Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Sự Chuẩn Bị Của Đức Chúa Jêsus

Ngày 02 – Sự Chuẩn Bị Của Đức Chúa Jêsus

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 1:12-20

12 Ngay lúc ấy, Thánh Linh thúc giục Ngài vào trong hoang mạc. 13 Ngài ở trong hoang mạc bốn mươi ngày, chịu Sa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ phục vụ Ngài. 14 Sau khi Giăng bị bỏ tù, Đức Chúa Jêsus đến Ga-li-lê, rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời. 15 Ngài phán: “Giờ đã trọn, vương quốc Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận Tin Lành.” 16 Khi đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Ngài thấy Si-môn và em là Anh-rê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. 17 Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” 18 Họ lập tức bỏ lưới mà theo Ngài. 19 Đi một quãng nữa, Ngài thấy Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, và em là Giăng đang vá lưới trên thuyền. 20 Ngài liền gọi họ. Họ để cha mình là Xê-bê-đê ở lại trên thuyền với mấy người làm thuê và theo Ngài.

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Jêsus được Đức Thánh Linh dẫn dắt vào hoang mạc nơi Ngài trải qua bốn mươi ngày và chiến đấu chống lại những cám dỗ của Sa-tan. Việc chiến đấu chống lại Sa-tan là không thể tránh khỏi ngay từ khởi đầu chức vục của Đấng Christ (sự cứu rỗi); và cuộc chiến này sẽ còn tiếp tục (c.12-13). Sau đó, Đức Chúa Jêsus đi đến Ga-li-lê, giảng dạy rằng Nước Trời sắp đến gần và mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn. Đức Chúa Jêsus đã gọi Si-môn, Anh-rê, Gia-cơ và Giăng làm môn đồ Ngài. Những ngư dân này đã bỏ lại chài lưới, thuyền của họ và đi theo Đức Chúa Jêsus (c.14-20).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.12-13 Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và vì thế Ngài không cần phải đối diện với các cám dỗ của Sa-tan. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã chịu cám dỗ trong hoang mạc vì Ngài đã hoạch định để cứu tội nhân bằng cách tự trở nên giống như tội nhân (Ma-thi-ơ 4:1-11). Ngoài ra, bằng việc đánh bại Sa-tan và những cám dỗ của nó, Đức Chúa Jêsus đã mở ra con đường chiến thắng mọi loại cám dỗ cho các con cái của Đức Chúa Trời.

C.16-20 Đức Chúa Jêsus đã hành động qua mọi người. Ngài đã gọi bốn môn đồ trong vùng Ga-li-lê. Đời sống của những người này yếu đuối và đầy lầm lỗi, nhưng Đức Chúa Jêsus muốn làm việc với họ. Năm nay, Chúa cũng muốn làm việc với chúng ta. Giống như các môn đồ đã đi theo Chúa “ngay lập tức” khi Ngài gọi họ, vì ích lợi của Phúc Âm, chẳng nhẽ chúng ta lại không theo Chúa một cách sốt sắng sao?

Tham khảo   

1:17 Đức Chúa Jêsus gọi các môn đồ Ngài làm những tay đánh lưới người, một nhiệm vụ mà họ sẽ hoàn thành khi họ có mối giao thông liên tục với Ngài và thực hiện sứ mạng mà Đức Chúa Jêsus giao phó cho họ. Lời của Đức Chúa Jêsus gợi nhớ đến Giê-rê-mi 16:15-17, nơi mà “tay đánh lưới” và “thợ săn” người sẽ kêu gọi mọi người quay bỏ khỏi thần tượng trở lại với Đức Chúa Trời sau khi sự đoán xét đã xảy ra. Sự kêu gọi này diễn ra trong một bối cảnh phải thanh tẩy và sẽ bao gồm cả người ngoại.

1:20 Họ để cha mình…với mấy người làm thuê. Một số môn đồ đầu tiên của Đức Chúa Jêsus không phải nghèo mà là những người đánh cá lao động tự do, hoặc như trong trường hợp này (Gia-cơ và Giăng) là một phần của hộ gia đình kinh doanh. Lê-vi (2:14) là một người thu thuế khá giàu có.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con làm việc với Ngài vì Ngài đã cứu chúng con!

 

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like