Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Đức Chúa Jêsus Khiến Con Gái Giai-Ru Sống Lại Từ Kẻ Chết

Ngày 15 – Đức Chúa Jêsus Khiến Con Gái Giai-Ru Sống Lại Từ Kẻ Chết

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 5:35-43

35 Khi Ngài còn đang nói, có người từ nhà của Giai-ru đến nói với ông: “Con gái ông đã chết rồi, còn phiền Thầy làm gì nữa?” 36 Chẳng bận tâm đến những lời ấy, Đức Chúa Jêsus bảo viên quản lý nhà hội: “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.” 37 Ngài không cho ai theo mình ngoài Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, em Gia-cơ. 38 Đến nhà Giai-ru, thấy mọi người đang làm om sòm, kẻ khóc người than inh ỏi, 39 Ngài bước vào nhà và nói với họ: “Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Không phải cháu bé chết đâu, nhưng nó đang ngủ.” 40 Họ nhạo cười Ngài. Ngài đuổi mọi người ra ngoài, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ cùng ba môn đồ đến chỗ cháu bé đang nằm. 41 Ngài cầm tay cháu bé và phán: “Ta-li-tha-cum”; nghĩa là: “Nầy bé gái, Ta truyền cho con hãy trỗi dậy.” 42 Lập tức cháu gái trỗi dậy và bước đi, vì cháu đã lên mười hai tuổi. Mọi người đều kinh ngạc. 43 Ngài nghiêm giọng ra lệnh cho họ không được cho ai biết việc nầy, và bảo họ cho đứa trẻ ăn.

Suy ngẫm và hiểu

Khi người ta thông báo cho Giai-ru con gái của ông đã chết, Đức Chúa Jêsus bảo với ông đừng sợ nhưng hãy tin. Khi họ đến nhà Giai-ru thì Đức Chúa Jêsus bảo với những người đang khóc rằng đứa trẻ chỉ đang ngủ thôi. Thế là họ cười nhạo Ngài, Ngài đuổi tất cả họ ra ngoài, cầm tay bé gái và nói với bé: “Ta-li-tha-cum, nghĩa là này bé gái, Ta truyền cho con hãy trỗi dậy!”) Ngay lập tức, đứa bé trỗi dậy và bắt đầu bước đi. Những người đang có mặt ở đó hoàn toàn sững sờ. Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm giọng bảo họ đừng nói cho ai biết việc này (c.35-43).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.38-41 Đức Chúa Jêsus phán rằng con gái Giai-ru không chết đâu, nhưng đang ngủ. Điều này là vì Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời, Đấng có thể ban cho và cất đi sự sống của bé gái này. Đức Chúa Jêsus đã hoạch định để ban lại sự sống cho cháu bé này. Ngày nay, chúng ta than khóc vì điều gì? Chúng ta hãy lắng nghe lời phán truyền đầy quyền phép của Chúa nói với chúng ta: “Ta-li-tha-cum!”

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.40-42 Khi mọi người cười nhạo Đức Chúa Jêsus (lúc Ngài bảo họ rằng đứa bé đang ngủ), đây là một phản ứng rất đỗi bình thường. Nhưng vì đây là phản ứng rất bình thường, nên họ đã không thể có mặt tại hiện trường của sự sống lại của bé gái. Như vậy, niềm tin của chúng ta nơi sự phục sinh đòi hỏi đức tin của chúng ta chứ không phải lý luận của chúng ta.

Tham khảo   

5:36 Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Một lần nữa, Đức Chúa Jêsus định nghĩa đức tin là một liều thuốc giải độc cho nỗi sợ hãi (so sánh 2:5; 4:40; 5:34). Đối với Giai-ru, thách thức lớn nhất là lúc đối diện với sự chết. 5:37 Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Chỉ có nhóm môn đồ thân thiết nhất mới được phép đi cùng Đức Chúa Jêsus mà thôi (so sánh 1:29; 9:2).

5:41 Theo nghi thức, việc chạm vào một người chết làm cho người ta bị ô uế (Lê-vi Ký 22:4); Dân Số Ký 19:11), nhưng lại một lần nữa, Đức Chúa Jêsus đã chiến thắng sự ô uế, vì bé gái đó đã sống lại (so sánh 2 Các Vua 4:17–37; Công Vụ 9:39–41). Ta-li-tha-cum.  Đôi khi Mác ký thuật lại những công bố của Đức Chúa Jêsus bằng tiếng A-ram, làm tăng thêm đặc tínhnhân chứng của câu chuyện Phúc Âm này. 

Cầu nguyện:Xin hãy giúp chúng con nghe thấy lời phán truyền của Ngài: “Ta-li-tha-cum” để chúng con có thể trỗi dậy và bắt đầu bước đi với Ngài.

Đọc KinhThánhtrong năm:Sáng Thế Ký 49-50

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like