Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Công Lý Và Sự Tuân Thủ Thánh Khiết

Ngày 19 – Công Lý Và Sự Tuân Thủ Thánh Khiết

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn ngày hôm nay trước tiên giải quyết vai trò của người làm chứng và quan tòa trong một vụ xét xử, và sau đó tiếp tục với những mạng lệnh của Đức Chúa Trời liên quan đến những luật Sa-bát và việc ba kỳ lễ lớn hàng năm, mà dân Y-sơ-ra-ên phải tuân giữ.

Xuất Ai Cập Ký23:1-19

1 “Con chớ tung tin đồn thất thiệt. Con cũng không được tiếp tay với kẻ ác để làm chứng dối. 2 Con chớ theo số đông để làm điều gian ác. Khi làm nhân chứng trong một vụ kiện tụng, con đừng đứng về phía số đông mà bẻ cong công lý. 3 Con cũng chớ thiên vị người nghèo trong việc kiện tụng. 4 Nếu con gặp bò hay lừa của kẻ thù mình đi lạc thì phải dẫn về cho chủ nó. 5 Nếu con thấy lừa của kẻ ghét mình bị ngã quỵ vì chở nặng thì không được làm ngơ mà phải giúp người ấy đỡ con lừa dậy. 6 Con chớ bẻ cong công lý trong các vụ kiện của người nghèo. 7 Con phải tránh xa các lời giả dối và chớ giết kẻ vô tội hay người công chính, vì Ta sẽ không xưng công chính cho kẻ gian ác đâu. 8 Con chớ nhận của hối lộ vì của hối lộ làm mờ mắt người sáng suốt và xuyên tạc lời nói của người công chính. 9 Con chớ áp bức người tha hương, chính các con đã hiểu thấu lòng người tha hương là thế nào, vì các con đã từng là kẻ tha hương trên đất Ai Cập.” 10 “Trong sáu năm con hãy gieo trồng và thu hoa lợi trong đất mình. 11 Nhưng sang năm thứ bảy hãy cho đất nghỉ, không canh tác để kẻ nghèo khổ trong dân tộc con tìm được thức ăn từ đó; những gì còn lại thì thú vật ngoài đồng sẽ ăn. Con cũng hãy làm như thế với vườn nho và vườn ô-liu của mình nữa. 12 Con hãy làm công việc của mình trong sáu ngày, sang ngày thứ bảy con hãy nghỉ để cho bò và lừa của con được nghỉ, con trai của nữ nô lệ và người ngoại bang lấy lại sức. 13 Hãy cẩn thận về mọi lời Ta phán với con. Không được nhắc đến danh của các thần khác, cũng đừng để người ta nghe miệng con thốt ra các danh ấy.” 14 “Mỗi năm ba lần con phải giữ lễ kính Ta. 15 Con hãy giữ lễ Bánh Không Men. Trong bảy ngày, phải ăn bánh không men vào thời gian đã định trong tháng A-bíp, như Ta đã truyền dạy con, vì trong tháng đó con đã ra khỏi Ai Cập. Không ai được đi tay không đến trước mặt Ta. 16 Con hãy giữ lễ Mùa Gặt tức là lễ dâng hoa quả đầu tiên do công lao con đã gieo trồng ngoài đồng. Con cũng hãy giữ lễ Thu Hoạch vào cuối năm, sau khi con đã đem kết quả của công sức mình từ ngoài đồng về. 17 Mỗi năm ba lần, tất cả các người nam phải đến trước mặt Chúa, là Đức Giê-hô-va. 18 Con chớ dâng cho Ta máu của sinh tế chung với bánh có men, cũng đừng để mỡ sinh tế dâng trong ngày lễ kính Ta đến sáng hôm sau. 19 Hãy đem những hoa quả đầu mùa tốt nhất của đất đai con vào đền thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Con chớ nấu dê con trong sữa mẹ nó.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời truyền lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên làm chứng trung thực, cho dù hoàn cảnh như thế nào, và không được đưa ra những phán xét sai (c. 1-9).

Liên quan đến luật ngày Sa-bát, Đức Chúa Trời phán dặn dân Y-sơ-ra-ên nghỉ ngơi khỏi công việc của họ vào ngày thứ bảy mỗi tuần, nhưng Ngài cũng truyền dặn họ nghỉ ngơi khỏi việc gieo trồng đồng ruộng của họ trong một năm, cứ bảy năm một lần. Điều này là bởi vì mục đích của Ngài trong việc giải phóng dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời ra lệnh cho những người Y-sơ-ra-ên giữ Lễ Bánh Không Men, Lễ Mùa Màng, và Lễ Mùa Gặt. Điều này là bởi vì Ngài mong muốn họ từ bỏ những sự mê tín dị đoan và tập tục sai lầm và thay vào đó tiếp nhận một nền văn hóa mà Đức Chúa Trời là trung tâm (c.10-19).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Những lời nói không có cơ sở và những báo cáo sai là những hình thức bạo lực. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Jêsus cảnh báo rằng môi miệng một người có thể giết chết người khác. Chúng ta phải nói chỉ sự thực mà thôi, để không ai bị tổn thương qua những lời cáo buộc giả dối.

C.10-13 Việc tham gia vào Luật ngày Sa-bát khiến chúng ta nhận thức được rằng chúng ta là con người cần sự nghỉ ngơi và rằng chính sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào những sự cung ứng và ân điển của Đức Chúa Trời. Liệu chúng ta có trở nên là những người chủ của chính đời sống mình và vì thế dẫn dắt chính mình vào việc không có sự nghỉ ngơi hay không? Và còn tồi tệ hơn, liệu chúng ta có lấy đi sự nghỉ ngơi của những người khác hay không? Đó chính là đức tin để yên nghỉ trong Chúa.

Tham khảo   

23:12 Giống như mọi thứ Chúa truyền lệnh đều là thật, việc giữ ngày Sa-bát là ngày nghỉ ngơi (20:8-11) là tốt không chỉ đối với cá nhân, những người có tinh thần trách nhiệm hành động một cách trung tín, nhưng cả với những người khác, trong trường hợp này là đối với những người là một phần của gia đình (so sánh Mác 2:27).

23:14-17 Phần này tái khẳng định việc giữ Lễ Bánh Không Men (c.15; xem 12:15-20; 13:3-10) và giới thiệu Lễ Mùa Màng và Lễ Mùa Gặt (23:16), điều được giải thích chi tiết hơn sau này (xem Lê-vi Ký 23:9-22).

Cầu nguyệnXin cho công lý theo pháp luật của thế giới này phải được thịnh hành, Chúa ôi, để không ai còn phải bị đau khổ một cách bất công.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Châm Ngôn 22-24

Bình Luận:

You may also like