Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Nguồn Sự Sống Và Bẫy Của Sự Chết

Ngày 25 – Nguồn Sự Sống Và Bẫy Của Sự Chết

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay nói với chúng ta rằng những người rời bỏ các giáo huấn của Đức Chúa Trời sẽ rơi vào sự nghèo đói và sỉ nhục, còn những người nhận sự giáo huấn và quở trách của Ngài sẽ nhận được ân điển và sự khâm phục.

Châm Ngôn 13:14-25 

14 Lời dạy của người khôn ngoan là nguồn sự sống, giúp người nghe thoát bẫy tử vong.15 Sự thông sáng thật được hưởng ân huệ, nhưng đường của kẻ xảo trá đầy gian nan.16 Tất cả người khôn khéo đều hành động theo tri thức, nhưng kẻ ngu muội lộ ra điều điên dại.17 Sứ giả gian ác rơi vào tai họa, còn khâm sai trung tín đem lại sự chữa lành.18 Ai bỏ qua lời khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục, nhưng ai đón nhận lời quở trách sẽ được tôn trọng.19 Ước mơ được thành làm cho tâm hồn êm dịu, lìa bỏ gian tà là điều kẻ ngu dại gớm ghê.20 Ai giao tiếp với người khôn sẽ trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại.21 Tai họa đuổi theo kẻ có tội, còn phước lành là phần thưởng của người công chính.22 Người lành để lại gia sản cho con cháu mình, nhưng của cải kẻ có tội để dành cho người công chính.23 Đất do người nghèo khai phá sinh ra nhiều lương thực, nhưng sự bất công quét sạch lương thực ấy đi.24 Người nào kiêng roi vọt là ghét con cái mình, nhưng ai thương con sẽ sớm lo sửa dạy nó.25 Người công chính được ăn uống no nê, còn bụng kẻ ác phải bị đói lả.

Suy ngẫm và hiểu

Những sự dạy dỗ của người khôn ngoan giống như nguồn sự sống, mang lại sự sống cho những người chấp nhận chúng. Sự chấp nhận này mở ra con đường tiếp nhận ân điển và sự bình an của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, kẻ dại tự hủy hoại bằng những hành động dại dột và làm tổn thương người khác. Cho nên, rõ ràng là để nhận được sự khôn ngoan, điều mang đến cho chúng ta bình an trong đời sống mình, chúng ta phải lắng nghe lời của người khôn ngoan một cách cẩn thận, nhận kỷ luật và sự quở trách khi chúng ta làm điều sai trái. Đặc biệt, con cái phải nhận sự dạy dỗ của cha mẹ chúng một cách nhã nhặn, và cha mẹ phải kỷ luật và quở trách con cái họ (c.14-25).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20 Thay vì là bạn bè với những người có thể mang đến cho chúng ta lợi ích về vật chất, chúng ta hãy làm bạn với những người khôn ngoan. Ngoài ra, chúng ta hãy rèn tập để tự trở thành những người khôn ngoan, để chúng ta có thể giúp đỡ người khác học sự khôn ngoan của thiên đàng qua chúng ta.

C.23 Một xã hội, nơi người nghèo không nhận được tiền lương mà họ xứng đáng nhận, là một xã hội bất công và đáng hổ thẹn. Xã hội của chúng ta như thế nào? Chúng ta nên hành động thế nào khi chúng ta thấy những sự bất công như vậy?

C.24 Cha mẹ không được bỏ qua những việc làm sai trái của con cái họ, mà bằng tình yêu thương, phải quở trách và kỷ luật chúng. Ngoài ra, họ phải dạy con cái mình luật pháp và những phép tắc của Đức Chúa Trời, để chúng không trở thành những kẻ ngu dại.

Tham khảo

13:22-25 Việc bước đi với người khôn ngoan (xem c.20-21) bao gồm sự cẩn thận chăm sóc cho con cái (1) bằng cách chu cấp một sự thừa kế về của cải vật chất (xem Dân Số Ký 27:5-11; Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:15-17), điều kéo dài thậm chí đến các cháu, và (2) bằng cách cung cấp kỷ luật về đạo đức (13:24). Trong việc như vậy việc tìm cách chu cấp, cha mẹ cũng phải theo đuổi công lý (c.23), bày tỏ đức tin của họ rằng người công bình sẽ có đủ để thỏa lòng (c.25; so sánh với c.21).

13:23 Những nguyên nhân của việc nghèo đói là phức tạp: nó có thể bị gây ra bởi sự bất công và sự áp bức (như ở đây; so sánh với 22:16; 28:3, 15); bởi sự lười biếng (6:9–11; 28:19); bởi sự sửa phạt của Đức Chúa Trời đối với sự gian ác (10:2–3; 13:25); hoặc do quyền tể trị tối cao bí ẩn của Ngài  (ví dụ, 22:2).

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con sống theo Lời khôn ngoan của Ngài, và xin hãy giúp chúng con dạy cho con cái mình những điều này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 38-42

Bình Luận:

You may also like