Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Đức Chúa Trời Thánh Khiết, Đền Tạm Thánh Khiết

Ngày 26 – Đức Chúa Trời Thánh Khiết, Đền Tạm Thánh Khiết

by SU Việt Nam
30 đọc

Việc tiếp tục từ phần bao phủ Đền Tạm, Đức Chúa Trời hướng dẫn dân sự làm một bức tường cho Đền Tạm và những bức màn cho lối vào Nơi Chí Thánh và lối vào Đền Tạm, giải thích một cách chi tiết các vật liệu được sử dụng và cách thức làm chúng.

Xuất Ai Cập Ký 26:15-37

15 Con hãy dựng những tấm ván bằng gỗ si-tim để làm vách Đền Tạm. 16 Mỗi tấm ván dài khoảng bốn mét, rộng khoảng sáu mươi sáu cen-ti-mét. 17 Mỗi tấm có hai cái mộng để ghép các tấm ván lại với nhau. Tất cả các vách của Đền Tạm con đều làm như thế. 18 Con hãy làm hai mươi tấm ván cho phía nam Đền Tạm; 19 dưới hai mươi tấm ván ấy, hãy làm bốn mươi lỗ mộng bằng bạc; dưới mỗi tấm ván có hai lỗ mộng khớp với hai cái mộng, và hai lỗ mộng dưới tấm kế tiếp sẽ khớp với hai mộng của tấm tiếp theo. 20 Cũng hãy làm hai mươi tấm ván cho phía bắc Đền Tạm, 21 và bốn mươi lỗ mộng bằng bạc, mỗi tấm ván có hai lỗ mộng, và tấm kế tiếp cũng có hai lỗ mộng. 22 Con cũng hãy làm sáu tấm ván về phía tây Đền Tạm. 23 Và làm hai tấm ván cho hai góc phía sau Đền Tạm; 24 chúng sẽ được ghép lại với nhau từ dưới lên trên bởi một cái khoen trên cùng. Cả hai góc đều phải làm như vậy. 25 Như thế, có tám tấm ván và mười sáu lỗ mộng bằng bạc, dưới mỗi tấm ván có hai lỗ mộng và tấm kế tiếp cũng vậy. 26 Con cũng làm những thanh ngang bằng gỗ si-tim: năm thanh cho các tấm ván ở bên nầy của Đền Tạm; 27 năm thanh cho các tấm ván ở phía bên kia Đền Tạm, và năm thanh khác nữa ở phía sau của Đền Tạm, tức là phía tây. 28 Thanh ngang giữa, nằm khoảng nửa trên của các tấm ván, sẽ cài suốt từ đầu nầy đến đầu kia. 29 Cũng hãy lấy vàng bọc ván và làm những khoen bằng vàng để giữ các thanh ngang. Con cũng bọc vàng các thanh ngang. 30 Con phải dựng Đền Tạm theo đúng như kiểu mẫu đã chỉ dẫn cho con trên núi. 31 Con hãy làm một bức màn bằng sợi gai mịn, màu xanh, đỏ tía, đỏ thắm, có thêu những hình chê-ru-bim thật mỹ thuật; 32 treo màn đó trên bốn trụ bằng gỗ si-tim bọc vàng, dựng trên bốn lỗ trụ bằng bạc; các móc trụ đều bằng vàng. 33 Con hãy treo màn đó vào các móc rồi đem Hòm Chứng Ước vào bên trong màn. Bức màn nầy sẽ giúp các con phân biệt Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh. 34 Con hãy để nắp thi ân trên Hòm Chứng Ước trong Nơi Chí Thánh. 35 Con cũng đặt cái bàn bên ngoài bức màn về phía bắc Đền Tạm, và đặt chân đèn đối diện với cái bàn về phía nam Đền Tạm. 36 Tại cửa Đền Tạm con hãy làm một bức màn bằng chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm, sợi gai mịn, được thêu thật mỹ thuật; 37 rồi con làm cho bức màn nầy năm cây trụ bằng gỗ si-tim bọc vàng; các móc của nó cũng bằng vàng và đúc cho nó năm lỗ trụ bằng đồng.”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời hướng dẫn dân sự dựng lên những bức tường với những khung bằng gỗ si-tim và làm hai loại màn. Loại màn thứ nhất được làm bằng vải lanh mịn và chỉ nhiều màu sắc và được thêu hình chê-ru-bim, được dùng như vật để phân cách, chia phần bên trong của Đền Tạm thành hai phần. Đức Chúa Trời truyền lệnh nơi thi ân, ngôi của Ngài, phải được đặt ở Nơi Chí Thánh, ở phía bên trong bức màn, và bàn bày bánh và chân đèn đặt ở Nơi Thánh, phía bên ngoài bức màn. Loại màn thứ hai dành để phủ lối vào Nơi Thánh, và Đức Chúa Trời truyền lệnh nó phải được làm bằng chỉ nhiều màu sắc, một loại vải đặc biệt (c.15-37).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-25 Đức Chúa Trời mong muốn ở cùng dân Y-sơ-ra-ên mọi lúc. Vì lý do này, Ngài đã làm Đền Tạm, nơi ngự của Ngài, dễ dàng mang đi và lắp ráp. Hãy nhớ rằng Chúa ở cùng chúng ta bất kỳ nơi nào chúng ta đi, và hãy hành động một cách xứng đáng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-30 Những bức tường của Đền Tạm, được làm bằng khung và đế như Đức Chúa Trời đã hướng dẫn, đủ chắc chắn để có thể chịu được những cơn gió mạnh nơi hoang mạc. Tương tự như vậy, chúng ta có thể đứng vững, không rúng động trong những cơn bão của những sự thử thách và cám dỗ, sóng gió dữ dội trong thế giới giống như nơi hoang mạc này, khi chúng ta sống bằng lời của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 7:24-25).

Tham khảo

26:33-35 Nơi Chí Thánh sẽ chỉ có Rương Bảng Chứng, được phân cách bằng một bức màn với Nơi Thánh, nơi sẽ có bàn thờ xông hương (xem 30:1-10) thêm vào với chân đèn và bàn đã được nói đến (xem 25:23-40).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống đời sống vững vàng qua sự vâng theo lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Nhã Ca 1-4

Bình Luận:

You may also like