Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Sự Khởi Đầu Của Nước Trời

Ngày 03 – Sự Khởi Đầu Của Nước Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác1:21-34

21 Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ đến thành Ca-bê-na-um. Nhân ngày sa-bát, Ngài liền vào nhà hội và bắt đầu giảng dạy. 22 Mọi người đều kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy một cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo. 23 Ngay lúc đó, trong nhà hội có một người bị uế linh ám, 24 la lớn: “Jêsus người Na-xa-rét ơi, việc của chúng tôi liên can gì đến Ngài? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” 25 Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó: “Im ngay! Hãy ra khỏi người nầy!” 26 Uế linh vật mạnh người ấy, thét lên một tiếng rồi ra khỏi. 27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Chuyện gì vậy? Một giáo huấn mới đầy thẩm quyền! Ngài ra lệnh cho cả tà linh, và chúng cũng phải tuân theo!” 28 Danh tiếng Đức Chúa Jêsus lập tức lan truyền ra khắp vùng phụ cận Ga-li-lê. 29 Vừa ra khỏi nhà hội, Đức Chúa Jêsus cùng với Gia-cơ và Giăng vào nhà của Si-môn và Anh-rê. 30 Bà gia của Si-môn đang bị sốt nằm trên giường. Họ liền thưa với Ngài về bệnh trạng của bà. 31 Ngài đến gần, cầm tay đỡ bà dậy; bà hết sốt và bắt đầu phục vụ mọi người. 32 Chiều tối, khi mặt trời vừa lặn, người ta đem tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám đến với Đức Chúa Jêsus. 33 Cả thành tụ họp trước cửa. 34 Ngài chữa lành nhiều người đau yếu mắc đủ các chứng bệnh khác nhau, và đuổi nhiều quỷ nhưng không cho phép quỷ lên tiếng vì chúng biết Ngài là ai.

Suy ngẫm và hiểu

Vào ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội và giảng dạy; nhiều người kinh ngạc bởi sự dạy dỗ của Ngài. Điều này là vì mọi người kinh nghiệm quyền phép của Lời Chúa, điều mà họ chưa từng thấy bao giờ. Sau đó, Đức Chúa Jêsus đã quở trách và đuổi những uế linh ra và chữa lành mẹ vợ của Phi-e-rơ đang bệnh. Hết ngày Sa-bát, người ta mang kẻ mắc bệnh và những người bị uế linh ám đến với Đức Chúa Jêsus. Ngài đã chữa lành tất cả họ. Điều này cho thấy quyền năng cứu rỗi, điều giải phóng người ta, là từ Đức Chúa Jêsus (c.21-34).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.23-27 Đức Chúa Jêsus đã khiến những uế linh phục tùng bằng sự giảng dạy mới và đầy quyền năng của Ngài. Công việc của Chúa, điều hủy diệt Sa-tan và thiết lập Nước Trời, đã bắt đầu. Có những ác linh ảnh hưởng và làm bại hoại chúng ta hoặc cộng đồng của chúng ta không? Chúng ta phải có đức tin rằng tất cả ác linh đều sẽ biến mất trước những lời có thẩm quyền của Vua Jêsus.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.31 Mẹ vợ của Si-môn đã phục vụ Đức Chúa Jêsus sau khi bà được Ngài chữa lành. Bà đã không chỉ phục vụ Đức Chúa Jêsus, nhưng bà còn cho phép mọi người bệnh và cả những kẻ có uế linh vào nhà bà nữa vì công việc của họ đối với Nước Trời. Là những người đã nhận lãnh ân điển cứu rỗi thông qua Đức Chúa Jêsus, chúng ta và gia đình mình sẽ phục vụ Chúa như thế nào?

Tham khảo   

1:22 Các thầy thông giáo được đề cập ở đây có thể đã từng thuộc một nhóm người đạo đức giả địa phương, có học thức, dạy dỗ trong các nhà hội, khác với các thầy thông giáo ở vị trí cao hơn “đến từ Giê-ru-sa-lem” và cả gan trực tiếp thách thức Đức Chúa Jêsus (3:22). Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ bằng chính thẩm quyền thiên thượng của Ngài chứ không chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại những truyền thống như những người khác.

1:23-25 Một uế linh cố chống cự quyền năng của Đức Chúa Jêsus và sự dạy dỗ của Ngài về Nước Trời, nhưng nó sợ rằng Đức Chúa Jêsus đến để diệt nó. Hành động gọi rõ tên Đức Chúa Jêsus là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời có thể cho thấy nỗ lực của ma quỷ trong việc sử dụng quyền lực trên Đức Chúa Jêsus. Nhưng Ngài chống cự và nói với uế linh đó rằng: “Im ngay!”

Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con vâng lời Ngài và xin hãy dùng gia đình chúng con là một nơi mà Lời Ngài được truyền bá đến những người khác.

Đọc KinhThánhtrong năm:Sáng Thế Ký 7-9

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like