Thông Báo Đại Hội Phấn Hưng 2015 Tại Campuchia

842

 

Victory Revival Conference 2015
Phnom Penh, Cambodia
Khai mạc lúc 18:00 10/06/2015, bế mạc lúc 21:00 ngày 12/06/2015

Chủ Đề: ĐÓN NHẬN THẦN CHÚA. Công vụ 2:17 ( 17-21 ).

Diễn Giả: Rev.Dr Christopher Bowen cùng 05 diễn giả khác.

Nơi diễn ra: God’s Family Church

#55 St 65R Fum.Tuol Kok, SangCak TulSang Ke, PhnomPenh, CAMBODIA

Rev.Out Bunthoeun Thuong, 855-12-853-839

Phụ trách ghi danh: Mục sư Chhun Roth Hung Trang

1-714-610-9717 và 855-977-388-744; 855-12-388-744

Email: hungtrang96@gmail.com

Screen Shot 2015-05-20 at 1.45.12 PM

Chi phí mỗi người: 50 USD/một người. Ăn ở tại nhà thờ hoặc khách sạn. Ghi danh trong khoảng thời gian 12-03-15 đến 30-5-2015.

Mẫu ghi danh

Họ Tên:_______________________________________________________________________________

Địa Chỉ:_______________________________________________________________________________

Điện Thoại:____________________________________________________________________________

Email:________________________________________________________________________________

Máy bay: Hảng_______________ Phi vụ:_________Giờ______Đến:__________Ngày:_____________

Tại phi trường Phnom Penh, COMBODIA

Ghi danh: 50 USA Ăn và ở Hotel. 20 USA ăn và không ở Hotel.

Đi xe đến khách sạn: KACHHUK TUP Hotel

#12,14 St 336 Sangkat, Doeumkor, Khan Toul Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.

Phone: 855-23-880-023.

Kính thay ban tổ chức Victory Revival Conference,

Quý mến trong Chúa
Rev Luc Linh Huynh & Pastor Chhun Roth

Email: luchuynh678@yahoo.com. Phone: 1678-768-2077

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: