Home Tin tức Thông Báo Đại Hội Phấn Hưng 2015 Tại Campuchia

Thông Báo Đại Hội Phấn Hưng 2015 Tại Campuchia

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Victory Revival Conference 2015
Phnom Penh, Cambodia
Khai mạc lúc 18:00 10/06/2015, bế mạc lúc 21:00 ngày 12/06/2015

Chủ Đề: ĐÓN NHẬN THẦN CHÚA. Công vụ 2:17 ( 17-21 ).

Diễn Giả: Rev.Dr Christopher Bowen cùng 05 diễn giả khác.

Nơi diễn ra: God’s Family Church

#55 St 65R Fum.Tuol Kok, SangCak TulSang Ke, PhnomPenh, CAMBODIA

Rev.Out Bunthoeun Thuong, 855-12-853-839

Phụ trách ghi danh: Mục sư Chhun Roth Hung Trang

1-714-610-9717 và 855-977-388-744; 855-12-388-744

Email: hungtrang96@gmail.com

Screen Shot 2015-05-20 at 1.45.12 PM

Chi phí mỗi người: 50 USD/một người. Ăn ở tại nhà thờ hoặc khách sạn. Ghi danh trong khoảng thời gian 12-03-15 đến 30-5-2015.

Mẫu ghi danh

Họ Tên:_______________________________________________________________________________

Địa Chỉ:_______________________________________________________________________________

Điện Thoại:____________________________________________________________________________

Email:________________________________________________________________________________

Máy bay: Hảng_______________ Phi vụ:_________Giờ______Đến:__________Ngày:_____________

Tại phi trường Phnom Penh, COMBODIA

Ghi danh: 50 USA Ăn và ở Hotel. 20 USA ăn và không ở Hotel.

Đi xe đến khách sạn: KACHHUK TUP Hotel

#12,14 St 336 Sangkat, Doeumkor, Khan Toul Kork, Phnom Penh, CAMBODIA.

Phone: 855-23-880-023.

Kính thay ban tổ chức Victory Revival Conference,

Quý mến trong Chúa
Rev Luc Linh Huynh & Pastor Chhun Roth

Email: luchuynh678@yahoo.com. Phone: 1678-768-2077

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like