Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Người Nghèo Và Người Giàu

Ngày 11 – Người Nghèo Và Người Giàu

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn của cá nhân Sa-lô-môn bắt đầu từ chương 10 và kết thúc 22:16. Những châm ngôn cuối cùng của Sa-lô-môn chủ yếu xoay quanh những sự giảng dạy về người nghèo và người giàu.

Châm Ngôn 22:1-16 

1 Danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều, còn ân huệ quý hơn bạc vàng. 2 Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau; Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai. 3 Người khôn khéo thấy trước tai họa và ẩn mình, nhưng kẻ khờ dại cứ lao tới và mang họa. 4 Phần thưởng cho sự khiêm nhường và kính sợ Đức Giê-hô-va là sự giàu có, tôn trọng và sự sống. 5 Trên đường kẻ gian tà có gai chông và cạm bẫy; ai gìn giữ linh hồn mình phải tránh xa nó. 6 Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi trở về già, nó cũng không lìa khỏi đó. 7 Người giàu cai trị kẻ nghèo, ai vay mượn là đầy tớ của kẻ cho vay mượn. 8 Kẻ gieo bất công chắc chắn sẽ gặt tai họa, và cây roi thịnh nộ của hắn sẽ bị gãy. 9 Người có mắt nhân lành sẽ được phước, vì người lấy bánh của mình cho người nghèo khó. 10 Hãy đuổi kẻ nhạo báng, thì sự cãi lẫy cũng sẽ ra đi; sự tranh cãi và lăng nhục sẽ chấm dứt. 11 Ai yêu tấm lòng trong sạch và môi miệng nhân hậu, sẽ được làm bạn của vua. 12 Mắt của Đức Giê-hô-va trông nom người có tri thức, nhưng Ngài đánh đổ lời của kẻ gian tà. 13 Kẻ lười biếng nói: “Có con sư tử ở ngoài đó! Tôi sẽ bị giết giữa đường!” 14 Miệng của dâm phụ là một cái hố sâu; ai bị Đức Giê-hô-va nổi giận sẽ rơi vào đó. 15 Sự ngu dại buộc vào lòng con trẻ, nhưng roi răn dạy sẽ làm cho điều ấy lìa xa nó. 16 Kẻ áp bức người nghèo để làm giàu cho mình, cũng như kẻ tặng cho người giàu, đều dẫn đến sự nghèo thiếu.

Suy ngẫm và hiểu

Một người khôn ngoan lựa chọn danh dự và ân điển hơn là sự giàu có, trốn khỏi sự nguy hiểm khi họ đối diện với chúng, và kính sợ Chúa. Qua việc làm như vậy, họ chọn đường lối đúng đắn và sau đó dạy lại nó cho con cái mình (c.1-6).

Trong thế giới này, người giàu và người nghèo sống cùng với nhau, và một cách điển hình, người giàu cai trị người nghèo; một số người giàu thậm chí đàn áp người nghèo để làm gia tăng của cải của mình. Trong một thế giới như vậy, người khôn ngoan không đánh giá người khác qua của cải của họ, nhưng chia sẻ những gì họ có với những người khác, sống một cách khiêm nhường và thanh sạch trước Đức Chúa Trời (c.7-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2 Đức Chúa Trời tạo ra tất cả mọi người, cho dù họ là người giàu hay người nghèo, theo hình ảnh đáng tôn kính của Ngài. Vì thế, chúng ta phải yêu thương và phục vụ lẫn nhau qua việc chia sẻ và ban cho.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3, 5 Đường lối rời xa Đức Chúa Trời là không bằng phẳng. Cho dù đường lối đó có vẻ tiến triển thuận lợi một thời gian, chúng ta sẽ ngã xuống hầm bẫy, nếu chúng ta ở trên đó. Người khôn ngoan phân biệt tốt và không đi theo đường lối mà kẻ ác đi. Sự khôn ngoan là việc học được một bài học qua sự thất bại.

C.16 Những người áp bức người nghèo để làm tăng thêm của cải của mình, và cho người giàu những gì mình có để chiếm được cảm tình của họ, thì sẽ trở nên thiếu thốn. Luật rừng (sự sống còn của những kẻ mạnh nhất) không phải là nguyên tắc của Vương quốc Đức Chúa Trời.

Tham khảo

22:12 Mắt Đức Chúa Trời…dõi theo người có tri thức với nghĩa là Ngài là Đấng đảm bảo rằng những sự dạy dỗ về sự khôn ngoan sẽ được minh chứng.

22:13 Câu châm ngôn này chỉ ra một người chậm chạp có thể đi xa đến đâu để tránh phải làm việc. Nhưng điều thực sự sẽ hủy hoại anh ta không phải là con sư tử tưởng tượng trong những cái cớ của anh ta, nhưng mà là sự nghèo khó trong thực tế.

22:14 Một người phụ nữ bị cấm là một cái hố sâu – một điều gì đó, mà từ đó một người đàn ông không thể tự mình trốn thoát được. Cô ta hủy hoại anh này về mặt tài chính, và có thể bằng những cách khác nữa, liên quan đến sức khỏe, sức mạnh, các mối quan hệ, và hơn tất cả mối quan hệ của người này với Đức Chúa Trời. Cô ta như vậy là một phương tiện Đức Chúa Trời sử dụng để trừng phạt kẻ ác.

Cầu nguyện: Bằng tấm lòng phục vụ Ngài, Chúa ôi, chúng con sẽ phục vụ những người nghèo và đang chịu những khó khăn trong thế giới này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 51-54

Bình Luận:

You may also like