Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Mệnh Lệnh Của Phao-Lô

Ngày 20 – Mệnh Lệnh Của Phao-Lô

by SU Việt Nam
30 đọc

Giữa người Tê-sa-lô-ni-ca có những người sống vô tổ chức, bởi vì họ bị ám ảnh bởi sự đến lần thứ hai của Đấng Christ. Phao-lô khuyên người Tê-sa-lô-ni-ca cảnh báo cho những người đó.
2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-18
6 Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình, và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. 7 Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi; vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, 8 chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. 9 Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em, để anh em bắt chước. 10 Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. 11 Vả, chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. 12 Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. 13 Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. 14 Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ nầy, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. 15 Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy. 16 Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy! 17 Chính tay tôi, là Phao-lô, viết lời chào thăm nầy cho anh em: ấy đó là dấu ký của tôi trong mọi thơ từ của tôi, tôi viết như vậy.18 Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy!
Suy ngẫm và hiểu
Một số người Tê-sa-lô-ni-ca diễn giải sai sứ điệp rằng Đức Jêsus sắp trở lại, và vì thế họ không làm việc và đi lang thang vô công rồi nghề. Phao-lô ra lệnh rằng phải tránh xa những người này. Tiếp theo điều này, Phao-lô nói về việc ông làm việc cực nhọc và lao động ngày và đêm để không đặt gánh nặng về kinh tế lên người Tê-sa-lô-ni-ca. Với tấm gương này, Phao-lô khích lệ họ làm việc chăm chỉ (c. 6-15). Cuối cùng, Phao-lô chúc phước cho người Tê-sa-lô-ni-ca và kết thúc bằng việc tự tay ký dưới bức thư (c. 16-18).
Đức Chúa Trời ban cho tôi bài học gì?
C. 7-9 Phao-lô đã đem đến một sự khích lệ cho người Tê-sa-lô-ni-ca về việc sống đời sống có tổ chức. Ông sử dụng chính đời sống của mình làm ví dụ. Để tránh là gánh nặng cho những người khác, Phao-lô chăm lo cho những sinh hoạt của ông bằng cách làm người may trại, thậm chí ngay trong khi cần mẫn giảng dạy lời Chúa (Công vụ Các sứ đồ 18:3). Phao-lô mong người Tê-sa-lô-ni-ca đi theo gương mẫu này. Liệu đời sống chúng ta có là tấm gương tốt cho những người khác hay không?
C. 10-12 Ở tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca có những người sống đời sống ăn không ngồi rồi với tấm lòng bị méo mó bởi việc hiểu sai về Ngày Cuối Cùng. Họ không làm việc, và sống bằng lương thực của những người khác làm ra. Nếu chúng ta thực sự tin rằng Đức Chúa Jêsus sẽ trở lại, chúng ta càng thấy ngày đó gần chừng nào, thì càng phải sống chân thành hơn chừng ấy.
Tham khảo
3:11 không chịu làm việc, nhưng lại hay xen vào chuyện người khác. Có một sự chơi chữ ở đây bằng tiếng Hy Lạp: không ergazomenous (“làm việc”), nhưng periergazomenous (“người hay xen vào chuyện của người khác, việc xen vào việc của người khác”). Những người không chịu làm việc sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình để lăng xăng vào những công việc của người khác. So sánh với 1 Ti-mô-thê 5:13, nơi việc tọc mạch vào việc của người khác của những người không tin kính xuất phát từ sự nhàn rỗi.
3:16 Phao-lô gửi đến một lời chúc phước. Chúa bình an. Đức Chúa Jêsus đã làm hòa các Cơ Đốc nhân người Tê-sa-lô-ni-ca với Đức Chúa Trời và làm hòa với họ, có thể thay thế nỗi sợ hãi phiền muộn của họ (2:2) bằng một kinh nghiệm với sự bình an ở bên trong. bằng mọi cách. Đặc biệt sự bình an đối lập với sự kinh hoàng liên quan đến thời kỳ cuối cùng (2:1-3:5) và sự bình an trong giữa sự bắt bớ liên tiếp (1:5-10).
Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở nên một Hội Thánh duy trì được sự liêm khiết của đức tin và hướng dẫn cho những thành viên vô tổ chức của Hội Thánh bằng tình yêu thương.

Bình Luận:

You may also like