Browsing: tai vạ

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Tai vạ cuối cùng được nói tiên tri với Pha-ra-ôn, người không chịu đầu hàng, cho dù Đức Chúa Trời đã đưa ra lời cảnh báo cuối cùng. Bây giờ trên đất Ai Cập tất cả các con đầu lòng sẽ chết.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đức Chúa Trời đã giáng cào cào xuống trong tai vạ thứ tám. Cho dù Pha-ra-ôn đã vội vã cho gọi Môi-se và A-rôn trở lại, và cầu xin được giải thoát khỏi tai vạ này, ngay sau khi tai vạ dừng lại, ông ta lại trở nên cứng lòng.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Tai vạ thứ bảy là mưa đá. Lần đầu tiên, Đức Chúa Trời đã giáng xuống một tai vạ, bởi đó người ta có thể bị chết, nhưng Ngài báo trước làm thế nào người ta có thể tránh được cái chết.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Đây là tai vạ thứ năm và thứ sáu Đức Chúa Trời giáng trên Ai Cập. Từ những tai vạ này trở đi, Đức Chúa Trời không chỉ gây sự khó chịu cho người Ai Cập, mà còn đe dọa mạng sống của họ nữa. Tuy vậy, Pha-ra-ôn vẫn liên tục không có lòng thương xót.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Khi Đức Chúa Trời gây sức ép đối với Pha-ra-ôn qua tai vạ muỗi mắt và ruồi mòng, các thuật sĩ cuối cùng phải đi đến chỗ thừa nhận quyền năng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Pha-ra-ôn vẫn không thay đổi ý định của mình.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Tai vạ thứ hai Đức Chúa Trời giáng xuống Ai Cập là ếch nhái phủ kín đất. Qua tai vạ này, Pha-ra-ôn một cách chậm chạp đi đến sự nhận biết sự hiện diện của Chúa, nhưng khi tai vạ dừng lại, ông ta lại khép tấm lòng của mình lại.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Mặc dù Môi-se và A-rôn đã quay trở lại với Pha-ra-ôn và làm một phép lạ, Pha-ra-ôn không nghe, bởi vì lòng ông ta trở nên cứng cỏi. Bởi điều này, tai vạ thứ nhất, nước sông biến thành máu, đã xảy ra.