Home Tin Vắn Mục Sư Trí Sự Nguyễn Quang Minh Về Nước Chúa

Mục Sư Trí Sự Nguyễn Quang Minh Về Nước Chúa

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Được tin Mục sư Trí sự Nguyễn Quang Minh, sinh năm 1930

về nước Chúa vào lúc 22 giờ 40 ngày 14/5/2015 tại Hậu Giang

Nguyện Chúa Thánh Linh là Thần Yên ủi luôn ở cùng trên tang quyến.

1

2

Bình Luận:

You may also like