Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Bởi Tấm Lòng Cảm Động Và Bởi Ước Muốn

Ngày 12 – Bởi Tấm Lòng Cảm Động Và Bởi Ước Muốn

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Y-sơ-ra-ên, những người nghe được mạng lệnh của Đức Chúa Trời, và được cảm động, đã dâng những nguồn lực cần thiết để làm những vật dụng của Đền Tạm.

Xuất Ai Cập Ký 35:20-29

20 Nghe xong, cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đều rút lui khỏi Môi-se. 21 Những người được thúc giục trong lòng, và có tinh thần tự nguyện đều đã đến, đem lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va để dùng vào việc cất Đền Tạm, trang bị các vật dụng trong Đền và may các lễ phục thánh. 22 Vậy cả nam lẫn nữ, tất cả những ai có lòng tự nguyện đều đến. Họ đem trâm, bông tai, nhẫn, kiềng, các thứ trang sức bằng vàng và dâng lễ vật bằng vàng lên Đức Giê-hô-va. 23 Người nào có chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, và da cá nược cũng đã đem đến. 24 Ai có vật gì bằng bạc hay đồng đều có thể làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va; ai có gỗ si-tim dùng được vào việc gì đều đem đến. 25 Tất cả những phụ nữ khéo tay đều đem đến những thứ mà tự mình đã kéo như vải gai mịn, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm. 26 Còn những phụ nữ được thúc giục và có năng khiếu thì kéo chỉ lông dê. 27 Các nhà lãnh đạo thì đem bích ngọc và các thứ ngọc khác để khảm vào ê-phót và bảng đeo ngực. 28 Họ cũng đem dầu thắp đèn, các hương liệu để pha chế dầu xức và hương thơm. 29 Tất cả con dân Y-sơ-ra-ên, cả nam lẫn nữ, ai được thúc giục muốn dâng bất cứ thứ gì vào các công việc mà Đức Giê-hô-va đã truyền phán qua Môi-se, đều đã tự nguyện đem dâng lên Đức Giê-hô-va. 

Suy ngẫm và hiểu

Tấm lòng của dân Y-sơ-ra-ên, những người nghe được những lời của Môi-se, đã được cảm động, và họ đã mang đến những sự đóng góp khác nhau cho Đức Chúa Trời. Những người có những kỹ năng chế tác những vật dụng khác nhau, dâng chính mình và kỹ năng của mình cho Đức Chúa Trời. Không một người nào hành động vì bổn phận; những người dâng, đã dâng một cách tình nguyện, và với tấm lòng vui mừng. Điều này là bởi vì, cho dù họ đã phạm tội làm tượng bò con bằng vàng và thờ lạy nó, một tội đáng chết, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ (c.20-29).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-29 Dân Y-sơ-ra-ên đã nghe được lệnh của Môi-se và đã tình nguyện dâng tất cả những vật liệu cần thiết để dựng Đền Tạm. Họ làm việc này với tấm lòng vui mừng và biết ơn, bởi vì họ thực sự đã nhận biết tội lỗi của họ lớn chừng nào và sự tha thứ của Đức Chúa Trời là vĩ đại biết bao nhiêu. Chúng ta có nhận biết ân điển của sự cứu chuộc mà chúng ta đã nhận được là lớn lao và kỳ diệu như thế nào hay không? Chúng ta có đang làm công việc của Đức Chúa Trời với tấm lòng vui mừng hay không?

C.22 Trong danh mục của những sự đóng góp dân Y-sơ-ra-ên đã dâng có những đồ trang sức. Những thứ này dường như cũng như những thứ dâng để làm tượng bò con bằng vàng (32:2). Điều này thể hiện rằng những thứ có thể sử dụng cho thần tượng, có thể thay vào đó sử dụng để phục vụ Đức Chúa Trời. Cũng tương tự như vậy với đời sống của chúng ta. Chúng ta đang dành thời gian và sức lực của chúng ta vào công việc gì? Liệu chúng ta có đang lãng phí những thứ quý giá vào điều gì đó vô nghĩa hay không?

Tham khảo   

35:20-29 Việc mô tả tất cả những vật liệu đóng góp được nhấn mạnh sự sẵn lòng của dân sự (c.21-22, 26, 29), điều chỉ ra rằng họ đang đáp ứng phù hợp với sự kêu gọi đóng góp lúc ban đầu (c.5; xem 36:3-7) và cho thấy sự sám hối của họ về việc làm tượng bò con bằng vàng.

Cầu nguyện: Xin hãy ban phước cho chúng con để ghi nhớ ân điển của Ngài, để chúng con có thể nhận biết điều Ngài mong muốn và chúng con vâng theo.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 50-52

Bình Luận:

You may also like