Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Người Quản Lý Trung Tín

Ngày 07 – Người Quản Lý Trung Tín

by SU Việt Nam
30 đọc

Sứ điệp sự chịu khổ của Đức Chúa Jêsus đưa ra cho các Cơ Đốc nhân là chúng ta không được sống cho những dục vọng riêng của mình, mà phải sống như người quản lý trung tín của ân điển của Đức Chúa Trời, những người đi theo ý muốn của Ngài.

1 Phi-e-rơ 4:1-11

1 Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác, thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ khí; vì người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, 2 để bao lâu còn sống trong thể xác thì anh em không sống theo những dục vọng con người, mà theo ý muốn Đức Chúa Trời. 3 Ngày trước anh em đã phí thời gian để làm những việc dân ngoại thích làm, như sống phóng đãng, tham dục, say sưa, cuồng loạn, trác táng, thờ hình tượng gớm ghiếc. 4 Khi thấy anh em không còn dự vào sự trụy lạc phóng túng ấy nữa thì họ ngạc nhiên và nói xấu anh em.5 Nhưng họ sẽ phải khai trình với Đấng sẵn sàng phán xét người sống và kẻ chết. 6 Vì lý do đó, Tin Lành cũng đã được giảng ra cả cho kẻ chết, để sau khi bị phán xét theo loài người về phần thể xác, họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh. 7 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện. 8 Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết; vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. 9 Hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn. 10 Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. 11 Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men. 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus không có tội lỗi, nhưng Ngài chịu khổ nạn để gánh mọi tội cho chúng ta. Do đó, các Cơ Đốc nhân phải bỏ đi đời sống ô uế, bỏ đi việc theo đuổi những đam mê xác thịt và sống như là những người quản lý trung tín theo đuổi ý muốn của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, vì điều này, chúng ta sẽ bị thế gian nhạo báng và căm ghét, nhưng chúng ta phải nhận biết rằng sự cuối cùng của muôn vật và sự đoán xét của Đức Chúa Trời gần rồi, hãy kiên nhẫn trong sự cầu nguyện và phục vụ lẫn nhau. Khi đó Đức Chúa Trời sẽ nhận được vinh quang (c.1-11).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-8 Sự chịu khổ của chúng ta sẽ lớn hơn khi ngày Chúa đến càng gần. Do đó, các Cơ Đốc nhân cần tỉnh thức, cầu nguyện và yêu thương nhau tha thiết. Chỉ lời cầu nguyện và tình yêu thương của chúng ta mới có thể khiến cộng đồng Cơ Đốc của chúng ta là một và chiến thắng sự chịu khổ được.

C.9-11 Các Cơ Đốc nhân được kêu gọi để làm những người quản lý ân điển của Đức Chúa Trời một cách trung tín. Đúng như người truyền đạo không rao giảng lời của mình, nhưng rao giảng Lời Đức Chúa Trời, người nào phục vụ phải phục vụ bằng sức lực và sự đam mê mà Đức Chúa Trời ban cho. Khi chúng ta bày tỏ sự nhiệt huyết và khả năng của mình, người ta có thể khen chúng ta, nhưng nếu chúng ta phục vụ bằng tấm lòng của một người quản lý trung tín, Đức Chúa Trời nhận được sự vinh hiển.

Tham khảo   

4:3-4 sống phóng đãng…, say sưa, và thờ hình tượng gớm ghiếc. Đời sống của những kẻ vô tín về cơ bản không thay đổi từ thế kỷ đầu tiên đến thế kỷ thứ hai mốt; những người tin kính chẳng nên có việc gì dính dáng đến những hành vi như thế, ngay cả khi việc không tham gia của họ có nghĩa là những người khác sẽ vẫn nói xấu họ.

4:8-9 Tình yêu thương lâu dài với người khác làm chứng rằng một người đang sống trong sự sáng của tương lai. Tình yêu thương thật che lấp vô số tội lỗi của người khác (Châm Ngôn 10:12). Nơi tình yêu thương đầy dẫy, sự gây gổ thường được bỏ qua và nhanh chóng quên đi. Lòng hiếu khách, được nhiều sự cảm phục ở cả nguồn tài liệu Hy Lạp-La Mã và Do Thái (1Ti-mô-thê 3:2; Tít 1:8), là điều rất cần thiết trong kỷ nguyên khi mà chỗ ở trọ có thể nguy hiểm và khó chịu.

Cầu nguyệnXin hãy giúp cộng đồng của chúng con yêu thương và phục vụ nhau để chuẩn bị cho ngày cuối cùng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 136-138

Bình Luận:

You may also like