Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Hãy Nên Thánh Từ Đỉnh ĐẦu Đến Ngón Chân

Ngày 31 – Hãy Nên Thánh Từ Đỉnh ĐẦu Đến Ngón Chân

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng các thầy tế lễ và mọi thứ họ mặc phải được thánh khiết, từ đỉnh đầu cho đến ngón chân.

Xuất Ai Cập Ký 29:19-28 

19 Con cũng dắt con chiên đực thứ hai đến để A-rôn và các con trai người đặt tay trên đầu nó; 20 rồi con giết chiên đực đó, lấy máu bôi lên trái tai bên phải của A-rôn và các con trai người, bôi lên ngón cái bàn tay phải và ngón cái bàn chân phải của họ, và lấy máu còn lại rảy khắp mọi phía của bàn thờ. 21 Con cũng lấy một ít máu trên bàn thờ và ít dầu xức mà rảy trên mình A-rôn và lễ phục của người cũng như trên mình và trên lễ phục của các con trai người. Như vậy, A-rôn cùng các lễ phục mình, các con trai người cùng các lễ phục của họ đều sẽ được thánh hóa. 22 Vì đó là chiên đực dùng vào lễ tấn phong nên con hãy lấy mỡ, đuôi, lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, các phần phụ của gan, hai quả thận cùng lớp mỡ trên đó, và đùi phải; 23 và cũng lấy một ổ bánh mì, một cái bánh ngọt pha dầu, và một bánh xốp từ trong giỏ bánh không men ở trước mặt Đức Giê-hô-va; 24 rồi con đặt tất cả các món đó vào lòng bàn tay A-rôn và lòng bàn tay của các con trai người và con cử hành việc dâng tế lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. 25 Sau đó, con hãy lấy lại các thứ ấy từ tay họ và thiêu trên bàn thờ cùng với tế lễ thiêu dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là một tế lễ dùng lửa dâng hương thơm làm vừa lòng Đức Giê-hô-va. 26 Con cũng lấy cái ức chiên đực dùng trong lễ tấn phong A-rôn và dâng lên như một tế lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va; đó sẽ là phần của con. 27 Vậy, con phải cung hiến cái ức và đùi của chiên đực như một tế lễ đưa qua đưa lại trong lễ tấn phong A-rôn và các con trai người. 28 Những lễ vật từ con dân Y-sơ-ra-ên dâng thì sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người theo luật đời đời, vì đây là phần lấy từ sinh tế trong tế lễ bình an mà con dân Y-sơ-ra-ên dâng lên Đức Giê-hô-va.

 Suy ngẫm và hiểu 

Thêm vào các của lễ chuộc tội và của lễ thiêu, Đức Chúa Trời ra lệnh phải có của lễ bình an. Trước tiên, Đức Chúa Trời ra lệnh bắt một con chiên và lấy huyết nó và bôi lên tai phải, ngón cái tay phải, và ngón cái chân phải của A-rôn và các con trai ông. Sau đó Ngài ra lệnh trộn huyết với dầu và rảy trên lễ phục. Sau đó, Đức Chúa Trời hướng dẫn cho Môi-se thiêu những bộ phận nhất định của con chiên. Bánh và bánh xốp cũng phải thiêu cho Đức Chúa Trời. Cái đùi và cái ức của con chiên, thứ được dành cho A-rôn và các con trai ông, cũng phải làm nên thánh. Đức Chúa Trời chia sẻ một của lễ với các thầy tế lễ cách này cho thấy rằng Ngài hòa đồng với dân sự (c.19-28).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19-21 Như Đức Chúa Trời đã truyền lệnh, Môi-se bôi huyết của con chiên lên tai phải, ngón cái tay phải và ngón cái chân phải của A-rôn và các con trai ông. Việc này khiến các thầy tế lễ được sạch từ đỉnh đầu đến ngón chân. Các thầy tế lễ phải làm cho tai họ được sạch để nghe được tiếng của Đức Chúa Trời, tay họ sạch để làm những việc đúng đắn trước Đức Chúa Trời, và chân họ được sạch để đi những con đường ngay thẳng trước Đức Chúa Trời. Cũng như vậy, Môi-se trộn huyết con chiên với dầu, thứ khiến nó được nên thánh, và rảy lên áo quần của các thầy tế lễ. Việc này khiến áo quần được nên thánh, cũng như con người. Hãy cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ khiến tay, chân và tai chúng ta và con cháu chúng ta được thanh sạch để chúng ta có thể phục vụ Đức Chúa Trời và được sử dụng để bày tỏ về Ngài.

Tham khảo

29:27-28 Sự hướng dẫn này hướng đến các sinh tế mà dân sự sẽ mang đến và chỉ ra rằng trong của lễ bình an cái ức và đùi phải được làm nên thánh cho thầy tế lễ (xem Lê-vi Ký 7:29-36).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở nên một của lễ sống có mùi thơm cho Ngài qua việc dâng tất cả mọi mặt đời sống chúng con cho Ngài một cách thanh sạch.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 10-12

Bình Luận:

You may also like