Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Đức Chúa Jêsus Dạy Về Việc Ly Dị

Ngày 13 – Đức Chúa Jêsus Dạy Về Việc Ly Dị

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 10:1-12

1 Đức Chúa Jêsus từ đó mà đi, qua bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài, Ngài dạy dỗ chúng y như lệ thường. 2 Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: Người nam có phép để vợ mình chăng? 3 Ngài trả lời rằng: Vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi? 4 Họ thưa rằng: Môi-se có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ. 5 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên người đã truyền mạng nầy cho. 6 Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. 7 Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ; 8 và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ một thịt. 9 Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. 10 Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy; 11 Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; 12 còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội tà dâm. 

Suy ngẫm và hiểu

Những người Pha-ri-si đã cố gắng bắt quả tang Đức Chúa Jêsus bằng cách thử Ngài liên quan đến vấn đề ly dị. Đức Chúa Jêsus đã trích dẫn nguyên tắc “một thịt” từ Sáng Thế Ký 2. Ngài phán bảo họ rằng việc ly dị theo nguyên tắc là sai. Ngoài ra, Ngài còn phán rằng, khi Môi-se chỉ cho phép được li dị trong một số hoàn cảnh nhất định (Phục Truyền Luật Lệ Ký Luật Lệ Ký 24), điều đó là vì tấm lòng gian ác của dân Y-sơ-ra-ên, chứ không phải vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời (c.1-9). Sau này, khi các môn đồ hỏi lại về vấn đề này, Đức Chúa Jêsus đã phán với họ cách rõ ràng rằng việc kết hôn với một người nữ khác sau khi bỏ vợ mình là phạm tội ngoại tình (c.10-12).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-5 Khi Kinh Thánh bảo chúng ta viết giấy ly hôn cho vợ nếu người vợ đã làm điều không đoan chính (Phục Truyền Luật Lệ Ký Luật Lệ Ký 24:1), điều đó cho thấy ly dị có thể là xấu xa thế nào, vì sự li dị phá vỡ giao ước hôn nhân thánh. Tuy nhiên, vào thời đó, con người có sự giải thích tùy tiện về sự “không đoan trang”. Họ đã sử dụng điều này như một công cụ để đuổi người nữ ra ngoài. Thực tế, họ đã giải thích Lời Chúa theo ý riêng của họ để biện minh cho tội lỗi và lòng tham của mình.

C.10-12 Hê-rốt và Hê-rô-đi-a là vua và hoàng hậu thời đó, đã li dị người phối ngẫu của mình để kết hôn với nhau. Việc ly dị để kết hôn với người khác là phạm tội ngoại tình. Đây là sự thật vì điều đó phá vỡ giao ước của việc trở nên một thịt. Chúng ta không được đi theo vết xe đổ của thế gian này mà tôn thờ loại “tình yêu” ích kỷ – chỉ theo đuổi ham muốn tình dục và cảm xúc mà thôi.

Tham khảo

10:2 Một lần nữa, những người Pha-ri-si chống đối Đức Chúa Jêsus đã tìm cách để thử Ngài (8:11; 12:15) lần này, bằng một câu hỏi liên quan đến tính hợp pháp của việc ly dị. Họ mong được vạch trần Ngài là người chống đối Luật Môi-se.

10:4 Giấy ly hôn nhắc đến đến các quy định về việc ly hôn trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1-4). 

10:5-6 Đức Chúa Jêsus nhấn mạnh rằng hôn nhân, mối quan hệ lâu dài giữa người nam và người nữ, quay trở lại với mục đích của Đức Chúa Trời từ khi bắt đầu sáng thế (Sáng Thế Ký 1:27; 2:24; Xuất Ai Cập Ký 20:14). Các quy định của Môi-se về ly dị (Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1-3) không phải là hoạch định ban đầu (“khởi đầu”) mà được lập nên vì tấm lòng cứng cỏi của các ngươi. 

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp con yêu chồng (vợ) con ngày càng nhiều hơn.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like