Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Người Ngay Thẳng Sẽ Nhận Được Phúc Ân Của Đức Chúa Trời

Ngày 26 – Người Ngay Thẳng Sẽ Nhận Được Phúc Ân Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay dạy rằng những người bước đi trong sự ngay thẳng thì kính sợ Đức Chúa Trời. Ngược lại, tất cả những người dối trá đều khinh thường Ngài.

Châm Ngôn 14:1-19 

1 Người nữ khôn ngoan xây dựng nhà mình, nhưng người đàn bà ngu dại dùng tay phá hủy nó.2 Người sống ngay thẳng kính sợ Đức Giê-hô-va, còn kẻ theo đường lối quanh co khinh bỉ Ngài.3 Trong miệng kẻ ngu dại có cây roi dành cho sự kiêu ngạo, nhưng môi người khôn ngoan bảo vệ người.4 Ở đâu không có bò, nơi đó máng cỏ trống không, nhưng nhờ sức bò, hoa lợi dồi dào.5 Chứng nhân trung thực không hề nói dối, còn kẻ chứng gian thốt ra lời lẽ điêu ngoa.6 Kẻ nhạo báng tìm khôn ngoan mà không gặp, nhưng người hiểu biết dễ dàng gặp tri thức.7 Hãy tránh xa kẻ ngu dại, vì con chẳng học được tri thức nơi môi miệng nó.8 Cái khôn của người khôn khéo là hiểu rõ đường lối mình, nhưng sự điên rồ của kẻ ngu dại là sự lừa dối.9 Kẻ ngu dại coi thường tội lỗi, người ngay thẳng được Chúa ban ơn.10 Nỗi cay đắng của tâm hồn chỉ lòng mình biết, niềm vui trong thâm tâm đâu chia sẻ được với người ngoài.11 Nhà kẻ gian ác sẽ bị phá hủy, nhưng trại người ngay thẳng sẽ được hưng thịnh.12 Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.13 Ngay cả trong lúc cười cợt, lòng vẫn buồn thảm, và cuối cùng cuộc vui là nỗi sầu khổ.14 Kẻ tái phạm sẽ nhận hậu quả theo đường lối của mình, còn người lành sẽ hưởng kết quả của việc mình làm.15 Kẻ ngây thơ tin hết mọi điều, nhưng người thận trọng xem xét bước đi của mình.16 Người khôn ngoan sợ điều ác và tránh xa,Nhưng kẻ ngu dại thì liều lĩnh và bất cẩn.17 Người nóng vội hành động điên dại, còn kẻ âm mưu điều ác sẽ bị ghét.18 Kẻ ngây thơ được sự điên dại làm cơ nghiệp, nhưng người khôn ngoan được đội vương miện bằng tri thức.19 Kẻ dữ phủ phục trước mặt người lành, và kẻ gian ác chầu chực trước cửa người công chính.

Suy ngẫm và hiểu 

Những lời của kẻ ngu dại gọi roi vọt cho lưng mình. Nó không ngừng dối trá, tin vào mọi điều người khác nói, và hành động một cách bất cẩn. Tuy nhiên, một người khôn ngoan là ngay thẳng và không nói dối. Người ấy kính sợ Đức Chúa Trời và vì thế tránh xa được những điều tội lỗi, ví dụ như dối trá. Cuối cùng, sự khác biệt lớn giữa người khôn ngoan và kẻ ngu dại là liệu họ có kính sợ Đức Chúa Trời hay không.  Sự khác biệt này không thể nhìn thấy bằng mắt được, nhưng kết quả của điều này thì thật lớn (c.1-19).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1 Gia đình là sự khởi đầu của cộng đồng của Nước Trời. Vì thế, chúng ta không được bất cẩn về gia đình của chúng ta vì công việc và Hội Thánh của chúng ta, nhưng thay vì thế, hãy cư xử với gia đình chúng ta một cách đặc biệt. Nếu một gia đình bị đổ vỡ một lần, thì rất khó để phục hồi lại được. Những điều mà chúng ta có thể làm để đảm bảo gia đình chúng ta là một gia đình đức tin là gì?

C.9, 14-17, 19 Kẻ ngu dại gian ác coi thường tội lỗi và tin vào bất cứ điều gì mà nó muốn, hành động theo cách mà mà nó thích, dễ mất bình tĩnh và luôn lập mưu làm điều ác. Tuy nhiên, một người công chính hành động một cách cẩn thận và tránh xa điều ác, bởi vì người đó kính sợ Đức Chúa Trời. Cuối cùng, mọi người đều sẽ bị đoán xét bởi điều mà họ đã làm và vào ngày đó, kẻ ác sẽ quỳ xuống trước người công chính.

Tham khảo

14:4 Nếu sức mạnh của một con bò là phương tiện để cày đất nhằm sản xuất những vụ mùa dư dật, thì việc giữ bò ở trong chuồng là một phần cần thiết của tất cả công việc, cho dù nó liên quan đến công việc dọn chuông không dễ chịu. Một cái chuồng trống không có thể sạch (vì thế không cần bất cứ công việc không dễ chịu nào), nhưng nó sẽ chẳng tạo ra một sự dư dật nào.

14:16-17 Người khôn ngoan dành suy nghĩ cho đường lối của mình và tránh xa sự ác. Ngược lại, người ngu muội coi thường đường lối của hắn (14:16b), một loại tấm lòng, thứ bị làm cho trầm trọng thêm bởi sự nóng giận và dẫn đến việc hắn ta bị ghét (c.17) do những tác dụng hủy hoại của nó.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp con luôn nói và hành động một cách trung thực với sự liêm khiết.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 1-3

Bình Luận:

You may also like