Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Sự Thịnh Vượng Của Người Công Chính, Sự Hủy Diệt Của Kẻ Ác

Ngày 19 – Sự Thịnh Vượng Của Người Công Chính, Sự Hủy Diệt Của Kẻ Ác

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay tập trung vào ảnh hưởng lời của người công chính và của kẻ ác và nhấn mạnh vào một kết thúc tương phản của cả hai – người công chính sẽ được thịnh vượng, còn kẻ ác sẽ bị hủy diệt.

Châm Ngôn 10:18-32 

18 Kẻ giấu sự thù ghét có môi giả dối, ai buông lời vu khống là kẻ ngu si.19 Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; nhưng ai cầm giữ môi miệng là người khôn ngoan.20 Lưỡi người công chính như bạc quý, lòng kẻ ác gian chẳng đáng giá gì.21 Môi người công chính nuôi sống nhiều người, còn kẻ ngu dại chết vì thiếu hiểu biết.22 Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có;Ngài chẳng thêm vào đó đau khổ nhọc nhằn.23 Kẻ ngu dại xem việc gây tội ác như trò vui, nhưng người thông sáng yêu thích sự khôn ngoan.24 Điều kẻ gian ác khiếp sợ sẽ xảy ra cho nó, nhưng điều người công chính ước ao sẽ được ban cho.25 Khi giông bão thổi qua, kẻ ác không còn nữa, nhưng nền móng người công chính mãi mãi vững bền.26 Như giấm làm ghê răng, khói làm cay mắt, kẻ lười biếng đối với người sai nó là như thế.27 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia tăng ngày tháng, còn tuổi đời kẻ ác sẽ bị rút ngắn đi.28 Hi vọng của người công chính dẫn đến niềm vui, còn sự trông đợi của kẻ ác sẽ tan biến đi.29 Đường lối Đức Giê-hô-va là đồn lũy cho người ngay thẳng, nhưng là chỗ diệt vong cho kẻ làm ác.30 Người công chính chẳng bao giờ bị lay chuyển, nhưng kẻ gian ác không được ở trên đất.31 Miệng người công chính sinh ra sự khôn ngoan, còn lưỡi của kẻ gian tà sẽ bị cắt mất.32 Môi người công chính nói điều tốt đẹp, miệng kẻ hung ác chỉ nói chuyện gian tà.

Suy ngẫm và hiểu

Kẻ ác có thể căm ghét một ai đó và che giấu cảm xúc của chúng, nhưng chúng sẽ nói xấu người đó khi chúng quay đi chỗ khác. Thật tự nhiên, kẻ ác khi có nhiều lời để nói. Tuy nhiên, người công chính (người khôn ngoan) thận trọng về môi miệng của mình, và chỉ nói những lời có ích mà thôi. Do đó, lời lẽ của người công chính là có giá trị, giống như bạc quý, và đóng một vai trò trong việc nuôi dưỡng nhiều đời sống (c.18-21).

Kẻ dại (kẻ ác) tìm thấy thú vui trong việc làm ác, nhưng người khôn ngoan (người công chính) thấy sự vui mừng trong sự khôn ngoan. Vì thế, trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng đoán xét các hành động của từng cá nhân, kẻ ác sẽ đối mặt với sự hủy diệt trong khi người công chính sẽ vẫn mạnh mẽ (c.22-32).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-21 Lòng của kẻ gian ác hoàn toàn chẳng đáng gì, nhưng lời lẽ của kẻ công chính có giá trị, giống như bạc tinh khiết và có ích lợi cho nhiều người. Hôm nay, chúng ta hãy ban tặng cho gia đình và những người lân cận của chúng ta những lời có ích từ môi miệng của chúng ta.

C.26 Chúng ta là gì đối với những người chủ của chúng ta? Chúng ta có khiến họ đau đớn và thiệt hại bằng sự lười biếng của chúng ta hay là chúng ta giống như những loại thuốc tốt (c.13-17)?

C.27-29 Người công chính và người không chỗ trách được, những người trông cậy Chúa và phục tùng Ngài,  sẽ ở trong sự vui mừng và niềm hy vọng, và Lời Chúa sẽ là nơi trú ẩn của họ.

Tham khảo   

10:23-25 Những cách nói đối lập nhau được mô tả trong c.19-21 chỉ ra tình trạng của tấm lòng. Tấm lòng của người công bình tìm thấy sự vui thích trong sự khôn ngoan và có thể hy vọng rằng một đường lối như vậy dẫn đến việc được tạo lập mãi mãi. Tấm lòng của kẻ ác hành động qua việc làm điều sai trái như những việc nhỏ nhặt nhưng lại làm cho kinh khiếp bởi cái kết cục không tránh khỏi mà nó dẫn đến.

10:27-30 Niềm hy vọng của người công bình và sự mong đợi của kẻ ác đã ấn định trong sự tương phản được lặp lại trong những câu này. Tác dụng của sự ví sánh này là việc nhấn mạnh Chúa là Đấng đảm bảo sự cuối cùng của người công bình, cũng như cái kết cục của đường lối đưa kẻ ác đến sự vô ích.

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp lời lẽ và hành động của chúng con là sự vui mừng của Ngài và có ích cho người lận cận của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 18-20

Bình Luận:

You may also like