Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Các Tai Vạ Gia Súc Chết Và Ghẻ Chốc

Ngày 09 – Các Tai Vạ Gia Súc Chết Và Ghẻ Chốc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 9:1-12

1 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi ra mắt Pha-ra-ôn mà tâu rằng: Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ, có phán như vầy: Hãy tha dân ta đi, đặng chúng nó hầu việc ta; 2 vì nếu ngươi từ chối không tha đi, còn cầm lại nữa, 3 nầy, tay của Đức Giê-hô-va sẽ tra vào các súc vật của ngươi ngoài đồng, vào ngựa, lừa, lạc đà, bò, và chiên: sẽ có dịch lệ rất lớn. 4 Đức Giê-hô-va sẽ phân biệt súc vật của dân Y-sơ-ra-ên cùng súc vật của người Ê-díp-tô, sẽ chẳng có một con nào của dân Y-sơ-ra-ên bị chết. 5 Đức Giê-hô-va định kỳ mà rằng: Đến mai, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự đó tại trong xứ. 6 Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó, hết thảy súc vật của người Ê-díp-tô đều chết; nhưng của dân Y-sơ-ra-ên chẳng chết một con nào. 7 Pha-ra-ôn sai người đi xét, thấy chẳng có một con súc vật nào của dân Y-sơ-ra-ên chết hết. Nhưng Pha-ra-ôn rắn lòng, chẳng cho dân sự đi. 8 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy hốt tro trong lò đầy tay các ngươi, rồi tại trước mặt Pha-ra-ôn, Môi-se sẽ vải tro đó lên trời. 9 Tro sẽ hóa thành bụi khắp cả xứ Ê-díp-tô, và sanh nhiều ghẻ chốc cương mủ trên mình người và súc vật trong khắp cả xứ Ê-díp-tô. 10 Vậy, hai người hốt tro trong lò, đứng trước mặt Pha-ra-ôn, rồi Môi-se vải tro lên trời, thì sanh ra ghẻ chốc cương mủ trên mình người ta và súc vật.11 Các thuật sĩ đứng trước mặt Môi-se không được, vì cớ ghẻ chốc đã sanh trên mình các thuật sĩ như trên mình của hết thảy người Ê-díp-tô. 12 Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se.

Suy ngẫm và hiểu

Những tai vạ Đức Chúa Trời giáng xuống bởi vì sự bướng bỉnh của Pha-ra-ôn. Tai vạ thứ năm là một loại bệnh truyền nhiễm, bởi đó mà gia súc của người Ai Cập ngã bệnh và chết. Dầu vậy, không một con gia súc nào của người Y-sơ-ra-ên bị chết (c.1-7). Tai vạ thứ sáu là bệnh ghẻ chốc. Khi Môi-se và A-rôn ném tro từ lò lên không trung, nó đã khiến ghẻ chốc bung ra khắp trên người và súc vật. Cho dù tất cả người Ai Cập đều mắc bệnh ghẻ chốc, không trừ một người nào, Pha-ra-ôn vẫn cứng lòng và không cho dân sự ra đi (c.8-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12 Đức Chúa Trời ‘làm cứng lòng Pha-ra-ôn’. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời để cho ông ta làm điều ông ta mong muốn. Không có sự đoán xét nào lớn hơn việc này. Khi Đức Chúa Trời liên tục bày tỏ chính mình Ngài, hãy quay trở lại khi vẫn còn cơ hội để làm việc này. Một cơ hội như thế này không phải sẽ có mãi mãi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7 Thậm chí sau khi Đức Chúa Trời sai một đầy tớ và xác nhận công việc của Ngài, Pha-ra-ôn vẫn cứng lòng và phủ nhận yêu cầu của Đức Chúa Trời. Mặc dù có vô số những bằng chứng rằng ông ta không thể không nhìn nhận Đức Chúa Trời, ông ta vẫn không chịu đầu phục, thậm chí cho đến cuối cùng. Ngay cả ngày nay, không phải vì không có bằng cớ mà người ta không theo Đức Chúa Trời; mà đó là bởi vì tấm lòng cứng cỏi của họ đến nỗi họ cố tình chối bỏ Đức Chúa Trời.

Tham khảo

9:5Ngày mai. Khi Pha-ra-ôn được đề nghị đưa ra thời gian để khắc phục tai vạ thứ hai, ông ta yêu cầu rằng nó phải được thực hiện “ngày mai” (xem 8:10). Môi-se khi đó sử dụng khoảng thời gian tương tự trong lời cầu xin của ông xin làm dịu đi tai vạ thứ tư (8:29). Bây giờ, Chúa lại một lần nữa sử dụng nó để tính thời gian tai vạ đối với gia súc của Ai Cập.

9:9   Bệnh ghẻ chốc của tai vạ thứ sáu là ảnh hưởng đầu tiên tác động trực tiếp đến những cư dân của Ai Cập. Tiến trình của các tai vạ tiếp tục gia tăng cả về việc chúng bày tỏ quyền năng của Chúa, lẫn về sự liên hệ mật thiết của những ảnh hưởng của chúng lên đời sống của Pha-ra-ôn và dân sự của ông ta.

Cầu nguyệnXin hãy giúp chúng con chiến thắng cái tôi bướng bỉnh của chúng con và quay trở lại khi Ngài ban cho chúng con cơ hội để làm việc này; xin hãy cho chúng con được bao phủ trong ân điển của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 11-14

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like