Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Cầu Nguyện Tìm Kiếm Sự Bảo Vệ

Ngày 28 – Cầu Nguyện Tìm Kiếm Sự Bảo Vệ

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong khi Đa-vít phải đối diện với mối đe dọa đối với tính mạng khi ông bị Sau-lơ truy đuổi, ông tìm kiếm sự trợ giúp của Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài giáng sự phán xét trên những kẻ ác.

Thi thiên 59:1-17

1 Đức Chúa Trời tôi ôi! xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi, Bảo hộ tôi khỏi những kẻ dấy nghịch cùng tôi. 2 Xin hãy giải tôi khỏi những kẻ làm ác, Và cứu tôi khỏi những người làm đổ huyết. 3 Vì kìa, chúng nó rình rập hại mạng sống tôi; Đức Giê-hô-va ơi! những người mạnh dạn nhóm họp nhau nghịch tôi; Chẳng phải vì sự vi phạm tôi, cũng chẳng vì tội lỗi tôi. 4 Mặc dầu tôi không lầm lỗi, chúng nó chạy tới toan đánh; Xin Chúa hãy tỉnh thức để giúp đỡ tôi, và hãy xem xét. 5 Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Xin hãy chỗi dậy để thăm viếng các nước; Chớ thương xót kẻ nào phạm gian ác. 6 Buổi chiều chúng nó trở lại, tru như chó, Và đi vòng quanh thành. 7 Kìa, miệng chúng nó tuôn lời mắng chưởi; Những gươm ở nơi môi chúng nó; Vì chúng nó rằng: Có ai nghe đâu? 8 Nhưng, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ cười chúng nó, Và nhạo báng các nước. 9 Bởi cớ sức lực nó, tôi sẽ ngửa trông Chúa; Vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi. 10 Đức Chúa Trời sẽ lấy sự nhân từ Ngài mà đến đón tôi; Đức Chúa Trời sẽ cho tôi thấy sự báo trả kẻ thù nghịch tôi. 11 Hỡi Chúa, là cái khiên đỡ chúng tôi, Chớ giết họ, e dân sự tôi quên chăng; Hãy dùng quyền năng Chúa mà tản lạc và đánh đổ chúng nó đi. 12 Vì cớ tội miệng chúng nó, tức là lời môi chúng nó, Và vì cớ nguyền rủa và sự dối trá mà chúng nó nói ra, Nguyện chúng nó bị mắc trong sự kiêu ngạo mình! 13 Xin Chúa hãy nổi giận mà tiêu diệt chúng nó, khá tiêu diệt đi, Hầu cho chúng nó không còn nữa; Hãy cho chúng nó biết rằng Đức Chúa Trời cai trị nơi Gia-cốp, Cho đến cùng đầu trái đất. 14 Buổi chiều chúng nó trở lại, tru như chó, Và đi vòng quanh thành. 15Chúng nó đi đây đó đặng kiếm ăn; Nếu không được no nê, thì sẽ ở trọn đêm tại đó. 16 Nhưng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa; Phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa; Vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, Một nơi nương náu mình trong ngày gian truân. 17 Hỡi sức lực tôi, tôi sẽ ngợi khen Ngài; Vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu cao của tôi, tức là Đức Chúa Trời làm ơn cho tôi. 

Suy ngẫm và hiểu

Những người Sau-lơ sai đi đang ẩn nấp chờ đợi cơ hội để giết Đa-vít.Đa-vít cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giải cứu, bảo vệ và giải phóng ông khỏi bọn họ. Tiếp theo ông bày tỏ rằng ông chưa hề phạm một tội đáng phải chết  hoặc làm những việc gian ác, và kêu cầu Đức Chúa Trời giúp đỡ (c. 1-7).

Trong lúc khủng hoảng và khốn khổ, Đa-vít đã tìm kiếm sự trợ giúp từ Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương ông, và kiêu hãnh cầu xin Đức Chúa Trời kết án kẻ thù của ông, những kẻ tuôn ra những lời dối trá. Đa-vít hát ngợi khen Đức Chúa Trời, xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là sức mạnh của ông, đồn lũy và nơi ẩn náu của ông.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

  1. 9, 16-17 Đức Chúa Trờilà đồn lũy và nơi trú ẩn của chúng ta trong những lúc khủng hoảng. Nếu chúng ta chạy đến với Đức Chúa Trời trong khó khăn, Ngài sẽ gặp gỡ chúng ta bằng sự nhân từ và bày tỏ sự thương xót trên chúng ta.Vì thế, cho dù chúng ta sống trong một thế giới không có những nơi được bảo vệ, chúng ta vẫn có thể ngợi khen và cảm tạ bất cứ khi nào chúng ta ngửa trông lên Đức Chúa Trời.
  2. 11 Đức Chúa Trờilà cái khiên của chúng ta. Thậm chí những nhà triệu phú, những người có nhiều của cải và những người có nhiều quyền lực có thể bị hủy hoại trong giây lát.Điều này là bởi vì của cải vật chất và quyền lực không thể bảo vệ họ một cách hoàn toàn. Liệu chúng ta có đang sử dụng tiền bạc và quyền lực như cái khiên thay vì Đức Chúa Trời hay không?

Tham khảo

59:5 Khi được sử dụng ở số nhiều, như ở đây, các nước  (so sánh với c. 8) thường nói đến các dân ngoại. Tuy nhiên, tựa đề đặt Thi Thiên này trong một hoàn cảnh, trong đó kẻ thù là người Y-sơ-ra-ên.Có thể, cách đơn giản nhất để diễn giải từ này, là để xem thấy Thi Thiên mô tả những người Y-sơ-ra-ên này, những người tìm cách giết Đa-vít, khi hành động như các dân ngoại.

Cầu nguyện: Chúa ôi, ngọn núi, sức mạnh và nơi ẩn náu của chúng con, xin hãy giúp đỡ chúng con vượt qua những nỗi đau và sự khốn khổ.

Bình Luận:

You may also like