Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Bài Ca Của Đê-Bô-Ra Và Ba-Rác (2)

Ngày 11 – Bài Ca Của Đê-Bô-Ra Và Ba-Rác (2)

by SU Việt Nam
30 đọc

Đê-bô-ra và Ba-rác hát khen ngợi Gia-ên, người đã giúp dân Y-sơ-ra-ên và cũng hát về sự khốn khổ của những người nữ của dân Ca-na-an thảm bại.

Các Quan Xét 5:19-31

19 Các vua kéo đến, họ ra nghênh chiến; các vua Ca-na-an tiến công ở Tha-a-nác, bên dòng nước Mê-ghi-đô; nhưng chẳng cướp được tiền bạc của chúng tôi!20 Các tầng trời cũng tham gia chiến trận, những ngôi sao theo đường mình tiến đánh Si-sê-ra.21 Dòng thác Ki-sôn cuốn trôi quân thù, tức là dòng thác Ki-sôn ngày xưa. Hỡi linh hồn ta, hãy bước đi mạnh mẽ!22 Bấy giờ, tiếng vó ngựa dồn dập, những con chiến mã phi nước đại.23 Sứ giả của Đức Giê-hô-va truyền: “Hãy nguyền rủa Mê-rô; hãy nguyền rủa thậm tệ dân cư nó!

Vì chúng không đến hỗ trợ Đức Giê-hô-va, không hỗ trợ Đức Giê-hô-va đánh quân cường bạo!” 24 Nguyện cho Gia-ên, vợ Hê-be, người Kê-nít, được phước nhất trong các phụ nữ!Nguyện nàng được phước nhất giữa các phụ nữ sống trong các lều trại!25 Si-sê-ra xin nước nhưng nàng cho sữa, nàng lấy chén sang trọng mà đãi sữa chua.26 Một tay nàng nắm cây cọc, còn tay phải cầm búa của người thợ.Nàng đánh Si-sê-ra, bổ đầu hắn ra, đập vỡ đầu và đâm thủng màng tang.27 Hắn ngã gục, té quỵ, nằm sóng sượt dưới chân nàng.Dưới chân nàng hắn ngã quỵ té nhào.Chỗ ngã gục, hắn nằm chết cứng.28 Mẹ của Si-sê-ra nhìn qua cửa sổ, từ sau rèm thưa, bà bỗng thét lên: “Vì sao xe của con tôi đến trễ?Cớ sao vó ngựa con tôi về chậm thế kia?”29 Những nàng hầu khôn ngoan nhất trả lời, và chính mẹ hắn cũng nhủ thầm:30« Chẳng phải họ tìm được và phân chia chiến lợi phẩm đó sao?Một hoặc hai thiếu nữ cho mỗi chiến binh,

Chiến lợi phẩm bằng vải nhuộm dành cho Si-sê-ra.Chiến lợi phẩm bằng vải nhuộm thêu, một tấm vải nhuộm, hai tấmvải thêu, trên cổ các tù binh. ‘‘31‘‘ Lạy Đức Giê-hô-va, trông cho mọi kẻ thù của Ngài đều bị tiêu diệt như vậy.Còn những người yêu kính Ngài sẽ giống như mặt trời mọc lên rực rỡ!”Sau đó, xứ sở được hòa bình trong bốn mươi năm.

Suy ngẫm và hiểu

Đê-bô-ra và Ba-rác tiếp tục bài ca của họ bằng cách hát về những quân lính bại trận Ca-na-an và họ đã chạy trốn như thế nào. Họ cũng hình dung cảnh gia đình Si-sê-ra chờ đợi hắn trở về. Trong phần cuối của bài ca, họ mong hậu quả tương tự cho tất cả những kẻ chống đối dân sự Đức Chúa Trời như kẻ thù, chúng sẽ chết giống như Si-sê-ra. Dân Y-sơ-ra-ên đã có 40 năm hòa bình sau chiến công này (c.19-31).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?                           

C.19-22 Đức Chúa Trời đã tham gia vào trận chiến này cho dân Ngài cùng với đội quân của Ngài ở trên trời (các ngôi sao), và cho phép sông Ki-sôn tràn ra bởi mưa lớn để nó cuốn trôi những chiến xa bằng sắt của Si-sê-ra và đội quân của hắn. Một đội quân dẫu mạnh đến đâu, chúng vẫn không thể đánh bại được Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng chiến đấu cho chúng ta và ban cho chúng ta chiến thắng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23 Đê-bô-ra và Ba-rác đã rủa sả thành Mê-rô không tham gia chiến trận và vì không tận dụng cơ hội để dự phần vào công việc của Đức Chúa Trời. Có lẽ đó là để tự cứu mình khỏi việc bị giết mà họ do dự, nhưng vì điều này họ đã đánh mất điều quý giá hơn. Chúng ta hãy nhìn lại và tra xét xem có phải chúng ta đang đánh mất những điều có giá trị vì tính tự mãn của mình không.

Tham khảo   

5:24-27 được phước nhất trong các phụ nữ. Gia-ên là một nữ anh hùng vì giết Sa-sê-ri (xem 4:17-22). Dưới chân nàng, hắn ngã quỵ, té nhào. Chương 4 cho chúng ta biết rằng Si-sê-ra đã nằm xuống, ngủ rồi khi Gia-ên đánh hắn (4:21). Có lẽ bài thơ nói theo phép ẩn dụ, lặp lại sinh động, ngôn ngữ đầy xúc cảm để nhấn mạnh, cụ thể là một người phụ nữ đã chiến thắng chiến binh vĩ đại này.

5:28-30 Mẹ Si-sê-ra là một nhân vật đáng thương, nhưng những câu này làm nổi bật lên thành tích của Gia-ên: thay vì mang đến chiến lợi phẩm lớn để gây ấn tượng cho những người phụ nữ của mình thì hắn lại nằm chết dưới chân một người phụ nữ. Một tử cung hoặc hai. Một sự đề cập thô bạo đối với những người phụ nữ bị bắt đi.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, dù chúng con có thể yếu đuối, nhưng xin hãy giúp chúng con phụ thuộc vào Ngài để chúng con có thể tỏa sáng như mặt trời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 22-24

Bình Luận:

You may also like