Home Dưỡng Linh  Ngày 27 – Bàn Thờ, Sân Đèn

 Ngày 27 – Bàn Thờ, Sân Đèn

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi phán về những vật liệu và kích cỡ cho sân bao quanh Đền Tạm và bàn thờ ở trong đó, Đức Chúa Trời truyền bảo A-rôn và các con trai ông chăm lo cho đèn ở trong Nơi Thánh, để ánh sáng không bị tắt.

Xuất Ai Cập Ký 27:1-21

1 “Con hãy đóng một bàn thờ bằng gỗ si-tim hình vuông, mỗi cạnh hai mét hai, và cao khoảng một mét ba. 2 Con làm sừng gắn ở bốn góc bàn thờ; các sừng ấy phải thành một khối với bàn thờ. Con cũng dùng đồng bọc bàn thờ. 3 Những dụng cụ của bàn thờ như bình đựng tro, xẻng, chậu, nĩa và lư hương đều phải làm bằng đồng. 4 Con cũng làm cho bàn thờ một cái rá bằng lưới đồng có bốn khoen đồng ở bốn góc, 5 và để rá đó dưới thành bàn thờ, khoảng nửa chiều cao của bàn thờ. 6 Con cũng làm các đòn khiêng bàn thờ bằng gỗ si-tim bọc đồng, 7 rồi xỏ đòn vào các khoen, để khi khiêng đi thì đòn sẽ ở hai bên bàn thờ. 8 Bàn thờ sẽ ghép bằng ván, rỗng bên trong. Hãy làm đúng như Ta đã chỉ dẫn cho con trên núi vậy.” 9 “Con hãy làm hành lang cho Đền Tạm. Phía nam của hành lang có các tấm rèm bằng sợi gai mịn dài bốn mươi bốn mét; 10 hai mươi cây trụ và hai mươi lỗ trụ bằng đồng; còn các móc trụ và thanh liên kết thì bằng bạc. 11 Cũng vậy, theo chiều dài của hành lang phía bắc có các tấm rèm dài bốn mươi bốn mét, hai mươi cây trụ và hai mươi lỗ trụ bằng đồng; nhưng các móc trụ và thanh liên kết thì bằng bạc. 12 Theo chiều rộng của hành lang phía tây có các tấm rèm dài hai mươi hai mét với mười cây trụ và mười lỗ trụ. 13 Chiều rộng của hành lang phía đông là hai mươi hai mét. 14 Ở một bên cổng có các tấm rèm sáu mét sáu, với ba cây trụ và ba lỗ trụ; 15 ở bên kia cũng có các tấm rèm sáu mét sáu, với ba cây trụ và ba lỗ trụ. 16 Còn ở cửa hành lang sẽ có một bức màn dài tám mét tám bằng vải gai mịn, chỉ xanh, chỉ đỏ tía và đỏ thắm, được thêu mỹ thuật, cùng với bốn cây trụ và bốn lỗ trụ. 17 Tất cả các trụ chung quanh hành lang đều phải có các thanh bằng bạc, móc trụ bằng bạc, và lỗ trụ bằng đồng. 18 Chiều dài của hành lang phải là bốn mươi bốn mét, rộng hai mươi hai mét, cao hai mét hai với các rèm bằng vải gai mịn và lỗ trụ bằng đồng. 19 Tất cả các dụng cụ dùng vào việc tế lễ trong Đền Tạm, các cây cọc của Đền Tạm và cây cọc của hành lang, đều phải làm bằng đồng.” 20 “Con hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem đến cho con dầu nguyên chất ép từ trái ô-liu để thắp đèn và giữ cho đèn được thắp sáng liên tục. 21 Trong Lều Hội Kiến, bên ngoài bức màn trước Hòm Chứng Ước, A-rôn và các con trai người sẽ gìn giữ cho ngọn đèn luôn sáng trước mặt Đức Giê-hô-va từ tối cho đến sáng. Đây sẽ là một luật đời đời cho các thế hệ con dân Y-sơ-ra-ên.”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời hướng dẫn dân sự làm bàn thờ ở phía trước của Đền Tạm. Điều này là bởi vì bất cứ ai đến trước Đức Chúa Trời, trước tiên phải dâng của lễ hy sinh để chuộc lại những tội lỗi của mình. Tiếp theo, Đức Chúa Trời hướng dẫn rằng sân của Đền Tạm phải được làm và một hàng rào phải được dựng lên xung quanh sân. Những dân ngoại không được vào sân Đền Tạm, là nơi dân Y-sơ-ra-ên đến trước Đức Chúa Trời và dâng của lễ. Điều này biểu thị rằng Đức Chúa Trời phân biệt dân Y-sơ-ra-ên là một dân tộc thánh (c.1-19).

Sau khi kết thúc việc chỉ dẫn của Ngài liên quan đến phần bên trong và phần bên ngoài của Đền Tạm, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên không bao giờ được để đèn trong Nơi Thánh bị tắt (c.20-21).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9-19 Đức Chúa Trời bao quanh sân của Đền Tạm bằng một hàng rào và phân cách Đền Tạm với thế giới bên ngoài. Bằng cách này, Ngài phân biệt Đền Tạm khỏi những thứ của thế giới phàm tục thành một thứ thánh khiết. Ngày nay chúng ta phải phân biệt điều gì cho sự thánh khiết của chính mình và Hội Thánh mình theo như mục đích của Đức Chúa Trời?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-21 A-rôn và các con trai của ông phải coi sóc chiếc đèn chiếu sáng cho Đền Tạm, nơi Đức Chúa Trời ngự, sử dụng “dầu thánh”, để ánh sáng không bao giờ bị tắt. Tương tự như vậy, chúng ta phải cẩn thận để khi chúng ta đến trước Đức Chúa Trời đời sống của chúng ta thanh sạch và chúng ta không mất đi sự sáng.

Tham khảo

27:10-11 Những vật liệu để làm sân sẽ bao gồm những kim loại đồng và bạc quý (cả c.17-19) – ít kim loại hơn là vàng ròng được mô tả trước làm các phần bên trong của Đền Tạm (25:10-40), do chúng xa hơn kể từ Nơi Chí Thánh, nơi Chúa ngự.

Cầu nguyệnChúa ôi, Ngài đã đến với chúng con ở trong sự tối tăm, là sự sáng của lẽ thật và hướng dẫn chúng con, chúng con sẽ bước đi trong sự sáng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Nhã Ca 5-8

Bình Luận:

You may also like