Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Giữa Sự Khôn Ngoan Và Dâm Phụ

Ngày 13 – Giữa Sự Khôn Ngoan Và Dâm Phụ

by SU Việt Nam
30 đọc

Sa-lô-môn tiếp tục nói về sự cám dỗ của một người phụ nữ lẳng lơ là mạnh đến mực nào, và dạy rằng sự cám dỗ này có thể chiến thắng được bằng sự khôn ngoan.

Châm Ngôn 7:1-9 

1 Hỡi con ta, hãy gìn giữ các lời ta và giấu các điều răn của ta trong lòng con.2 Hãy tuân thủ các điều răn của ta thì con sẽ được sống, và hãy giữ lời dạy dỗ của ta như con ngươi của mắt con.3 Hãy buộc chặt nó vào ngón tay con, khắc ghi nó trên bia lòng con.4 Hãy nói với sự khôn ngoan: “Ngươi là chị em ta,” và gọi sự thông sáng là bà con mình;5 để nó gìn giữ con khỏi dâm phụ, khỏi người đàn bà xa lạ nói lời đường mật.6 Vì tại cửa sổ nhà ta, ta nhìn qua song cửa mặt võng,7 và thấy trong bọn ngây thơ, giữa đám thanh niên, có một gã trai trẻ thiếu ý thức. 8 Gã đi ngang qua đường gần góc nhà dâm phụ; rồi tiến về hướng nhà người đàn bà ấy, 9 vào lúc chạng vạng cuối ngày, hoặc giữa đêm khuya tăm tối. 

Suy ngẫm và hiểu

Sa-lô-môn tiếp tục dạy dỗ con cái ông biến sự khôn ngoan và sự thấu hiểu thành chị em và bạn bè của họ, vì chỉ những điều này sẽ bảo vệ họ khỏi người phụ nữ vô đạo đức về mặt tình dục. Thực chất, các tín hữu có thể chiến thắng những cám dỗ gian ác bằng cách giữ những sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời (Lời Ngài c.1-5). Sa-lô-môn công bố rằng những thanh niên coi thường sự dạy dỗ của ông là thiếu ý thức (c.6-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-5 Chỉ có những lời khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, mới bảo vệ chúng ta khỏi những sự cám dỗ. Vì thế, chúng ta phải chọn lựa một cách đúng đắn giữa sự khôn ngoan và dâm phụ và bằng mọi giá, phải ghi nhớ giữ sự dạy dỗ về sự khôn ngoan trong lòng chúng ta (Phục Truyền 6:8). Chúng ta không được nhớ sơ sài về sự dạy dỗ này, mà chúng ta phải coi sự khôn ngoan là chị em và sự sáng suốt là bạn thân của chúng ta và lúc nào cũng phải giữ chúng ở bên cạnh chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-9 Giống như các thanh niên thiếu ý thức và đi về hướng nhà của người phụ nữ bị cấm ấy, nếu chúng ta không tự chuẩn bị mình bằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng không thể nhận ra chính mình đang bước trên đường lối của kẻ dại và kẻ ác. Chúng ta hãy nghĩ xem làm thế nào để mỗi buổi sáng, chúng ta có thể tiếp thu sự giáo huấn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thông qua việc suy ngẫm về Lời Chúa, điều bảo vệ chúng ta.

Tham khảo   

7:4 Chị em trong những bản văn cổ đề cập đến người vợ của một người nào đó, người bạn yêu dấu, như trong Nhã Ca 5:1. Vì thế, ý tưởng này có thể là người phải gắn mình với sự khôn ngoan, chứ không phải với một dâm phụ.

7:6-9 Người cha bắt đầu một sự mô tả, dựa trên điều gì đó ông đã quan sát được qua cửa sổ của ông. Người nam đơn sơ và trẻ trung. Như 6:20-35 mở rộng đến những hậu quả của việc ngoại tình được mô tả trong 5:9-14, lời khẩn cầu này sử dụng hết cách trong đó việc vấp ngã cách bất cẩn vào sự ngoại tình bằng việc đặt mình vào chỗ sai trật, vào thời điểm sai trật, đối lập với sự chỉ dẫn rõ ràng của 5:8 “hãy rời đường con cách xa khỏi nó, và đừng lại gần cửa nhà nó”. 

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy bảo vệ chúng con, gia đình chúng con và cộng đồng chúng con khỏi sự đam mê lạc thú tình dục của thế gian này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xơ-tê 8-10

Bình Luận:

You may also like