Browsing: chết chóc

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đây là tai vạ thứ năm và thứ sáu Đức Chúa Trời giáng trên Ai Cập. Từ những tai vạ này trở đi, Đức Chúa Trời không chỉ gây sự khó chịu cho người Ai Cập, mà còn đe dọa mạng sống của họ nữa. Tuy vậy, Pha-ra-ôn vẫn liên tục không có lòng thương xót.