Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Đức Chúa Trời, Vua Của Muôn Dân

Ngày 02 – Đức Chúa Trời, Vua Của Muôn Dân

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 47:1-9

1 Hỡi các dân, hãy vỗ tay; Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. 2 Vì Đức Giê-hô-va Chí cao thật đáng kinh; Ngài là Vua lớn trên cả trái đất. 3 Ngài khiến các dân suy phục chúng tôi, Và là các nước phục dưới chân chúng tôi. 4 Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi, Là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. 5 Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng, Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi. 6 Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, khá hát đi; Hãy hát ngợi khen Vua chúng tôi, khá hát đi; 7 Vì Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất; Hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. 8 Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài. 9 Vua các dân đều nhóm nhau lại Đặng làm dân Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham; Vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời; Ngài được tôn chí cao.

Suy ngẫm và hiểu

Bài thơ (bài hát) này miêu tả khung cảnh mà mọi người vỗ tay và reo mừng vị vua của Y-sơ-ra-ên, người trở về nhà cách khải hoàn trong chiến trận. Tuy nhiên, người mà mọi người thực sự chào đón là chính Đức Chúa Trời, chứ không phải vị vua. Trước giả Thi Thiên giục mọi người ca ngợi Đức Chúa Trời bằng lời, tiếng reo mừng, tiếng kèn, thơ và bài ca. Ông hát và reo lên rằng Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất (c.1-7).

Trên đất này có nhiều vua, nhưng tất cả các vua này sẽ đều phải quỳ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi ngày đó đến, mọi dân của mọi nước đều muốn là dân sự của nước Đức Chúa Trời (c.8-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3,8 Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên sẽ khiến cho mọi dân và mọi nước đều phục trước Y-sơ-ra-ên và Đức Chúa Trời sẽ tể trị. Vì thế, nếu chúng ta vâng phục sự tể trị của Đấng Christ chứ không phải nương dựa vào quyền lực bại hoại của thế gian này, thì chúng ta có thể dự phần vào sự tể trị của Chúa vào “ngày của Chúa”.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2, 6-7 Trước giả Thi Thiên không chỉ yêu cầu dân Y-sơ-ra-ên, mà tất cả mọi người đều ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong c.6-7, ông nhấn mạnh năm lần hãy ca ngợi Đức Chúa Trời bằng mọi thứ. Có những sự ngợi khen nào trong lòng mà chúng ta hát cho Đức Chúa Trời không?

Tham khảo

Thi Thiên 47. Thi Thiên này mừng vương quyền của Đức Chúa Trời, nghĩa là sự cai trị của Ngài trên cả trái đất. Những lời hứa cho Áp-ra-ham (47:9), là mọi dân trên đất sẽ nhờ ông mà được phước (Sáng Thế Ký 12:3), dựa trên thực tế là chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật, Đấng mà nhân loại nợ tình yêu thương và sự thành tín. Các sách Thi Thiên khác giống với Thi Thiên này là Thi Thiên 93;96-99. 

47:8-9 Ngai của Đức Chúa Trời là nơi thánh của Ngài tại Giê-ru-sa-lem, từ nơi này Ngài sẽ mở rộng sự cai trị của Ngài trên các nước; Thi Thiên này mong chờ đến thời điểm khi vua chúa của người ngoại tập trung lại để thờ phượng như là dân của Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, nghĩa là, cuối cùng thì phước hạnh từ Áp-ra-ham cũng đến với những người này.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, chúng con xưng nhận rằng chỉ một mình Ngài là Vua thật sự của chúng con, hơn bất kỳ ai, bất kỳ điều gì trong đời sống của chúng con.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like