lực của kẻ thù của ông. Cho nên, chúng ta không nên sợ những gì chúng ta nhìn thấy.

Tham khảo   

7:2 kẻo dân Y-sơ-ra-ên khoe khoang tự phụ. Đức Chúa Trời đã làm rõ ngay từ đầu rằng vinh quang đối với chiến công này tất cả là thuộc về Ngài. Điều này khiến cho yêu cầu của dân Y-sơ-ra-ên sau trận đánh rằng Ghi-đê-ôn sẽ cai trị họ vì ông được cho là đã giải cứu họ khỏi dân Ma-đi-an, càng trở nên nực cười hơn (8:22).

7:4-5 Tất cả những người dùng lưỡi liếm nước như chó. Thử nghiệm thứ hai để giảm số quân của Ghi-đê-ôn liên quan đến một nghi thức kỳ lạ: việc tính có bao nhiêu người uống nước từ mé nước. Không có cách uống nước nào được lựa chọn là cách “đúng”, vì thế việc này có thể chỉ đơn giản là một biện pháp cắt giảm bớt số người hơn là việc phê bình bất kỳ cách uống nước nào.

 Cầu nguyện: Cha ôi, Ngài ban cho chúng con sự chắc chắn về sự chiến thắng. Xin hãy giúp chúng con không sợ tương lai và đánh trận một cách tự tin.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 37-39

Bình Luận:

You may also like