Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Việc Làm Các Cột Và Bức Màn Đền Tạm

Ngày 15 – Việc Làm Các Cột Và Bức Màn Đền Tạm

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay giới thiệu quá trình làm các khung và cột để đỡ phần phủ của lều, bức màn phân cách Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh, và vách của lối vào.

Xuất Ai Cập Ký 36:20-38

20 Họ dựng vách Đền Tạm bằng ván gỗ si-tim.21 Mỗi tấm ván dài khoảng bốn mét, rộng khoảng sáu mươi sáu cen-ti-mét. 22 Trong mỗi tấm có hai cái mộng để ghép lại với nhau. Tất cả các tấm ván vách Đền Tạm đều làm như thế. 23 Họ làm vách cho Đền Tạm như sau: hai mươi tấm cho phía nam; 24 dưới hai mươi tấm ấy họ làm bốn mươi lỗ mộng bằng bạc, dưới mỗi tấm ván có hai lỗ mộng khớp với hai cái mộng, và hai lỗ mộng dưới tấm kế tiếp sẽ khớp với hai cái mộng của tấm tiếp theo. 25 Ở mặt bên kia, tức là phía bắc Đền Tạm, họ cũng làm hai mươi tấm ván 26 và bốn mươi lỗ mộng bằng bạc; dưới mỗi tấm ván đều có hai lỗ mộng, và dưới tấm kế tiếp cũng có hai lỗ mộng. 27 Ở mặt sau của Đền Tạm, tức là phía tây, họ làm sáu tấm ván; 28 ở hai góc sau của Đền Tạm họ làm hai tấm ván. 29 Hai tấm ván đó được ghép lại với nhau từ dưới lên trên, chỗ cái khoen thứ nhất. Cả hai góc họ đều làm như vậy. 30 Vì thế, có tám tấm ván và mười sáu lỗ mộng bằng bạc; dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng. 31 Họ cũng làm những thanh ngang bằng gỗ si-tim: năm thanh cho những tấm ván ở bên nầy của Đền Tạm, 32 năm thanh cho các tấm ván ở phía bên kia Đền Tạm và năm thanh khác ở phía sau Đền Tạm, tức là phía tây. 33 Họ làm thanh ngang giữa nằm khoảng nửa trên của các tấm ván để cài từ đầu nầy đến đầu kia. 34 Họ bọc vàng mấy tấm ván và làm các khoen bằng vàng để giữ các thanh ngang; các thanh ngang cũng được bọc vàng. 35 Họ cũng làm một bức màn bằng sợi gai mịn, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm, thêu hình chê-ru-bim thật mỹ thuật; 36 rồi dựng cho bức màn đó bốn cây trụ bằng gỗ si-tim bọc vàng, các móc trụ cũng bằng vàng và đúc bốn lỗ trụ bằng bạc cho bốn cây trụ đó. 37 Họ cũng dệt một tấm màn cửa lều bằng sợi gai mịn, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm, được thêu mỹ thuật. 38 Họ còn làm năm cây trụ có móc rồi bọc vàng các đầu trụ và các thanh liên kết, còn năm lỗ trụ thì bằng đồng. 

Suy ngẫm và hiểu

Những người thợ làm ngôi Đền Tạm, cũng làm các khung để đặt ngôi Đền Tạm lên. Trước tiên, các khung được làm bằng gỗ si-tim và sau đó được bọc bằng vàng. Sau đó, hai mươi cái khung được dựng lên vách phía nam, hai mươi ở vách phía bắc, và sáu cái ở vách phía tây (c.20-34). Tiếp theo việc này, những người thợ đã làm hai loại màn, một loại để phân biệt Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh, và loại kia để che lối vào Nơi Thánh (c.35-38).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-38 Ngôi Đền Tạm cũng có thể được gọi là “cung di động”, nơi Đức Chúa Trời, Vị Vua, có thể ngự, hoặc là “phòng tân hôn”, nơi Đức Chúa Trời có thể ngự với vợ Ngài, dân Y-sơ-ra-ên. Dầu vậy, cho dù, có thể được làm bằng những khung bọc vàng, Đền Tạm cũng vẫn chỉ là một chiếc lều sờn cũ đi trong hoang mạc rộng lớn, so với cung điện hoàng gia của Pha-ra-ôn, nơi được trang hoàng bằng những đồ trang sức quý và hiếm. Tuy nhiên, bởi vì nó là một nơi Đức Chúa Trời, Đấng thi hành sự phán xét đối với các thần của Ai Cập và là Đấng đã chôn vùi Pha-ra-ôn xuống biển, sẽ ngự đến, nó được đầy dẫy sự vinh quang không thể tìm thấy ở trong cung của Pha-ra-ôn. Tương tự, cho dù cộng đồng (Hội Thánh) của chúng ta có thể ở trong một căn lều tường đất, bao bọc bởi một rừng những tòa nhà hào nhoáng, nếu lời của Đức Chúa Trời ở trong cộng đồng đó, nơi những cuộc đời vâng theo lời Chúa, thì nó sẽ trở thành một cung điện mà Đức Chúa Trời ngự. Hãy đừng nản lòng bởi kích cỡ hoặc hình thức cộng đồng của bạn, nhưng hãy vâng lời Chúa và gây dựng một Hội Thánh đầy dẫy sự vinh quang.

Tham khảo   

36:8-38 Phần này mô tả việc làm những phần của chiếc lều của Đền Tạm theo như những sự chỉ dẫn được ban cho (xem 26:1-37): những bức màn (36:8-9) được nối với nhau để Đền Tạm sẽ là một khối (c.10-13), những bức màn khác bằng da để phủ lên Đền Tạm (c.14-19), các khung cho mỗi bên (c.20-30) và những chấn song của chúng (c.31-34), và những phần của bức màn và màn che cho lối vào (c.35-38). Xem minh họa cái lều của Đền Tạm trong Phần Giới thiệu.

Cầu nguyện: Cho dù kích cỡ cộng đồng của chúng con nhỏ hoặc lớn ra sao, xin hãy giúp nó trở nên nơi ngự của Ngài, tràn đầy vinh quang của Ngài.

Đọc KinhThánhtrong năm:Ê-sai 59-62

Bình Luận:

You may also like