Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Ê-Hút Và Sam-Ga

Ngày 07 – Ê-Hút Và Sam-Ga

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đã dấy Ê-hút, một người thuận tay trái, là vị giải cứu dân Y-sơ-ra-ên và, sau Ê-hút, đã dùng các kỹ năng chiến trận của Sam-ga để cứu dân Y-sơ-ra-ên.

Các Thẩm Phán 3:12-31

12 Dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác dưới mắt của Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va khiến Éc-lôn, vua Mô-áp, trở nên cường thịnh để chống lại Y-sơ-ra-ên vì họ làm điều ác dưới mắt của Đức Giê-hô-va. 13 Vậy, Éc-lôn liên kết với dân Am-môn và dân A-ma-léc tiến đánh Y-sơ-ra-ên và chiếm thành Cây Chà Là. 14 Dân Y-sơ-ra-ên phải phục dịch Éc-lôn, vua Mô-áp, trong mười tám năm. 15 Dân Y-sơ-ra-ên lại kêu cầu Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va dấy lên cho họ một vị cứu tinh là Ê-hút, con trai Ghê-ra, thuộc bộ tộc Bên-gia-min, là người thuận tay trái. Dân Y-sơ-ra-ên phái ông đem lễ vật cống nạp cho Éc-lôn, vua Mô-áp. 16 Ê-hút làm cho mình một thanh gươm hai lưỡi, dài khoảng năm tấc và đeo nó nơi đùi phải dưới áo mình. 17 Vậy, ông đem lễ vật cống nạp cho Éc-lôn, vua Mô-áp, là một người rất mập. 18 Sau khi cống nạp lễ vật, ông cho những người mang lễ vật đến ra về. 19 Còn ông, khi đến chỗ các tượng đá ở gần Ghinh-ganh thì trở lại và nói: “Bẩm vua, tôi có một điều bí mật muốn tâu với vua.” Vua bảo: “Khoan đã!” Tất cả những kẻ hầu cận vua liền đi ra. 20 Bấy giờ, khi vua đang ngồi một mình nơi lầu mát thì Ê-hút đến gần và nói: “Tôi có sứ điệp từ Đức Chúa Trời dành cho vua.” Éc-lôn vừa đứng dậy khỏi ngai 21 thì Ê-hút giơ tay trái ra rút gươm đeo ở bên phải và đâm vào bụng vua. 22 Cán gươm lút theo lưỡi, mỡ líp lại chung quanh lưỡi gươm vì ông không rút gươm ra khỏi bụng và đồ ô uế đổ ra. 23 Ê-hút đi ra ngoài hành lang, đóng các cửa lầu mát và khóa lại. 24 Khi Ê-hút đã đi khỏi rồi, các đầy tớ đến xem, thấy các cửa lầu mát đều khóa chặt thì nói với nhau rằng: “Chắc vua đang đi vệ sinh trong lầu mát chăng.” 25 Chúng đợi rất lâu đến nỗi bối rối, nhưng vì không thấy vua mở cửa phòng, nên chúng lấy chìa khóa và mở cửa. Kìa, chúng thấy chủ mình nằm sải chết trên sàn nhà. 26 Trong khi chúng còn đang chần chờ, Ê-hút đã tẩu thoát qua ngã các tượng đá và lánh đến Sê-i-ra. 27 Vừa đến nơi, ông thổi kèn khắp vùng đồi núi Ép-ra-im. Dân Y-sơ-ra-ên cùng với ông từ trên núi kéo xuống và ông lãnh đạo họ. 28 Ê-hút nói với họ: “Hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó kẻ thù của anh em là dân Mô-áp vào tay anh em.” Họ theo ông xuống chiếm các chỗ cạn của sông Giô-đanh, là đường dẫn đến Mô-áp và không cho ai qua sông. 29 Lúc ấy, dân Y-sơ-ra-ên đánh giết khoảng mười nghìn người Mô-áp, tất cả đều là những chiến sĩ mập mạnh, và không để một ai tẩu thoát. 30 Từ ngày đó, dân Mô-áp chịu khuất phục dưới tay Y-sơ-ra-ên. Xứ sở được hòa bình trong tám mươi năm. 31 Sau Ê-hút, có Sam-ga, con trai của A-nát. Ông dùng gậy thúc bò đánh giết sáu trăm người Phi-li-tin. Vậy ông cũng là người giải cứu dân Y-sơ-ra-ên.

Suy ngẫm và hiểu

Khi dân Y-sơ-ra-ên lại quên ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài đã trừng phạt họ qua vua Mô-áp, người đã áp bức họ suốt 18 năm. Một lần nữa, dân Y-sơ-ra-ên lại kêu cầu với Đức Chúa Trời, rồi lại một lần nữa, Đức Chúa Trời nghe lời kêu cầu của họ và dấy lên một thẩm phán. Vị thẩm phán này là Ê-hút, người đã giết vua Mô-áp và triệu tập dân Y-sơ-ra-ên để đánh dân Mô-áp, được chiến thắng. Sau đó dân Y-sơ-ra-ên được hòa bình trong 80 năm. Sau Ê-hút, Sam-ga trở thành thẩm phán và cứu dân Y-sơ-ra-ên bằng cách giết 600 người Phi-li-tin bằng một chiếc gậy thúc bò (c.12-31).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12-15 Ngay cả khi dân sự Ngài phạm tội lặp đi lặp lại thì Đức Chúa Trời, Đấng dồi dào sự thương xót, đã vươn cánh tay cứu rỗi của Ngài ra khi họ cầu cứu, ăn năn tội lỗi mình. Chúng ta hãy tấn tới với Đức Chúa Trời, Đấng thấy những giọt nước mắt ăn năn của chúng ta dẫu cho tội lỗi có nghiêm trọng đến thế nào.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-14 Vì bản chất tội lỗi lặp đi lặp lại của họ, nên dân Y-sơ-ra-ên đã bị mất thành Giê-ri-cô, biểu tượng cuộc chinh phục Ca-na-an của họ. Cũng giống như dân Y-sơ-ra-ên, nếu chúng ta không dỡ bỏ gốc rễ của tội lỗi nhưng lại tiếp tục thích thú với nó, thì chúng ta cũng có thể mất tất cả những ân tứ mà chúng ta đã nhận được qua ân điển của Đức Chúa Trời. Những gốc rễ của tội lỗi vẫn còn ở trong chúng ta là gì? Làm thế nào để chúng ta có thể được giải thoát khỏi chúng?

Tham khảo   

3:12-30 Ê-hút, vị thẩm phán thứ hai, đã giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi Éc-lôn, vua Mô-áp. C.12-14 đưa ra một sự giới thiệu chuẩn, nói về sự bội đạo của Y-sơ-ra-ên và sự phó họ của Đức Chúa Trời cho sự kiểm soát của Éc-lôn trong 18 năm. Câu chuyện tiếp theo – về Ê-hút giết Éc-lôn – là khá sinh động, nêu bật lên được bản chất dữ dội, thậm chí lố bịch của giai đoạn này và nhiều “anh hùng” của nó.

3:31 Vị thẩm phán thứ ba là Sam-ga, chỉ được đề cập ở đây và trong 5:6. Tên của Sam-ga rõ ràng là người Hu-rian chứ không phải người Y-sơ-ra-ên và sự chỉ định của ông là “con trai của A-nát” có lẽ nhắc đến nữ chiến binh A-nát người Ca-na-an. Nếu thế, thật không thể ngờ rằng Đức Chúa Trời lại dùng một chiến binh không phải người Y-sơ-ra-ên để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi kẻ thù của dân này. Hoạt động của Sam-ga về việc giết nhiều người Phi-li-tin bằng một tay nói trước về Sam-sôn.

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời, vì các công việc của sự cứu rỗi Ngài, chúng con muốn tận hiến môi trường, sự giáo dục và tất cả các công cụ của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 10-12

Bình Luận:

You may also like