Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Sốt Sắng Tìm Kiếm Chúa

Ngày 31 – Sốt Sắng Tìm Kiếm Chúa

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít trải qua những đêm đầy khó khăn, khi kẻ thù của ông bắt bớ ông. Tuy nhiên, ông hy vọng được sự giải cứu từ Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự hủy diệt của các kẻ thù. Ông sốt sắng tìm kiếm Chúa, giống như tìm kiếm một ốc đảo trong một sa mạc. 

Thi Thiên 63:1-11

1 Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con, con hết lòng tìm cầu Chúa như trong vùng đất khô cằn, nứt nẻ, chẳng có nước. Linh hồn con khát khao Chúa, thân thể con mong ước Ngài. 2 Xin cho con nhìn xem Chúa trong nơi thánh. Chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang của Ngài. 3 Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống. Môi con sẽ ca ngợi Ngài. 4 Như vậy con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời con; nhân danh Chúa, con sẽ giơ tay lên. 5 Linh hồn con được thỏa mãn như ăn tủy xương và mỡ; môi miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa. 6 Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa, và suy ngẫm về Ngài suốt các canh đêm. 7 Vì Chúa đã giúp đỡ con, và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài. 8 Linh hồn con bám chặt lấy Chúa; tay phải Chúa nâng đỡ con. 9 Những kẻ tìm hại mạng sống con sẽ sa xuống vực sâu của đất. 10 Chúng sẽ bị phó cho sức mạnh của thanh gươm, làm mồi cho chó rừng. 11 Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời; tất cả những người nhân danh Chúa mà thề nguyện đều sẽ tự hào. Còn miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại.

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời là tất cả đối với Đa-vít; tình yêu thương không thay đổi của Ngài là cội nguồn sự sống của Đa-vít. Vì thế, Đa-vít hứa ngợi khen Đức Chúa Trời với tất cả sự sống của ông. Ngày và đêm Đa-vít ngợi khen Đức Chúa Trời, và sốt sắng xưng nhận sự yêu mến của ông đối với Ngài. Dầu vậy, hoàn cảnh của ông bây giờ không phải là khi có thể ngợi khen Đức Chúa Trời được. Ông đang ở giữa cơn bắt bớ, nhưng ông không bị mất tập trung khỏi lòng yêu mến của ông dành cho Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Chuộc, đối với Đa-vít lớn lao hơn nhiều so với sự chịu khổ mà ông đang trải qua (c.1-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trời gặp những người tìm kiếm Ngài, và tương giao với những người nương tựa vào Ngài. Đức Chúa Trời đã đến với Đa-vít, người tìm kiếm Ngài, và bảo vệ ông. Chúng ta sốt sắng tìm kiếm Đức Chúa Trời như thế nào? “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán” (Giê-rê-mi 29:13-14). Đây là lời hứa của Chúa. 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-8 Đa-vít có thể ngợi khen Đức Chúa Trời trong giữa sự chịu khổ bởi vì ông “nhớ” và “suy ngẫm” về Đức Chúa Trời, Đấng đã đến để giúp đỡ ông. Chúng ta hãy trải nghiệm Đức Chúa Trời thông qua việc suy ngẫm về Ngài.

Tham khảo

63:5-8 Sự vui mừng nơi Đức Chúa Trời, tất nhiên, không bị giới hạn ở ngôi đền thờ; ký ức về sự hiện diện và những lời hứa của Đức Chúa Trời được suy ngẫm trong sự thờ phượng tập thể, và về sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trong quá khứ, tạo nên sự vui mừng và ngợi khen; thậm chí trong những lúc dõi trông lúc ban đêm (thời gian thường dành để ngủ) người ta giải quyết việc mất ngủ bằng việc suy ngẫm về Đức Chúa Trời.

63:11 bởi Ngài mà thề. Đây có thể là “vua thề”, hoặc có thể là “bởi Đức Chúa Trời mà thề”. Trường hợp thứ hai có khả năng nhiều hơn (so sánh với Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13; 10:20, nơi việc thề bởi danh Chúa bày tỏ sự trung thành với Đức Chúa Trời). Như vậy, trước giả của Thi Thiên (vua Đa-vít) mời tất cả những người tin kính theo giao ước tham gia cùng ông trong sự tin cậy của ông.

Cầu nguyện: Chúng con ngợi khen tình yêu thương không thay đổi của Ngài với cả tấm lòng của chúng con, thưa Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài với tất cả đời sống của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 42-44

Bình Luận:

You may also like